/*Menu hide on click outside*/
Published
19. April 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger

Description

:
Specific responsibilities include:
Ansvarlig for å koordinere og administrere forsyningsflåten etter prioritert plan og behov.
Ansvarlig for å ivareta maritime beredskapskrav på COPSAS’ opererte felt.
Ansvarlig for å håndtere aktivitetene i henhold til gjeldende prosedyrer og retningslinjer, samt sikre at fartøyene innehar nødvendig oppdatert informasjon og dokumentasjon, og dermed riktig forutsetninger for forskriftsmessig gjennomførelser.
Ansvarlig for å kommunisere med kundegrupper og leverandører for å koordinere lastemengder på riktig plass til riktig tid.
Ansvarlig for å koordinere med kaiplass, tank last og rengjøring.
Ansvarlig for å forsørge daglig kommunikasjon mellom kunde-/bruker grupper og fartøy vedrørende last og operasjoner.
Ansvarlig for å til enhver tid framstå som en representativ ambassadør for selskapet i tråd med selskapets verdier, holdninger og målsetninger ovenfor interne og eksterne parter.
Primary Functions & Dimensions:
Marine koordinering ved 12/7 operasjoner i henhold til skiftplan.
Bidra sammen med gruppen i OLC for å best mulig forsørge optimal og effektiv lastelevering på sikrest mulig måte, til lavest mulig økonomisk påkjenning.
Være et imøtekommende bindeledd og kontaktpunkt mellom fartøysmannskap, OLC og andre interessenter.
Delta i teamets vaktordning. (Telefonvakt utenom kontortid)
Arbeide i tett sammenheng med fartøy, brukergrupper og OLC ellers for å forsørge fokus på sikker og miljømessig fornuftig operasjon.
Bistå med dekning og avlastning i 12/7driften av OLC etter behov og anledning.
Oppdraget innebærende skiftordning.
Qualifications Required:
Critical Skills:
Forstår prosessene som kreves for å møte HSE mål og er fortrolig med norske lovverk.
Selv-drevet. Sterk personlig styring og driv mot teamarbeid. Evne til å fungere effektivt i en sterk gruppe av likemenn,
og å drive mot optimale forretningsløsninger.
Godt utviklet kommunikasjonsevne.
Grei forståelse for hele verdikjeden inkludert HMS, logistikk, innkjøp og drift.
God disposisjon for å håndtere endringer.
Preferred Requirements
3+ år relevant erfaring innen logistikk, forsyning, transport og operasjonell støtte.
Maritim bakgrunn som 1. styrmann eller tilsvarende.
Universitetsgrad (Bachelor eller høyere) eller relevant erfaring.
Systemkjennskap: SAP/Wels
VHF Sertifikat
Duration: 01.06.2021 - 13.08.2021Location: Tananger

Related Jobs

18. June 2021
18. June 2021
18. June 2021
Surveillance Technician   Denmark new
17. June 2021
Mobility Coordinator   Denmark new
17. June 2021