/*Menu hide on click outside*/
Published
23. October 2021
Location
Sweden
Category
City
Nyköping
Deadline
12. November 2021

Description

Om rollen

Ta chansen att ansluta dig till världens modernaste elbåtsfabrik!


Det här är en ny roll i en ny organisation, i ett ganska nytt företag dessutom. Så det krävs såklart en del byggande, testande, lärande och utvecklande - varje dag. Kanske är detta något som motiverar dig?

Som höger hand till QHSE manager säkerställer du framgångsrik och säker verksamhet i vår Nyköpingsfabrik. Du uppmuntrar till medvetenhet om HSE-frågor på ett entusiasmerande sätt.

Dina ansvarsområden inkluderar, men är inte begränsade till

 • Riskbedömningar, instruktioner och utbildningar
 • Märkning av processutrustning och kemikalier
 • Bistå linjecheferna i deras arbetsmiljöarbete
 • Vara rådgivande för arbetsmiljöanpassning av processer
 • Utföra skyddsronder, inventera och åtgärda arbetsmiljöbrister
 • Orsaksanalyser av tillbud och arbetsskador
 • Skapa rutiner som hjälper oss att följa lagar och regler på ett effektivt sätt
 • Identifiera behov av, utveckla och leda utbildningar
 • Driva prioriterade utvecklingsprojekt

Din profil

Du är en strukturerad, drivande och kommunikativ person, som har ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor och ständiga förbättringar. Du har en förmåga att inspirera andra i arbetsmiljöarbetet, är bra på att bygga relationer och trivs i en roll med stort eget ansvar.

Du är engagerad, initiativrik och trivs med att arbeta lösningsinriktat nära medarbetare och chefer. Du är en utåtriktad och nyfiken person med god förmåga att ta till dig nya kunskaper och med en vilja att utvecklas.

 • Vi tror att du har en relevant utbildning, alternativt har en lång erfarenhet inom området.
 • Du har minst fem års erfarenhet från arbetsmiljöarbete
 • Du är en skicklig kommunikatör på både svenska och engelska
 • Du har åtminstone grundläggande IT-kunskaper
 • Du är van vid att hålla pedagogiska presentationer och utbildningar

Du är kunnig inom

 • Tillämpbara lagar och regler
 • Ergonomi
 • Risk och säkerhet
 • Kemiska arbetsmiljöfaktorer
 • Människa-maskin-interaktion

Meriterande: Brandsäkerhet och transport av farligt gods

About X Shore

X Shore is the world's first high-end electric craft, where design, technology and sustainability are combined to create a unique experience. Through the development of our all-electric luxury boats, we embrace the long tradition of maritime craftsmanship while discarding the dirty institution of fossil fuels. This is your opportunity to work for the company that is going to disrupt the marine tech industry.

Read more at www.xshore.com.

Related Jobs

29. November 2021
Materials Engineer   Norway new
29. November 2021
Student Assistant Finance   Denmark new
29. November 2021
Marine Specialist   Denmark new
29. November 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com