/*Menu hide on click outside*/
Published
4. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Deadline
24. May 2021

Description

Er du seniorsergent, gerne med speciale i kampinformation (KI), og har mod på at spille en central rolle i både suverænitetshævdelse, billede opbygning og søredningsoperationer? - Så er du givetvis den rette til et spændende og udfordrende job ved Søværnets Operationscenter.

Om os

Søværnets Operationscenter NMOC (Nationalt Maritime Operationscenter) er organiseret under Søværnskommandoen og bidrager bl.a. til løsning af opgaver ved Forsvarets Operationscenter. NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som danske redningscentral, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Funktionerne er hver især besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.

Om stillingen

Som vagthavende befalingsmand Søværnet (LOPO) i NMOC bliver du ansvarlig for opbygningen af det maritime situations billede. Du skal endvidere fungere som assistent for den vagthavende officer i forbindelse med eftersøgning og redningsopgaver, og med fornøden uddannelse og erfaring vil man du sigt selvstændigt varetage koordinationen af søredningsopgaver. Du forestår udfærdigelse af signaler og udarbejdelse af input til den daglige stabsbriefing. LOPO stillingen stiller krav til samarbejde og selvstændighed, og der er en fast kontakt til alle kapaciteter som bidrager til billedopbygning og suverænitetshåndhævdelse, herunder det maritime overvågningscenter i Frederikshavn, vore maritime indsatsenheder til søs samt udenlandske samarbejdspartnere. LOPO stillingen er døgnbemandet 365 dage om året og vagterne er opdelt i dag- og nattevagter af 12 timers varighed.

Om dig

Som person er du moden, hurtigt tænkende og selvstændig. Du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer samt vores eksterne samarbejdspartnere. Du skal have en helhedsbevist indgangsvinkel til jobbet og have forståelse for, hvordan dine løsninger af opgaverne påvirker operationscentrets samlede opgaveløsning.
Da hverdagen i NMOC til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du er god til at holde flere bolde i luften af gangen, samt ved hvornår du skal handle selvstændigt og hvornår du skal assistere.
Du skal helst have baggrund fra kampinformationslinjen, men dette er ikke et krav, og det er en fordel hvis du har erfaring fra sejlende og/eller anden tjeneste, hvor du har arbejdet med billedop-bygning.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for Søværnets Operationscenter; OK Per Ring Henriksen, på +45 728 40260 eller via fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. maj 2021. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Er du seniorsergent, gerne med speciale i kampinformation (KI), og har mod på at spille en central rolle i både suverænitetshævdelse, billede opbygning og søredningsoperationer? - Så er du givetvis den rette til et spændende og udfordrende job ved Søværnets Operationscenter.

Om os

Søværnets Operationscenter NMOC (Nationalt Maritime Operationscenter) er organiseret under Søværnskommandoen og bidrager bl.a. til løsning af opgaver ved Forsvarets Operationscenter. NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder blandt andet, opgaven som danske redningscentral, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.

Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Funktionerne er hver især besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.

Om stillingen

Som vagthavende befalingsmand Søværnet (LOPO) i NMOC bliver du ansvarlig for opbygningen af det maritime situations billede. Du skal endvidere fungere som assistent for den vagthavende officer i forbindelse med eftersøgning og redningsopgaver, og med fornøden uddannelse og erfaring vil man du sigt selvstændigt varetage koordinationen af søredningsopgaver. Du forestår udfærdigelse af signaler og udarbejdelse af input til den daglige stabsbriefing. LOPO stillingen stiller krav til samarbejde og selvstændighed, og der er en fast kontakt til alle kapaciteter som bidrager til billedopbygning og suverænitetshåndhævdelse, herunder det maritime overvågningscenter i Frederikshavn, vore maritime indsatsenheder til søs samt udenlandske samarbejdspartnere. LOPO stillingen er døgnbemandet 365 dage om året og vagterne er opdelt i dag- og nattevagter af 12 timers varighed.

Om dig

Som person er du moden, hurtigt tænkende og selvstændig. Du er god til at samarbejde, både med dine kollegaer samt vores eksterne samarbejdspartnere. Du skal have en helhedsbevist indgangsvinkel til jobbet og have forståelse for, hvordan dine løsninger af opgaverne påvirker operationscentrets samlede opgaveløsning.
Da hverdagen i NMOC til tider kan være hektisk, er det vigtigt at du er god til at holde flere bolde i luften af gangen, samt ved hvornår du skal handle selvstændigt og hvornår du skal assistere.
Du skal helst have baggrund fra kampinformationslinjen, men dette er ikke et krav, og det er en fordel hvis du har erfaring fra sejlende og/eller anden tjeneste, hvor du har arbejdet med billedop-bygning.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for Søværnets Operationscenter; OK Per Ring Henriksen, på +45 728 40260 eller via fko-sv-chmc@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 21. maj 2021. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com