/*Menu hide on click outside*/
Published
18. December 2020
Expires
Never
Location
Denmark
Job Type
City
Frederikshavn
Page Views
0

Description

Er du taktisk officer (TAO) i Søværnet og har du lyst og mod på nye udfordringer? Fregatten ESBERN SNARE deltager 2021 i internationale øvelser og aktiviteter med internationale samarbejdspartnere med masser af oplevelser. Vil du med os på spændende sejladser og interesserer du dig for taktik?

Er svaret ja, er dette ønskejobbet for dig!
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra DOST ved Royal Navy Flag Officer Sea Training (FOST), som vi gennemfører i slutningen af 2020. Når det er gennemført, er skibet og mandskabet klar til at yde deres bedste i de kommende år, hvor skibet skal deltage i internationale øvelser og operationer, klargøres til at løse ny opgavetyper i forbindelse med indførsel af ny sonartype og vedligeholde det høje, faglige niveau.

I operationsdivisionen lægger vi stor vægt på indstillingen til fælles projekter og viljen til at yde en ekstra indsats for hele tiden at blive bedre. Som TAO forventes det, at du går forrest i dette arbejde. Vi stiller store krav til os selv, når det kommer til opgaveløsning og ansvarsfølelse, herunder for egen læring. Vi er stolte af vores skib og stolte af vor division. Vi har et godt samarbejde, og omgangstonen er altid behagelig. Vi sætter en dyd i, at arbejdspladsen fungerer, og at trivslen er i højsæde.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel Søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt, som det overhovedet er muligt.Om stillingen
Du bliver en del af skibets operationsdivision og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets kampoperationer og øvelser. Du fungerer samtidig som taktisk rådgiver for skibsledelsen. Til søs er du leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum, hvorfra du forestår den taktiske føring af enheden og eventuelt underlagte enheder.

Som Taktisk Officer Efterretning (TAO-E) vil du fungere som enhedens subject matter expert (SME) inden for våbenledelse og efterretninger. Du vil være involveret i opbygningen og varetagelsen af Air Defence (AD) i samarbejde med Taktisk Officer Luft (TAO-L) og operationsofficeren (OPO) og Lederkampinformation (LEKI).

Du kommer til at arbejde med en af Danmarks største artillerisystem og anti-luft-missiler. Du er ansvarlig for at forsvare skibet mod trusler med disse våbensystemer.

Som leder af efterretningsarbejdet om bord er du ansvarlig for indhentning, analyser og rapportskrivninger i samarbejde med efterretningsofficeren (EFO) og øvrigt udpeget personel. Du er ligeledes ansvarlig for, at chefen bliver præsenteret for et opdateret billede af operationsområdet, som han kan træffe beslutninger ud fra.

Udgangspunktet for den daglige tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra, når opgaverne tillader det. Som TAO vil du få udleveret en fjernarbejdsplads (FAP), når du møder om bord.

Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.

Andet halvår af 2020 forventes at indeholde cirka 12 ugers sejlads.
”Vi tilbyder”
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet. Det vil sige TAC 671, 672 og 673 samt VBC 671 og 672. Du har sejlende erfaring, enten fra mindre eller større enheder. Du sidder måske nu i en landstilling og har ønsket om at komme til søs igen. Du vil gerne have nye udfordringer og ønsker at deltage i vores team.

Du har talent og interesse for sømilitær taktik, stor vilje og lyst til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit tildelte fagområde. Du vil navnlig i perioden frem mod og under FOST følge en stejl indlæringskurve.

Du sætter en ære i at opnå en faglig dybde inden for dit felt og accepterer ikke halve løsninger. Gør du det godt i stillingen, vil næste naturlige skridt være en stilling som operationsofficer i Division 21 eller 22.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.

Du er egnet til INTOPS og besidder godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Fast tjenestested vil være Frederikshavn.
Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Lars Kenneth Hansen, telefon 30 16 94 73 eller mail, 2E-ESSN-OPO@MIL.DK.
Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Premierløjtnant Jesper Tang Sørensen ved Forsvarsministeriet Personalestyrelse på telefon +45 72 81 91 49.
Ansøgningsfristen er den 17. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med dig og din nuværende chef.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
2. ESKADRE
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Er du taktisk officer (TAO) i Søværnet og har du lyst og mod på nye udfordringer? Fregatten ESBERN SNARE deltager 2021 i internationale øvelser og aktiviteter med internationale samarbejdspartnere med masser af oplevelser. Vil du med os på spændende sejladser og interesserer du dig for taktik?

Er svaret ja, er dette ønskejobbet for dig!
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet og Nordatlanten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de militære kernekompetencer og fokuserer meget på vores erfaringer fra DOST ved Royal Navy Flag Officer Sea Training (FOST), som vi gennemfører i slutningen af 2020. Når det er gennemført, er skibet og mandskabet klar til at yde deres bedste i de kommende år, hvor skibet skal deltage i internationale øvelser og operationer, klargøres til at løse ny opgavetyper i forbindelse med indførsel af ny sonartype og vedligeholde det høje, faglige niveau.

I operationsdivisionen lægger vi stor vægt på indstillingen til fælles projekter og viljen til at yde en ekstra indsats for hele tiden at blive bedre. Som TAO forventes det, at du går forrest i dette arbejde. Vi stiller store krav til os selv, når det kommer til opgaveløsning og ansvarsfølelse, herunder for egen læring. Vi er stolte af vores skib og stolte af vor division. Vi har et godt samarbejde, og omgangstonen er altid behagelig. Vi sætter en dyd i, at arbejdspladsen fungerer, og at trivslen er i højsæde.

Vi har en stærk kultur ombord, der har rod i såvel Søværnets traditioner, som en høj faglig stolthed. Vi sætter en ære i at tage ansvar for vores fælles projekt og løse de opgaver, som vi pålægges, så godt og omhyggeligt, som det overhovedet er muligt.Om stillingen
Du bliver en del af skibets operationsdivision og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets kampoperationer og øvelser. Du fungerer samtidig som taktisk rådgiver for skibsledelsen. Til søs er du leder af det vagtgående hold i skibets operationsrum, hvorfra du forestår den taktiske føring af enheden og eventuelt underlagte enheder.

Som Taktisk Officer Efterretning (TAO-E) vil du fungere som enhedens subject matter expert (SME) inden for våbenledelse og efterretninger. Du vil være involveret i opbygningen og varetagelsen af Air Defence (AD) i samarbejde med Taktisk Officer Luft (TAO-L) og operationsofficeren (OPO) og Lederkampinformation (LEKI).

Du kommer til at arbejde med en af Danmarks største artillerisystem og anti-luft-missiler. Du er ansvarlig for at forsvare skibet mod trusler med disse våbensystemer.

Som leder af efterretningsarbejdet om bord er du ansvarlig for indhentning, analyser og rapportskrivninger i samarbejde med efterretningsofficeren (EFO) og øvrigt udpeget personel. Du er ligeledes ansvarlig for, at chefen bliver præsenteret for et opdateret billede af operationsområdet, som han kan træffe beslutninger ud fra.

Udgangspunktet for den daglige tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra, når opgaverne tillader det. Som TAO vil du få udleveret en fjernarbejdsplads (FAP), når du møder om bord.

Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.

Andet halvår af 2020 forventes at indeholde cirka 12 ugers sejlads.
”Vi tilbyder”
Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet. Det vil sige TAC 671, 672 og 673 samt VBC 671 og 672. Du har sejlende erfaring, enten fra mindre eller større enheder. Du sidder måske nu i en landstilling og har ønsket om at komme til søs igen. Du vil gerne have nye udfordringer og ønsker at deltage i vores team.

Du har talent og interesse for sømilitær taktik, stor vilje og lyst til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for dit tildelte fagområde. Du vil navnlig i perioden frem mod og under FOST følge en stejl indlæringskurve.

Du sætter en ære i at opnå en faglig dybde inden for dit felt og accepterer ikke halve løsninger. Gør du det godt i stillingen, vil næste naturlige skridt være en stilling som operationsofficer i Division 21 eller 22.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.

Du er egnet til INTOPS og besidder godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Fast tjenestested vil være Frederikshavn.
Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til KL Lars Kenneth Hansen, telefon 30 16 94 73 eller mail, 2E-ESSN-OPO@MIL.DK.
Alternativt OK Jan Niegsch, SCA-K-BEM01, telefon 72 85 75 21.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Premierløjtnant Jesper Tang Sørensen ved Forsvarsministeriet Personalestyrelse på telefon +45 72 81 91 49.
Ansøgningsfristen er den 17. januar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med dig og din nuværende chef.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
2. ESKADRE
Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.
2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.