/*Menu hide on click outside*/
Published
7. September 2021
Expires
27. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Page Views
0

Description

Er du seniorsergent eller oversergent med potentiale til udnævnelse og har du mod på at være vores nye Vagthavende Befalingsmand for Flyoperationer, og bidrage til sø- og flyredning i Joint Rescue Coordination Centre? Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter.
Om os
NMOC er en del af Søværnskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter. NMOC er ansvarlig for maritim suverænitetshævdelse, driften af Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark, inklusiv Lyngby Radio, samt Maritim Assistance-service som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande.
Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.

Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af men-neskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som vagthavende befalingsmand for Flyoperationer er du en del af JRCC Danmark. Sammen med den Vagthavende Officer fra Søværnet, og den Vagthavende Officer for Flyoperationer har du ansvaret for Sø- og Luftredningsindsatsen i dansk område.

Ved siden af redningsindsatsen assisterer du dine kolleger i NMOC med andre ansvars-områder. Du vil eksempelvis fungere som mellemled mellem NMOC og Flyvevåbnet i til-fælde, hvor vi skal samarbejde med andre flyvende enheder end redningshelikoptere.

Opgaveløsningen i NMOC har direkte indflydelse på redning af menneskeliv og sikring af væsentlige samfundsværdier.
Dine hovedopgaver er inden for sø- og flyveredningstjenesten. Opgaven varetages på døgnbasis, hvilket betyder du indgår i vagtholdsskift med skiftende arbejdstider, herunder weekend samt tilkald.

Det samlede team af vagthavende befalingsmænd for Flyoperationer, består af syv befa-lingsmænd på henholdsvis oversergent og seniorsergent niveau.
Om dig
Du er en engageret og ansvarsbevidst oversergent/sergent, der er i stand til at håndtere flere samtidige opgaver, der har stor vigtighed for både Forsvaret og det omkringliggende samfund.
Du evner hurtigt at kunne veksle mellem perioder med høj intensitet, og perioder med relativ fred og ro i operationscenteret, uden at miste fokus på den rette prioritering.
Ligeledes trives du i et miljø, hvor det er ”det gode argument” og den rette opgaveløsning, der er i fokus, frem for hvilken personelkategori man tilhører.

Det foretrækkes, at du har kendskab til Flyvevåbnets og Søværnets nationale kapaciteter og opgaveløsningen. Herudover er det ønskeligt, at du har et vist kendskab til flyvemeteo-rologi, samt at du har radiocertifikater indenfor fly radio og maritim VHF, dette er dog ikke et krav.
Du har både evne og lyst til at indgå i et operativt miljø med mange daglige operationer, der indebærer et tæt samarbejde med både civile og militære samarbejdspartnere. Du skal have indsigt og forståelse for den værnsfælles nationale styrkeindsættelse, samt opgaveløsningens samfundsmæssige betydning.
Du skal være parat til at indgå i arbejdsgrupper og andre opgaver når dette måtte være nødvendigt, samt gennemgang af relevante uddannelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Karup.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET/HEMMELIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på 728 40260 eller fko-sv-chmc@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsenved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 3. oktober 2021 og samtaler forventes gennemført i Karup, umiddelbart efter ansøgningsfrist.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Er du seniorsergent eller oversergent med potentiale til udnævnelse og har du mod på at være vores nye Vagthavende Befalingsmand for Flyoperationer, og bidrage til sø- og flyredning i Joint Rescue Coordination Centre? Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter.
Om os
NMOC er en del af Søværnskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter. NMOC er ansvarlig for maritim suverænitetshævdelse, driften af Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark, inklusiv Lyngby Radio, samt Maritim Assistance-service som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande.
Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.

Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af men-neskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som vagthavende befalingsmand for Flyoperationer er du en del af JRCC Danmark. Sammen med den Vagthavende Officer fra Søværnet, og den Vagthavende Officer for Flyoperationer har du ansvaret for Sø- og Luftredningsindsatsen i dansk område.

Ved siden af redningsindsatsen assisterer du dine kolleger i NMOC med andre ansvars-områder. Du vil eksempelvis fungere som mellemled mellem NMOC og Flyvevåbnet i til-fælde, hvor vi skal samarbejde med andre flyvende enheder end redningshelikoptere.

Opgaveløsningen i NMOC har direkte indflydelse på redning af menneskeliv og sikring af væsentlige samfundsværdier.
Dine hovedopgaver er inden for sø- og flyveredningstjenesten. Opgaven varetages på døgnbasis, hvilket betyder du indgår i vagtholdsskift med skiftende arbejdstider, herunder weekend samt tilkald.

Det samlede team af vagthavende befalingsmænd for Flyoperationer, består af syv befa-lingsmænd på henholdsvis oversergent og seniorsergent niveau.
Om dig
Du er en engageret og ansvarsbevidst oversergent/sergent, der er i stand til at håndtere flere samtidige opgaver, der har stor vigtighed for både Forsvaret og det omkringliggende samfund.
Du evner hurtigt at kunne veksle mellem perioder med høj intensitet, og perioder med relativ fred og ro i operationscenteret, uden at miste fokus på den rette prioritering.
Ligeledes trives du i et miljø, hvor det er ”det gode argument” og den rette opgaveløsning, der er i fokus, frem for hvilken personelkategori man tilhører.

Det foretrækkes, at du har kendskab til Flyvevåbnets og Søværnets nationale kapaciteter og opgaveløsningen. Herudover er det ønskeligt, at du har et vist kendskab til flyvemeteo-rologi, samt at du har radiocertifikater indenfor fly radio og maritim VHF, dette er dog ikke et krav.
Du har både evne og lyst til at indgå i et operativt miljø med mange daglige operationer, der indebærer et tæt samarbejde med både civile og militære samarbejdspartnere. Du skal have indsigt og forståelse for den værnsfælles nationale styrkeindsættelse, samt opgaveløsningens samfundsmæssige betydning.
Du skal være parat til at indgå i arbejdsgrupper og andre opgaver når dette måtte være nødvendigt, samt gennemgang af relevante uddannelser.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Karup.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET/HEMMELIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på 728 40260 eller fko-sv-chmc@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsenved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 3. oktober 2021 og samtaler forventes gennemført i Karup, umiddelbart efter ansøgningsfrist.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.