/*Menu hide on click outside*/
Published
20. July 2021
Expires
9. August 2021
Location
Sweden
Category
City
Gothenburg
Page Views
0

Description

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) arbetar på regeringens uppdrag. Med utgångspunkt i ekosystemens och människans behov arbetar vi kunskapsbaserat och koordinerat för att uppnå en hållbar förvaltning av våra vattenresurser, både i hav och sötvatten och inom fisket. Vi är drygt 300 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en dynamisk arbetsplats med goda möjligheter att hela tiden lära nytt.Avdelningen för havsförvaltning ansvarar för samordning och utveckling av arbetet med EU:s havsmiljödirektiv samt för utveckling och införande av en svensk havsplanering och andra maritima frågor. Avdelningen ansvarar också för nationell fiskförvaltning och genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik.Havsplaneringsenheten ansvarar för frågor som rör fysisk planering, riksintressen och samhällsutveckling samt samordnar frågor om regional utveckling och friluftslivet. Vi genomför och utvecklar den statliga havsplaneringen i Sverige samt samverkar om havsplanering med våra grannländer och internationellt.ArbetsuppgifterPå enheten har vi nyligen genomfört den första omgången av nationell havsplanering och kommer nu att vidareutveckla vårt planeringsarbete. Vi söker en ny utredarkollega som vill vara med i detta spännande arbete!Aktuella frågor är bland annat samordning mellan kommunal, regional och nationell planering, inte minst i kustområdet, och den fortsatta internationella havsplaneringen.Enheten bidrar även till utveckling av havsplaneringen globalt, bland annat inom det internationella utvecklingssamarbetet. Tjänsten innebär arbete med fysisk planering i bred bemärkelse utifrån myndighetens ansvar inom havs- och vattenförvaltning. Du kommer att arbeta nära tillsammans med kollegor både inom och utom enheten.I tjänsten ingår handläggning av ärenden och medverkan i utvecklingen av myndighetens arbete med fysisk planering med fokus på havsplanering. Handläggningen omfattar planeringsärenden i form av remisser från kommuner, länsstyrelser, regioner, departement och grannländer. Arbetet omfattar även havsplanering inom myndighetens program för internationellt utvecklingssamarbete, SwAM Ocean. Samverkan sker både internt och externt och resor kan ingå i tjänsten.KvalifikationerDu har högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå, med huvudsaklig inriktning mot fysisk planering eller likvärdig utbildning. Det är meriterande om du även har utbildning inom internationell havsförvaltning.Du har minst tre års arbetslivserfarenhet av planering enligt plan- och bygglagen och miljöbalken på kommunal, regional eller statlig nivå. Du har goda kunskaper om det svenska planeringssystemet samt vana och skicklighet i att handlägga ärenden, sammanställa information och framställa yttranden och rapporter.Du behöver ha mycket goda språkkunskaper i både tal och skrift i svenska samt motsvarande godakunskaper i engelska. Det är meriterande om du har goda kunskaper i annat språk som är relevant för HaV:s internationella arbete.Det är meriterande om du har arbetat med något av följande:svensk havsplaneringhavsplanering eller havsförvaltning i internationellt sammanhanginternationellt utvecklingssamarbetehavsförvaltning, miljöfrågor och/eller förutsättningar för olika sektorermaritim ekonomikonsekvensbedömningDu är trygg i din professionella roll och vi förutsätter att du är initiativtagande och har förmåga att självständigt driva ditt arbete. För att lyckas i uppdraget krävs att du har en mycket god förmåga att prioritera, planera och strukturera bland dina olika arbetsuppgifter som ofta löper parallellt. Du är kvalitetsmedveten och trivs med att utveckla verksamheten.Då arbetet innebär nära samverkan med olika aktörer både internt och externt, så behöver du vara en god kommunikatör och ha mycket god samarbetsförmåga.Vi fäster mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.Villkor och informationTjänsten är tidsbegränsad tom december 2022.Under sommaren kan det vara svårare att få svar på eventuella frågor om tjänsten. Rekryterande chef Per Olsson är i tjänst veckorna 26 (28 juni-2 juli) och 31 (2-6 augusti) och igen from 16 augusti.Övrig informationHavs- och vattenmyndigheten sitter i moderna lokaler i Gullbergsvass, 10-15 minuters gångväg från Göteborgs central. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering. Vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.Tänk på att de handlingar som du skickar in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Vi använder rekryteringstester och/eller arbetsprov i många av våra rekryteringar som en del i urvalsprocessen. För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.