/*Menu hide on click outside*/
Published
15. December 2020
Expires
Never
Location
Denmark
Job Type
City
Frederikshavn
Page Views
0

Description

Vil du være med til at gøre en forskel og sikre støtten til vores sejlende enheder, samt stå i spidsen for vagt og bevogtningen af Flådestation Frederikshavn og derigennem skabe trygge rammer og sikkerhed for alle?

Så har du nu muligheden for at søge stillingen som Chef for Basesektionen ved Flådestation Frederikshavn.

Om os

Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret; døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion og et Garnisonselement; vi er i alt 85 medarbejdere.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar. Der er udpræget mulighed for at planlægge din egen arbejdstid, hvilket gør det lettere at få hverdagen til at hænge sammen, også selv om du ikke bor i Nordjylland.

En stor del af opgaveløsningen er tværgående med bidrag fra flere, hvilket kræver gode samarbejdsevner og helhedsorientering.

Om stillingen

Du er sektionschef for 53 kompetente civile og militære medarbejdere med mange forskellige kompetencer. De er fordelt på tre elementer hhv. Havneelementet, Transportelementet samt Vagt- og Bevogtningselementet; hver med en leder i spidsen.

Du arbejder tæt sammen med Flådestation Frederikshavns andre sektioner og elementer samt vores søsterorganisation Flådestation Korsør med henblik på at fastholde og videreudvikle ensartethed i servicen til flådestationernes brugere med formål at skabe de mest optimale betingelser for de operative enheder.

Du er ansvarlig for, at sektionen løser de pålagte opgaver, samt at sektionen løbende udvikler og tilpasser sig de operative behov, Søværnets og Forsvarets udvikling generelt. Opgaveløsningen foregår i et tæt og tværfagligt samarbejde med eskadrens, Søværnets og flådestationens øvrige chefer og medarbejdere.

Selvom du uden for normal arbejdstid indgår i tørn som flådestationens Vagthavende Officer på tilkald – hvor du skal kunne give fysisk fremmøde inden for et givent varsel – bør det dog ikke give dig uoverstigelige udfordringer. Du har indflydelse på egen tjeneste, og gennem god planlægning, frihed under ansvar og fleksibilitet findes løsningerne.

Vi tilbyder dig nogle unikke muligheder i forhold til resten af Søværnet og Forsvaret, hvor du kan gøre din profil skarp og udvikle dig; samtidig med ”work-life” balancen er i ligevægt – som et helt menneske.

Rejseaktivitet i primært Danmark, ligesom udsendelse med vores Maritime Støtteelementer eller lignende kan forekomme; hvilket er med til at kombinere ”kontordagene” med praktik i felten. En god balance!

Om dig

Du skaber sammenhænge på tværs af fagområder og arbejder med en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen. Din sektion har medarbejdere på arbejde døgnet rundt, og da elementerne er geografisk adskilte inden for flådestationen, stiller det store krav til din synlighed i området.

De tre hovedopgaver havn, transport, samt vagt og bevogtning har nødvendighed af intern koordination og prioritering, som du mestrer. Det forventes at du er opsøgende og derigennem skaber den naturlige kobling mellem elementernes arbejdsområder, kundernes behov samt den operative virkelighed ombord på Søværnets enheder.

Du har en baggrund som officer i Søværnet og har som udgangspunkt gennemgået Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende uddannelse.

Muligvis er du kaptajnløjtnant og godt i gang med at kvalificere og uddanne dig til næste niveau, hvilket du er vurderet egnet til.

Som person er du udadvendt, initiativrig, struktureret, selvstændig, proaktiv, skrivestærk og har gode samarbejdsevner. Du er engageret, tager fat inden noget falder ned mellem to stole, og er ikke for fin til selv at smøge ærmerne op. Du kan begå dig på flere niveauer og fremgår altid som det gode eksempel.

Om du er tekniker eller taktiker er ikke afgørende.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som orlogskaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Der er tale om en fast stilling ved Flådestation Frederikshavn, 3. Eskadre med fast tjenestested i Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning

Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nærmeste leder og næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@fiin.dk , alternativt chefen for Flådestation Frederikshavn KK Jan Landberg Svendsen på tlf. 22 18 31 85, e-mail: 3E-FRH-CH@fiin.dk.

Alternativt Søværnets Center for Administration, Bemanding, KL Bårdur Sandå på tlf. 728 57551, mail SCA-F-BEM01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 5. januar 2021.

Ansættelsesdato 1. marts 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført løbende.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 3. Eskadre

3. Eskadre i Søværnet omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.

Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver. 3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.

Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af kadetter.

Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af flådestationerne i Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha
Are you sure you want to delete this file?
/