/*Menu hide on click outside*/
Published
27. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Odense
Deadline
16. February 2021

Description

Vi søger en adjunkt/lektor til Sygeplejerskeuddannelen i Svendborg pr. 1. maj 2021.Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg tilbyder professionsbacheloruddannelsen i sygepleje og medvirker i efter- og videreuddannelse af sundhedsfaglige medarbejdere på diplomniveau. Vi arbejder med forskning og udvikling i sundhedsprofessionerne. Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg og UCL er en organisation i konstant bevægelse og forandring.På Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er vi er organiseret i 3 underviserteams, som varetager undervisning på uddannelsens 7 semestre.Vi søger en adjunkt/lektor primært til det team som varetager undervisningen på uddannelsens sidste semestre.Dine arbejdsopgaverVi forventer at du som adjunkt/lektor vil få følgende opgaver:Undervisning på flere niveauer i uddannelsen såvel mono- som tværprofessionelt, fx i Sygepleje i forskellige forløb og sektorerUndervisning i sygepleje i forhold til sygeplejens kompleksitet i komplekse og kritiske forløb på tværs af sektorerSimulationsbaseret undervisningVejledning og eksamination i interne og eksterne prøverHvis du også har kompetencer inden for det naturvidenskabelige fagområder vil det være en fordel.Din baggrundDu skal være uddannet sygeplejerske og have klinisk erfaring. Endvidere er det et krav, at du har en relevant kandidatuddannelse og gerne med ph.d.-kvalifikationer. Har du en relevant masteruddannelse, kan du også komme i betragtning.Der udover lægger vi vægt på:har undervisningserfaring og gerne fra professionsbacheloruddannelsesniveaukan arbejde selvstændigt og målrettethar gode samarbejdskompetencerkan anvende it som arbejdsredskab til pædagogiske, udviklings- og driftsmæssige opgaverindgå i udviklingsopgaver på tværs af UCL’s sygeplejerske- og sundhedsuddannelserindgå i udviklings- og/eller forskningsprojekter i uddannelsen eller knyttet til forskningscenteret i Sundhedsuddannelserne i UCLkan bidrage til udvikling af vores uddannelsesmiljø gennem samarbejde med studerende og klinisk praksis og deltage i faglige og pædagogiske grundlagsdiskussioner med kollegerDu er den rette kandidat, hvis du kan samarbejde med teams internt i uddannelsen, på tværs i UCL og med eksterne samarbejdsparter med henblik på at planlægge, gennemføre og tilrettelægge uddannelse på professionshøjskoleniveau og ved efter- og videreuddannelsesaktiviteter.Det får du på Sygeplejerskeuddannelsen i SvendborgDu får et selvstændigt job med høj grad af selvledelse og strategisk selvledelse. Du bliver en del af et fagligt læringsmiljø præget af nærhed, hvor de studerendes læring og uddannelsesmiljø er i fokus.Centrale nøgleord for arbejdet på Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er videndeling, kvalitet i opgaveløsning og samarbejdskompetencer, da vi alle arbejder sammen om at løse de samlede uddannelses- og udviklingsopgaver.Vi har fokus på innovative læringsprocesser, cooperativ learning, problembaseret læring og simulationsundervisning. Desuden er forskningsbaseret- og udviklingsorienteret undervisning, innovation og teknologi i sygeplejen centralt i uddannelsenDu vil få mulighed for at indgå i udviklingsprojekter og/eller evt. forskningsprojekter.Vi arbejder i teams både lokalt og på tværs i UCL i forhold til planlægning, koordinering og udvikling af sygeplejerskeuddannelsen og uddannelsesmiljø.Du vil få introduktion til de forskellige typer af opgaver, så du kan løse dem selvstændigt.Løn og ansættelseStillingen er til besættelse fra 1. maj 2021. Stillingen er på fuld tid, hvilket svarer til 37 i gennemsnit pr. uge.Ansættelsen sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-Centralorganisationen af 2010. Hvis en ansøger har en anden uddannelse/baggrund, så ansættes der efter den pågældende overenskomst eller organisationsaftale.Stillingen er omfattet af principperne om Ny Løn.Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb, jvf. bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Et adjunktforløb er på maksimalt 4 årEr du lektorbedømt i henhold til Professionshøjskolernes stillingsstruktur fra 2013, sker ansættelsen som lektor.Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen (CVU-stillingsstrukturen), kan sammen med deres ansøgning vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse i henhold til Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner, kapitel 5. Du skal sammen med din ansøgning til vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse på maksimalt 8 sider sammen med en redegørelse for sine kompetencer med henvisning til kriterium b i bekendtgørelsens bilag 1, der vedrører kompetence til at arbejde med forskning- og udvikling. I forbindelse med evt. ansættelse igangsættes en bedømmelsesproces.Vil du vide mere?Du kan få flere oplysninger om jobbet ved at henvende dig til uddannelsesleder Janne Bryde Laugesen på tlf. 51 73 65 83 eller jbla5@ucl.dk.Du kan her læse mere om uddannelsen på:https://www.ucl.dk/uddannelser/videregaaende-uddannelser/sygeplejerskehttps://www.ucl.dk/kliniske-undervisningssteder/sygeplejerske-svendborg#proevekriterierVi forventer at holde ansættelsessamtaler den 9. marts 2021. Kommer du til samtale, vil du blive præsenteret for en case, som afsæt for refleksioner i samtalen.AnsøgningKan du genkende dig i ovenstående beskrivelse, så send din ansøgning og CV via vores rekrutteringssystem på ucl.dk/job senest den 28. februar 2021.Om organisationenUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har omkring 11.000 fuldtidsstuderende og 1.000 medarbejdere. Vi udbyder 43 erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt en lang række efteruddannelser på akademi- og diplomniveau. Vi er en statslig selvejende institution med adresser i Odense, Vejle, Svendborg og Jelling.Ansøgningsfrist:28. februar 2021Ansættelse:1. maj 2021

Related Jobs

Utvecklingschef R&D   Sweden new
28. January 2022
27. January 2022
Service Technician   Sweden new
26. January 2022
Salgschef   Denmark new
25. January 2022
Software udvikler   Denmark new
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com