/*Menu hide on click outside*/
Published
9. October 2021
Location
Norway
Category
City
Haugesund
Page Views
4

Description

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant?Er du klar for å bli med på det grønne skiftet innenfor fornybar energi/offshore wind?
Aibels Field Development and Offshore wind avdeling i Haugesund kan bli din nye arbeidsplass og sammen kan dere forandre historien! Er du vår neste ingeniør-stjerne innen fornybar energi, og har kompetanse innen teknisk sikkerhet?
Vi søker både deg som er principal- og senior ingeniør innenfor teknisk sikkerhet. En ingeniør hos Aibel innenfor teknisk sikkerhet deltar i prosjekter og studier for å ivareta sikkerhets spørsmål, avdekker potensielle farer og foreslår gode og sikre løsninger på design, installasjon og driftsspørsmål. Designutvikling av nye installasjoner medfører spennende faglige utfordringer for deg og din karriere.
Som ingeniør innen teknisk sikkerhet vil du ha mulighet til å delta i store og spennende prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Vår avdeling innenfor offshore Wind i Haugesund består i dag av 50 dyktige, internasjonale ingeniører fra ulike fagfelt som utfyller hverandre på en god og kreativ måte. Vi har et pulserende arbeidsmiljø som jobber tett sammen for å bygge gode, velfungerende team på tvers av organisasjonen.
En arbeidshverdag med mye ansvar og utfordringer:
Inneha rolle som disipliningeniør eller disiplinleder i prosjekter innen fornybar energi.
Du vil delta i studier og tilbudsarbeid for fremtidige prosjekter.
Designe sikkerhets-barrierer, som for eksempel brannslukkings-systemer, brann & gass deteksjon, passiv brannbeskyttelse, områdeklassifisering, rømningsveier og sikkerhetens integritetsnivå (SIL).
Koordinere og følge opp tredjeparts sikkerhets-analyser, utarbeide tekniske rekvisisjoner og følge opp innkjøp av sikkerhetsutstyr.
Oppfølging av og grensesnitt mot underleverandører, sertifiseringsorganer og offentlige organer vil være en del av dine arbeidsoppgaver.
Kjennskap og forståelse for regelverk, krav og standarder

Hvem er du?
Vi ønsker deg som har en Bachelor – eller mastergrad innen teknisk sikkerhet. Du har muligens allerede opparbeidet deg erfaring innen fornybar energi og HVDC prosjekter eller olje- og gassrelatert virksomhet. Det er fint om du har prosjekterfaring fra alle design faser innen teknisk sikkerhet. Vi er på jakt etter deg som ønsker å fordype deg i fag og jobbe teknisk, men også deg som har ambisjoner innen ledelse i prosjekt.
Du har en god multidisiplin forståelse og bidrar til å skape et godt faglig miljø i teamet.
Vi verdsetter lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav, og liker at du er proaktiv og engasjert i dine handlinger.
Har gode HMS Holdninger
Bli vår kollega
Som ansatt i Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at våre ansatte får sjansen til å arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle sitt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerte arbeidsmiljø ved alle våre lokasjoner.
Vi tilbyr fleksibel arbeidstid. I en hektisk hverdag er det godt å ha en arbeidsgiver som gir deg den fleksibiliteten du trenger i ulike faser av livet. I tillegg tilbyr velferdsklubbene i Aibel et bredt spekter av velferdsaktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte.
I Aibel har vi et verdigrunnlag som baserer seg på at vi skal være ansvarlige, visjonære, åpne og fleksible. Vi kaller det «we care». Verdiene skaper kulturen vår, og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå våre felles mål. Aibels ansatte verdsetter disse verdiene, og vi har alle en felles holdning hvor vi bryr oss om hverandre, kundene, leverandørene, og samfunnet rundt oss.
Vi er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning blir ikke vårt engasjement for bærekraftig utvikling beskrevet i en plan, men inkludert som en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. I Aibel har vi forpliktet oss til å balansere selskapets økonomiske bærekraft med det sosiale og miljømessige ansvaret vi har.
Kan du indentifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg!
Søknadsfrist og kontaktinformasjon:
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte Avdelingsleder Kristian Olafsrud, tlf: 852 68 284 , e-mail; kristian.olafsrud@aibel.com
Arbeidssted: Haugesund
Søknadsfrist: 31.10.21

Related Jobs

11. May 2022
Senior Piping Engineer   Norway new
11. May 2022
Automation Engineer   Norway new
11. May 2022