/*Menu hide on click outside*/
Published
7. December 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
26. December 2021

Description

Er du MEDIC uddannet og trives i et sanitetsfagligt miljø, hvor du forventes at gå forrest? Er du til en arbejdsplads, der både rummer tid til handling og tid til opsamling? I så fald søger Fregatten NIELS JUEL en sanitetsgast. Du vil komme til at varetage skibets hospital, stå for behandling af skibets besætning i tilfælde af sygdom og skader, samt at varetage træningsniveauet for skibets Junior Medics.

Om os

Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten gennemfører i 2021 værftsophold og opdatering af diverse systemer og sensorer. Ultimo 2021 påbegyndes Danish Sea And Readiness Check (DANSARC), som afsluttes med gennemførsel af forløb ved German Navy Damage Control Training Center i Neustadt og efterfølgende seks ugers Danish Operational Sea Training (DOST) ved Fleet Operational Sea Training (FOST) i England. I 2023 skal Fregatten således indgå som NATO Response Force (NRF) enhed.

Du bliver derfor en del af en af Søværnets største kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best of class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.

NIELS JUEL har basehavn i Korsør og fast tjenestested for besætningen er Slagelse.

Om stillingen

I dagligdagen vil du være tilknyttet skibets hospital, hvor du i danske farvande vil have ansvaret for behandling af patienter. Ved togter væk fra danske farvande vil du gøre dette i samarbejde med skibets tilknyttede læge.

Du vil til enhver en tid have ansvaret for skibets hospital, og vil have til opgave at foretage mønstringer, afskrivninger og genforsyning af skibets hospitalsudstyr og medicin.

I klart skibs situationer vil du være bindeled imellem skibets læge og Junior Medics. Du vil skulle overvåge og støtte deres behandling af sårede på skibets forbinderplads.

Stillingen indeholder daglig konsultation til søs og rollen som MEDIC under klart skib, hvor der skal være fokus på overblik og faglighed i krævende situationer, hvor du bistår lægen i effektiv ledelse af skibets Junior Medics. Det kan endvidere forventes, at du bistår eskadresanitetsbefalingsmanden i TSE uddannelse for besætningen, og på sigt, at du selv kan bistå uddannelsen af besætningen.

Ved siden af det sanitetsfaglige arbejde, er der behov for at varetage administrative funktioner. Det kræver, at du har lyst til at arbejde dagligt med registrering og opfølgning af såvel sundhedsrelaterede data som beholdning, optælling, afskrivning og genforsyning af materiel og udstyr. Det er en forudsætning for opgavens udførelse, at du er tryg ved administrativt arbejde og kan arbejde selvstændigt.

Om dig
Du skal som sanitetsgast være energisk, effektiv og have mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Arbejdet som sanit har en stor grad af selvstændigt arbejde, og derfor skal du kunne tage initiativ, arbejde selvstændigt og bevare overblikket. Du skal kunne samarbejde med øvrigt personel på tværs af alle faggrænser og bevare et godt humør i pressede situationer.

Krav
 • Grundlæggende militær uddannelse
 • Søværnets basisuddannelse/Basisomskoling til søværnet (kan tilegnes efter ansættelse)
 • Medic sanitetsuddannelse (FSU-202)
 • Myndighedsbeholdning i SAP

Ønskeligt
 • Godt kendskab til Office pakken, herunder Word, Excel og Outlook.
 • Fagkursus førstehjælp (FSU-160)

Helbredskrav:
 • Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
 • Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
 • Grundvaccination

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Logistikofficeren (LGO) på mail: 2E-NIJU-LGO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. januar 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 1 eller 2.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Er du MEDIC uddannet og trives i et sanitetsfagligt miljø, hvor du forventes at gå forrest? Er du til en arbejdsplads, der både rummer tid til handling og tid til opsamling? I så fald søger Fregatten NIELS JUEL en sanitetsgast. Du vil komme til at varetage skibets hospital, stå for behandling af skibets besætning i tilfælde af sygdom og skader, samt at varetage træningsniveauet for skibets Junior Medics.

Om os

Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21.

Fregatten gennemfører i 2021 værftsophold og opdatering af diverse systemer og sensorer. Ultimo 2021 påbegyndes Danish Sea And Readiness Check (DANSARC), som afsluttes med gennemførsel af forløb ved German Navy Damage Control Training Center i Neustadt og efterfølgende seks ugers Danish Operational Sea Training (DOST) ved Fleet Operational Sea Training (FOST) i England. I 2023 skal Fregatten således indgå som NATO Response Force (NRF) enhed.

Du bliver derfor en del af en af Søværnets største kampenheder, hvor der er stor fokus på de militære kernekompetencer. Du bliver del af et team, som arbejder målrettet mod at være ”best of class”. Der er en stærk og positiv ”fregat”-kultur ombord med rod i Søværnets traditioner og en høj faglig stolthed.

NIELS JUEL har basehavn i Korsør og fast tjenestested for besætningen er Slagelse.

Om stillingen

I dagligdagen vil du være tilknyttet skibets hospital, hvor du i danske farvande vil have ansvaret for behandling af patienter. Ved togter væk fra danske farvande vil du gøre dette i samarbejde med skibets tilknyttede læge.

Du vil til enhver en tid have ansvaret for skibets hospital, og vil have til opgave at foretage mønstringer, afskrivninger og genforsyning af skibets hospitalsudstyr og medicin.

I klart skibs situationer vil du være bindeled imellem skibets læge og Junior Medics. Du vil skulle overvåge og støtte deres behandling af sårede på skibets forbinderplads.

Stillingen indeholder daglig konsultation til søs og rollen som MEDIC under klart skib, hvor der skal være fokus på overblik og faglighed i krævende situationer, hvor du bistår lægen i effektiv ledelse af skibets Junior Medics. Det kan endvidere forventes, at du bistår eskadresanitetsbefalingsmanden i TSE uddannelse for besætningen, og på sigt, at du selv kan bistå uddannelsen af besætningen.

Ved siden af det sanitetsfaglige arbejde, er der behov for at varetage administrative funktioner. Det kræver, at du har lyst til at arbejde dagligt med registrering og opfølgning af såvel sundhedsrelaterede data som beholdning, optælling, afskrivning og genforsyning af materiel og udstyr. Det er en forudsætning for opgavens udførelse, at du er tryg ved administrativt arbejde og kan arbejde selvstændigt.

Om dig
Du skal som sanitetsgast være energisk, effektiv og have mod på at give en ekstra hånd, når der er travlt. Arbejdet som sanit har en stor grad af selvstændigt arbejde, og derfor skal du kunne tage initiativ, arbejde selvstændigt og bevare overblikket. Du skal kunne samarbejde med øvrigt personel på tværs af alle faggrænser og bevare et godt humør i pressede situationer.

Krav
 • Grundlæggende militær uddannelse
 • Søværnets basisuddannelse/Basisomskoling til søværnet (kan tilegnes efter ansættelse)
 • Medic sanitetsuddannelse (FSU-202)
 • Myndighedsbeholdning i SAP

Ønskeligt
 • Godt kendskab til Office pakken, herunder Word, Excel og Outlook.
 • Fagkursus førstehjælp (FSU-160)

Helbredskrav:
 • Godkendt og tastet helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis)
 • Godkendt og tastet træningstilstandsprøve
 • Grundvaccination

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Logistikofficeren (LGO) på mail: 2E-NIJU-LGO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 3. januar 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 1 eller 2.

Stillingen er til besættelse 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com