/*Menu hide on click outside*/
Published
21. November 2021
Location
Denmark
Category
City
Vaasa
Deadline
11. December 2021

Description

We are looking for a

Research specialist (Grant writer)

Our Research, Development and Innovation (RDI)-activity is a dynamic actor in the regional, national, and international innovation ecosystems. Our areas of expertise are Automation and maritime simulation, Arts, culture and entrepreneurship, Bioeconomy and sustainable use of natural resources, Business development, Interprofessional health and welfare, and Sustainable energy technology. During the coming years we expect a robust growth especially within intelligent systems, while at the same time our international collaborations and partnerships are growing.

As research specialist with responsibility for grant writing your central task is to offer grant writing services to our research groups primarily in:

 • Automation and maritime simulation
 • Bioeconomy and sustainable use of natural resources
 • Sustainable energy technology

The aim is to promote and strengthen our international RDI-activities and to enhance possibilities for competitive funding, primarily European research funding instruments.

Responsibilities include to:

 • actively participate in the writing and forming of grant applications
 • support and coordinate grant applications in dialogue with research leaders and research groups
 • administrate grant applications in dialogue with project partners
 • contact funders and provide professional development and grant training to staff
 • explore grant opportunities and inform about them internally
 • develop and maintain the internal grant application process

The ideal candidate should possess the following qualities:

 • PhD degree or Master's degree
 • minimum of three years of experience in working with research and grant writing, foundations, or related activities
 • experience in writing successful grant applications, European research funding instruments are considered
 • excellent written and verbal communication skills in English, skills in Swedish and/or Finnish is considered a merit
 • excellent organizational skills including ability to prioritize, handle multiple projects in parallel, information retrieval, meeting deadlines and to achieve ambitious goals
 • good communication skills and ability to support and guide

Salary in accordance with collective agreement for the private teaching sector and internal guidelines. The position includes a probationary period of six months.

Employment to start on 17th of January 2022 or by agreement.

Location: Vaasa or Turku, Novia UAS can offer flexible work arrangements.

Further information: Please contact Head of research Johanna Liinamaa, mobile +358 50 573 7461.

Application: The deadline for the applications is at 16.00 on Monday 29th of November 2021. Applications must be sent via our electronic system accompanied by your CV. You can find support on how to do this here: https://novia.fi/about-us/novia-as-an-employer/electronic-application

Novia University of Applied Sciences offers flexible working arrangements, excellent staff benefits and opportunities to develop your own knowledge

-

Vi söker en

Forskningsspecialist (Grant writer)

Vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) är en dynamisk aktör i de regionala, nationella och internationella innovationssystemen. Till våra specialkunnande hör Automation och fartygssimulation, Affärsutveckling, Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser, Hållbar energiteknik, Interprofessionell hälsa och välfärd och Konst, kultur och entreprenörskap. Inom de närmaste åren väntar vi oss en kraftig tillväxt speciellt inom intelligenta system, samtidigt som de internationella samarbetsformerna ökar i betydelse.

Som forskningsspecialist med ansvar för grant writing är din centrala arbetsuppgift att erbjuda grant writing tjänster till våra forskargrupper huvudsakligen inom:

 • Automation och fartygssimulation
 • Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser
 • Hållbar energiteknik

Målet är att främja yrkeshögskolans internationella FUI-verksamhet och att öka möjligheter för konkurrensutsatt finansiering, främst inom EU:s finansieringsinstrument.

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • aktivt delta i skrivandet och sammanställandet av finansieringsansökningar
 • stöda och koordinera finansieringsansökningar i dialog med FUI-ledare och forskargrupper
 • administrera finansieringsansökningar i dialog med projektparter
 • vara i kontakt med finansiärer och utbilda personalen gällande extern finansiering
 • utforska finansieringsmöjligheter och att informera om dem internt
 • utveckla och upprätthålla den interna processen för finansieringsansökningar

Vi söker en person som har:

 • doktorsexamen eller högre högskoleexamen
 • minst tre års erfarenhet av att arbeta med forskning och finansieringsansökningar, stiftelser, fonder, eller liknande verksamhet
 • erfarenhet av att skriva framgångsrika finansieringsansökningar, EU-finansieringsinstrument beaktas
 • utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, kunskaper i svenska och/eller finska räknas som merit
 • mycket goda organisatoriska färdigheter inklusive förmåga att prioritera, hantera flera projekt samtidigt, informationssökning, möta deadlines och nå högt uppsatta mål
 • god kommunikationsförmåga och förmåga att stötta och vägleda

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen och interna direktiv. Till befattningen hör en prövotid på sex månader.

Fr.o.m 17.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort: Vasa eller Åbo, Novia kan erbjuda flexibla arbetsarrangemang

Närmare information: Vänligen kontakta forskningschef Johanna Liinamaa, mobil 050 573 7461.

Ansökan: Vi ser fram emot din ansökan senast måndag 29.11.2021 kl. 16.00. Ansökan inlämnas via vårt elektroniska system, till ansökan bifogas CV. Stöd för den elektroniska ansökan finns här: https://novia.fi/om-oss/lediga-befattningar/rekryteringssystemet-och-elektronisk-ansokan

Yrkeshögskolan Novia erbjuder flexibla arbetsarrangemang, utmärkta personalförmåner och möjligheter till att utveckla det egna kunnandet

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4500 studerande och en personalst

WWW-osoite: http://www.novia.fi
Yhteystiedot: Johanna Liinamaa johanna.liinamaa@novia.fi +358 50 573 7461
Työpaikan osoite: Wolffskavägen 31, 65200 VAASA
Palkkaus: Enligt kollektivavtal
Työ alkaa: eller enligt överenskommelse
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 29.11.2021 klo 16:00
Ilmoitus jätetty: 28.10.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11030918

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

20. November 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/