/*Menu hide on click outside*/
Published
18. August 2021
Location
Sweden
Category
City
Kongsberg
Page Views
0

Description

9. september 2021
Språk Norsk Bokmål
Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som
Rådgiver - industrimaster

Se annonse
Om stillingen
Ved Fakultet for teknolog, naturvitenskap og maritime fag er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver med ansvar for industrimasterprogram og andre bedriftsrettede utdanningstiltak.
Stillingene er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har virksomhet i Bø, Kongsberg, Porsgrunn og Horten. Hovedarbeidssted er p.t. Kongsberg, alternativt Porsgrunn. Reising mellom USNs campuser må påregnes.
USN har som mål å styrke samspillet mellom studenter og arbeidslivet. Vi er kjent for våre industri- og næringsmasterprogram. Disse kjennetegnes ved at de utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien eller næringen det utdannes for. Studentene studerer 50% og jobber 50% i en relevant bedrift. Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag tar opp studenter til fire industrimasterprogram høsten 2021.
Vi søker deg som ønsker å bidra til å utvikle USNs arbeids- og næringslivsrettede profil, og jobbe i skjæringspunktet mellom høyre utdanning og næringslivet. Du vil få store muligheter til å påvirke utformingen av stillingen.
Ved USN ønsker vi at våre medarbeidere trives på jobb, og tilbyr selvstendige arbeidsplasser hvor du kommer langt med godt humør og en innstilling om at også dine kollegaer skal lykkes i arbeidet.
Aktuelle arbeidsoppgaver
Bistå med administrativ koordinering og samordning av fakultetets industrimasterprogram på tvers campus og fagmiljø. Samarbeide tett med studieveiledere, programkoordinatorer og faglige bedriftskontakter for de ulike programmene.
Bistå faglig bedriftskontakt i arbeidet med å rekruttere industripartnere, herunder tilrettelegge og følge opp møter, arkivere avtaler og referater mv.
Koordinere opptak til industrimasterprogrammene, herunder koordinere bedriftenes intervjuer med aktuelle søkere og bistå i utvelgelse av kandidater.
Administrativ oppfølging av trepartsavtalene mellom student, bedrift og USN.
Tilrettelegge oppstartsmøte for nye studenter og nye ledere, og følge opp både studentene og deres ledere etter behov.
Bistå i tilrettelegging og evt. prosjektledelse av etter- og videreutdanningstilbud i tilknytning til industrimasterprogrammene mv.
Bistå i kommunikasjon- og markedsarbeid.
Bistå i løpende bedriftskontakt ved behov.
Lederstøtte innenfor eget ansvarsområde.
Delta i utviklingsprosjekter ved fakultetet og ved USN.
Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.
Løpende omstillingsarbeid kan få innvirkning på administrative funksjoner og oppgaver.
Kvalifikasjoner
Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå.
Realkompetanse med relevans for stillingens oppgaver kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
Det forutsettes relevant fagadministrativ erfaring, oppdatert kunnskap innenfor eget arbeidsområde og god virksomhetsforståelse.
Erfaring fra arbeid med etter- og videreutdanning og/ eller praksis i utdanningen er en fordel.
Det vil bli lagt vekt på analytisk og strategisk tilnærming, høyt initiativnivå, god gjennomføringsevne og gode evner når det gjelder å etablere kontakter og bygge relasjoner.
Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
Oppdatert digital kompetanse.
Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Motivasjon og initiativ.
Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
Evne til å arbeide selvstendig og i team.
Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.
Vi tilbyr
Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.
Lønn og vilkår
Rådgiver(SKO 1434): NOK 516 100 - 637 900per år. I særskilte tilfeller kan det vurderes innplassering som seniorrådgiver (SKO 1364): NOK 563 900 - 776 900 .
Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.
Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.
Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.
Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.
I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.
Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen:
Fakultetsdirektør Mari Pran, epost/tlf: mari.pran@usn.no / 91325431
For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Kari L. Foss-Pedersen, epost: kari.foss-pedersen@usn.no
Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ””.
Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.
Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!
Velkommen til USN
Velkommen til USN
...
(Video unable to load from YouTube. Accept cookie and refresh page to watch video, or click here to open video)
Om oss
Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.
Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.
USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.
Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no
Søknadsfrist
9. september 2021
Arbeidsgiver
Universitetet i Sørøst-Norge
Kommune
Kongsberg
Omfang
Heltid
Varighet
Fast
Arbeidssted
Kongsberg

Related Jobs

19. December 2020
14. December 2020
9. December 2020