/*Menu hide on click outside*/
Published
14. July 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
03. August 2021

Description

5. august 2021

Språk

Norsk Bokmål

Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som

Rådgiver arbeidslivspraksis i utdanningen og etter- og videreutdanning

Se annonse

Om stillingen

Ved Fakultet for teknolog, naturvitenskap og maritime fag er det ledig 1 fast stilling som rådgiver med ansvar for arbeidslivspraksis i ingeniørutdanningen og etter- og videreutdanning innenfor teknologi.

Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen, og nærmeste overordnede er fakultetsdirektør. Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har virksomhet i Bø, Kongsberg, Porsgrunn og Horten. Hovedarbeidssted er campus Porsgrunn. Reising mellom USNs campuser må påregnes.

USN er i ferd med å bygge ut tilbudene næringsbachelor og ingeniørpraksis. Næringsbachelor er rettet mot ingeniørstudenter som kan ta de siste studieåret over to år med 50 % jobb og 50 % studier. Ingeniørpraksis er et valgemne i ingeniørstudiene der studentene får mulighet til å tilbringe fem måneder hos en bedrift de velger selv. I tillegg er vi i ferd med å utvide det arbeidslivsrettede etter- og videreutdanningstilbudet innenfor teknologiske fag.

Vi søker deg som ønsker å bidra til å utvikle USNs arbeids- og næringslivsrettede profil, og jobbe i skjæringspunktet mellom høyre utdanning og næringslivet. Du vil få muligheter til å påvirke utformingen av stillingen.

Ved USN ønsker vi at våre medarbeidere trives på jobb, og tilbyr selvstendige arbeidsplasser hvor du kommer langt med godt humør og en innstilling om at også dine kollegaer skal lykkes i arbeidet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

 • Koordinerende administrativt ansvar for valgmenet ingeniørpraksis som tilbys i Horten, Kongsberg og Porsgrunn.
 • Koordinerende administrativt ansvar for ordningen næringsbachelor som er under oppbygging innenfor fakultet.
 • Bistå i arbeidet med å rekruttere og inngår avtaler med nye næringslivspartnere.
 • Koordinere og følge trepartsavtalene mellom student, bedrift og USN.
 • Holde oppstartsmøte for nye studenter og nye ledere, og følge opp både studentene og deres ledere etter behov.
 • Bedriftskontakt og prosjekt-/ oppdragsledelse for etter- og videreutdanningstilbud
 • Dialog og støtte til fagmiljøene i forbindelse med støtte til etter- og videreutdanningstilbud
 • Følge med på utlysninger av midler og konkrete anbud/ prosjekter innenfor området
 • Bistår i kommunikasjon og markedsarbeid
 • Løpende bedriftskontakt, selge kurs, delta på karrieredager, deltagelse på konferanser
 • Delta i utviklingsprosjekter ved fakultetet og ved USN
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Løpende omstillingsarbeid kan få innvirkning på administrative funksjoner og oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå.
 • Realkompetanse med relevans for stillingens oppgaver kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
 • Det forutsettes relevant fagadministrativ erfaring og oppdatert kunnskap innenfor området
 • Erfaring fra arbeid med etter- og videreutdanning og/ eller praksis i utdanningen er en fordel
 • Det vil bli lagt vekt på analytisk og strategisk tilnærming, høyt initiativnivå, god gjennomføringsevne og gode evner når det gjelder å etablere kontakter og bygge relasjoner.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
 • Oppdatert digital kompetanse.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Motivasjon og initiativ.
 • Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Rådgiver (SKO 1434): NOK 516 100,- - 637 900,- per år. I særskilte tilfeller kan det vurderes innplassering som seniorrådgiver (SKO 1364): NOK 563 900,- - 776 900,- per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:
Fakultetsdirektør Mari Pran, epost/tlf: mari.pran@usn.no / 91325431

For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Kari L. Foss-Pedersen, epost: kari.foss-pedersen@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ””.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Velkommen til USN

Velkommen til USN

...

(Video unable to load from YouTube. Accept cookie and refresh page to watch video, or click here to open video)

Om oss

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no


Søknadsfrist

5. august 2021

Arbeidsgiver

Universitetet i Sørøst-Norge

Kommune

Porsgrunn

Omfang

Heltid

Varighet

Fast

Arbeidssted

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com