/*Menu hide on click outside*/
Published
27. July 2021
Expires
16. August 2021
Location
Sweden
Category
City
Nyköping
Page Views
0

Description

Rollen
Nu har du en fantastisk möjlighet att ta chansen och söka en spännande ledarroll med ansvar för att bygga upp och ansvara för monteringen vid världens modernaste båtfabrik.
Som produktionsledare/production manager för monteringen spelar du en viktig roll i vår nya produktionsanläggning i Nyköping, där vi håller på att etablera världens mest moderna och hållbara båtfabrik. Vår ambition är att successivt automatisera och robotisera en så stor del som möjligt av montering och förmontering samt tidigt som vi alltid har ständiga förbättringar i fokus. Du kommer få möjligheten att vara med och utforma ditt team av ett 40-60-tal montörer och specialister som tillsammans ska montera minst två båtar per dag.
Rollen innebär bland annat att:
vara med och bygga upp en taktad monteringslina
ansvara för monteringen vid vår site i Nyköping
jobba med ständiga förbättringar och effektivitet
bygga ett team av ca 40-60 medarbetare
coacha, utveckla och leda dina medarbetare i det dagliga arbetet, ha medarbetarsamtal och ständigt arbeta med kompetensutveckling
säkerställa att metoder och standarder följs gällande säkerhet, kvalitet, hälsa och miljö samt hantera avvikelser kopplat till dessa områden
ansvara för att vi monterar planerade volymer
arbeta med ständiga förbättringar, analysera och följa upp nyckeltal.

Rollen är baserad på vår nya produktionsanläggning i Nyköping.
Din profil
Vi tror att du har ett par års erfarenhet från produktionsledande roll inom tillverkande industri, t.ex. fordonsbranschen
Erfarenhet av formellt personalansvar
Civilingenjörsexamen eller motsvarande
Flytande svenska och engelska

About X Shore
X Shore is the world's first high-end electric craft, where design, technology and sustainability are combined to create a unique experience. Through the development of our all-electric luxury boats, we embrace the long tradition of maritime craftsmanship while discarding the dirty institution of fossil fuels. This is your opportunity to work for the company that is going to disrupt the marine tech industry.
Read more at www.xshore.com.

Related Jobs