/*Menu hide on click outside*/
Published
4. November 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
24. November 2021

Description

Vil du lede vakt og sikring av Sjøforsvarets hovedbase i Nord?

Stillingstittel
NK Kompani Vakt og sikring - Ramsund Orlogsstasjon
Ansettelse
Fast
Startdato
Avdeling
Sjøforsvarsstaben
Sted
Søknadsfrist
17. nov 2021

Vi ser etter deg som vil være med å lede vakt og sikringskompaniet ved Sjøforsvarets hovedbase i Nord. Som NK kompani får du en spennende jobb med mye ansvar og utfordringer. Du skal lede kompaniet sammen med kompanisjef og troppssjefene, møte operative krav som stilles og løse skarpe vakt og sikringsoppdrag.
Det er en variert og krevende jobb som innebærer at du kommer tett på den daglige driften av kompaniet. Vil du gjøre en viktig jobb i spennende tider?

Stillingen har tjenestested ved Ramsund Orlogsstasjon som ligger i Tjeldsund kommune.


Ramsund orlogsstasjon (ROS) er Sjøforsvarets hovedbase i nord. Orlogsstasjonens virksomhetsområde omfatter Ramsund og Trondenes leir.

 • Arbeidsoppgaver

  • Gjennomføre planlegging, koordinering og kontroll med vakt- og sikringskompaniets aktiviteter, herunder daglig drift, operasjoner og utdanning
  • Utføre fagleksjoner for troppene samt følge opp troppens lagførere.
  • Bistå troppssjefer med å lede, forvalte og drifte egen tropp
  • Fungere som kompanisjefens stedfortreder
  • Utøve materiellkontroll og vedlikehold på troppens materiell
 • Kvalifikasjoner

  Til denne stillingen kreves det at du:

  • har grunnleggende befalsutdanning (BU)
  • har minimum 13 års relevant yrkeserfaring og utdanning, som gjør deg kvalifisert til OR 7 grad Stabssersjant/Flotiljemester
  • har tjenesteerfaring innen vakt og sikring eller tilsvarende
  • har operativ tjeneste fra Forsvaret
  • kan sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret
  • du er medisinsk skikket
  • består fysiske krav; minimum karakter 4 i både styrke og utholdenhet. Se krav på Forsvaret.no
 • Personlige egenskaper

  Vi søker deg som:

  • har gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
  • er selvstendig samtidig som man fungerer godt i team.
  • har evne til å lede soldater og som kommuniserer godt med andre
  • har evne til å lære fra seg og planlegge undervisning
  • er løsningsorientert
 • Vi tilbyr

  Vilkår og tidspunkt for tilsetting


  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer.
  • Gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste.
   Lønn etter Statens lønnsregulativ som Stabssersjant/Flotiljemester OR7 stillingskode 1567, lønnsramme 37, lønnstrinn 49-68 for tiden kr 454 200 - 626 100 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
   Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

  Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2022. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

  Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.


 • Om arbeidsgiver

  En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

  Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.

  Sjøforsvarets baser består av orlogsstasjonene Ramsund ved Harstad og hovedbasen Haakonsvern i Bergen.

  I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

  I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

  Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

  Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt

Nilsen, Knut-Arne Reinholdsen

HR-Rådgiver

Telefon: 55 50 48 37

Trond Marvin Pedersen

Leder sikkerhetsavdeling

Telefon: 76 91 81 17

Forsvaret som arbeidsgiver

 • Dette ser vi etter

  Våre kjerneverdier

  Verdigrunnlaget vårt er noe av det viktigste vi har i Forsvaret. For å kunne verne om det vi har og det vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare.

  Kjerneverdiene respekt, ansvar og mot skal ligge til grunn for alt vi gjør.

  Trenger kompetanse fra mange fagfelt

  Forsvaret utlyser et bredt spekter av stillinger hvert år og trenger medarbeidere innenfor mange ulike fagfelt. Vi ser etter både nyutdannede og de med lang erfaring.

  Hos oss jobber det blant annet ingeniører, kokker, jurister, økonomer, leger, HR-personell og en rekke andre yrkesgrupper, både militære og sivile.

  Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

 • Rekrutteringsprosessen

  Søker du jobb i Forsvaret, er vi pålagt å gjøre en grundig vurdering av søkere, og gjennomføre sikkerhetsklarering. Her er stegene som påvirker jobbsøkerprosessen i Forsvaret og gjør den noe mer langvarig enn vanlige søknadsprosesser.

  Grundige vurderinger

  Etter søknadsfristen gjør vi en grundig vurdering av alle søknader, og ser de opp i mot stillingsutlysningens krav. Deretter kaller vi inn til intervju. Vi gjennomfører vanligvis to intervjurunder med sjekk av attester og referanser. Som statlig virksomhet følger vi kvalifikasjonsprinsippet.

  Ta gjerne kontakt om du lurer på hvor vi er i prosessen. Kontaktinformasjon finner du i stillingsannonsen.

  Tilsettingsrådet beslutter ansettelsen

  Forsvaret følger lovene og reglene som gjelder for ansettelser i det offentlige. Det betyr blant annet at vi har et tilsettingsråd som bestemmer hvem som skal ansettes.

  Etter intervjuene vurderes søkerne og rangeres i en innstilling. På bakgrunn av denne avgjør Tilsettingsrådet hvem som skal tilsettes. Når stillingen er besatt, vil alle søkere få informasjon om hvem som er tilsatt.

  Sikkerhetsklarering

  Til de fleste stillingene i Forsvaret kreves det sikkerhetsklarering. En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte.

  Med sikkerhetsgradert menes informasjon som ikke skal offentliggjøres, og som kan være til fare for samfunnets sikkerhet dersom den spres. Mer informasjon om sikkerhetsklarering finner du på sidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Offentlig søkerliste

  Forsvaret er pliktig til å utarbeide offentlig søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle søkere til en stilling. I søknadsprosessen er det mulig å be om å ikke være med på en slik liste, dersom du har gode grunner til det.

  Søkerlistene blir ikke distribuert, men offentligheten har mulighet til å be om innsyn.

  Utvidet søkerliste

  Alle søkerne til en stilling er part i saken og har rett til å se en utvidet søkerliste som inneholder informasjon om navn, alder, utdanning og arbeidserfaring for alle søkerne. Det er ikke mulig å slippe å stå på denne listen.

  En utvidet søkerliste skal behandles som andre dokumenter som er unntatt offentlighet. Det er du som jobbsøker – og ingen andre – som har rett til informasjonen i søkerlisten.

 • Ansattgoder

  Vi tilbyr våre ansatte ordninger og aktiviteter som er ment å bidra til økt arbeidsglede og motivasjon.

  • Fleksibel arbeidstid.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Gunstige pensjons-, forsikrings- og lånevilkår gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
  • To timer trening i arbeidstiden per uke.

  Mange av Forsvarets arbeidssteder har eget treningssenter du kan bruke gratis.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com