/*Menu hide on click outside*/
Published
9. February 2021
Location
Sweden
Category
City
Florø
Deadline
01. March 2021

Description

Basedrift Florø ønsker å styrke teamet sitt og søker derfor etter en positiv og dyktig kollega til vårt anlegg. Vi ser etter en person som kan kjenne seg godt igjen i Halliburton sine verdier; integritet, sikkerhet, samarbeid, konkurranse, kreativitet, pålitelighet og respekt. Arbeidstiden er normal dagtid , men skift og vakt kan påregnes. Arbeidsoppgaver: Vi ser etter en kontormedarbeider som også kommer til å ha Baseoperatør oppgaver. Du vil være en del av vårt onshore team med ansvar for dokumentasjon ifb. mobilisering og backload av kjemikalier og borevæsker til offshoreoperasjoner. I dette arbeidet inngår bruk av ulike PC relaterte programmer som SAP,Modem, Wells og Microsoft Office programvare. Som Baseoperatør har en ansvar for mobilisering og demobilisering av utstyr, kjemikalier og borevæsker til offshoreoperasjoner. I dette arbeidet inngår lasting og lossing av fartøy, mixing av kjemikalier samt en del lagerarbeid. Vi tilbyr: Konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger Helseforsikring/behandlingsforsikring Gunstig aksjespareordning Fokus på teknologi og utvikling Dyktige kolleger i et internasjonalt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner: Vi søker deg som har erfaring og kunnskap fra PC relatert arbeid og som kan jobbe effektivt og ha ett godt øye til detaljer samt ha høy grad av nøyaktighet i ditt arbeid. Kjennskap til SAP som arbeidsverktøy er en stor fordel. Evne til å jobbe i team med gode kommunikasjons kunnskaper. Gode Norsk og Engelsk kunnskaper både skriftlig og muntlig er krav i stillingen. At du har erfaring og kunnskap om bulk håndtering inkludert tankanlegg, generell mekanisk innsikt er ønskelig og erfaring fra lagerarbeid vil være en fordel. Kandidatene vi ser etter er vant med å jobbe i ett industrielt miljø, har relevant fagbrev og førerkort kl B. samt truck sertifikat (T1-T4). Personlige egenskaper: Stillingen forutsetter at du med største selvfølgelighet følger Bedriftens HMS prosedyrer. I rollen som Kontormedarbeider/Baseoperatør er det særs viktig at du er nøyaktig da feil kan få store konsekvenser. Kandidatene vi ser etter må være strukturert og kunne håndtere en kompleks og hektisk hverdag med til tider høyt arbeidstempo. Språk Engelsk Norsk Arbeidssted: Bygg 53 på Fjordbase, 6900 Florø, Norway Product Service Line: Baroid 100% stilling Kontaktinformasjon: Ansvarlig for stillingen : Wenke Domben Rognaldsen (+47) 51 83 87 80 Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30 Søknadsfrist: 21. Februar 2021 English version: Base Facilities Florø are looking to strengthen our team and is therefore seeking a positive and skilled colleague to join our facilities. We are looking for a person who identifies with Halliburton’s values; Integrity, Safety, Collaboration, Competition, Creativity, Reliability and Respect. Working hours will be normal daytime, but shift and duty could be expected. Job description: Material handler with Office task, you are part of our onshore team and will be responsible for documentation during mobilization and backload of chemicals and drilling fluids to rig site. This work includes computer-based programs such as SAP, Modem, Wells and Microsoft Office software. Also mobilizing and demobilizing of equipment, chemicals and drilling fluids for offshore operations. This include loading and unloading of vessels, mixing chemicals and some warehouse work. We offer: Competitive pension- and insurance scheme Company health service Beneficial employee stock-purchase plan Focus on technology and further development Highly skilled colleagues in an international environment Qualifications: We are seeking a candidate who have the experience and knowledge from computer-based work and can work efficient and have an eye for details and accuracy. Knowledge of SAP is an advantage Good Norwegian and English knowledge both written and oral is a demand in this position. Experience, knowledge from bulk handling including tank systems, general mechanical skills is desirable, and experience from warehousing will be an advantage. The candidate we are looking for have experience working in an industrial environment, are holding relevant certificate of apprenticeship and driver’s license (class B), and forklift certificate (T1-T4). Personal qualities: The position requires that you champion the Company`s HSE procedures In the role as Base operator with Office tasks, it is important that you are accurate as errors can have major consequences. The candidate must have good organizational skills and be able to handle a complex and hectic everyday life with sometimes-high work pace. Language English Norwegian Location: Bygg 53 Fjordbase, 6900 Florø, Norway Product Service Line: Baroid Full time position Contact Persons: Ansvarlig for stillingen : Wenke Domben Rognaldsen (+47) 51 83 87 80 Rekrutterer: Synnøve Gysland Sunde (+47) 51 83 72 30 Deadline: 21st February 2021

Related Jobs

Senior Riser Engineer   Norway new
28. January 2022
Analysis Engineer   Norway new
28. January 2022
28. January 2022
Piping Engineer   Sweden new
27. January 2022
Logistics Coordinator   Denmark new
27. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com