/*Menu hide on click outside*/
Published
14. January 2022
Location
Norway
Category
City
Bergen
Deadline
02. February 2022

Description

Logistikk Og Maritim Leder

Oversikt

  Jobb ID:

  20440

  Land:

  Norway

  Lokasjon(er):

  Harstad, Trondheim, Bergen, Stavanger

  Selskap:

  Equinor ASA

  Kontaktperson:

  gm_equinoremea@equinor.com

  Arbeidssted:

  Onshore/Offshore

  Fagområde:

  Drift og Vedlikehold

  Foretrukken utdannelse:

  Bachelor eller Mastergrad

  Foretrukken erfaring:

  5-7 år

  Søknadsfrist:

  31.jan.2022

Stillingsbeskrivelse

Vi er 20 000 engasjerte kolleger i mer enn 30 land som hver eneste dag leverer olje, gass, vind- og solenergi til mer enn 170 millioner mennesker på verdensbasis. Akkurat nå står vi overfor en stor og utfordrende oppgave: Å forsyne verden med nødvendig energi og samtidig redusere utslipp.

Vi er klare for utfordringen. Er du?


Stillingen

I Utforsking og Produksjon Norge vil du få muligheten til å:
 • Lede og samordne virksomheten innen maritime områder og logistikkenhet på plattformen for å oppnå sikker og kostnadseffektiv drift.
 • Være Plattformsjefens rådgiver innen maritime fagområder, spesielt innenfor beredskap.
 • Inneha operasjonelt systemansvar for maritime systemer, og være operasjonelt ansvarlig for kran, løft og materialhåndtering.
 • Inneha ansvar for beredskapsoppgaver og trening tillagt avdelingen, samt ansvarlig for utvikling og oppfølging av maritim og logistikk kompetanse for annet relevant personell på installasjonen.
 • Drive kontinuerlig forbedring av organisasjon, system og arbeidsprosesser.
 • Være en aktiv bidragsyter i plattformens lederlag, sørge for et godt og tillitsfullt samarbeid med lederkollegaer, medarbeidere, verneombud og tillitsvalgte både på sokkel og i landorgansisasjonen.

Equinor har behov for maritime ledere på norsk sokkel. Stillingen dekker ledelse av logistikkavdelingen der det er relevant. Det forventes at man er tilgjengelig for noe arbeid på land i friperiodene. En må også påregne perioder på land i driftsstøtte organsisasjonen.
Arbeidssted kan variere over tid, men første innplassering for denne stillingen vil være på Norne FPSO.

Equinor har to ulike typer installasjoner som krever maritime ledere:

 • Halvt nedsenkbare plattformer (SEMI)
 • Upstream offshore produksjonsskip (FPSO), lagerskip (FSO) og SPAR (Single Point Anchor Reservoir)
For denne stillingen er det nødvendig med nødvendige sertifikater og kvalifikasjoner for FPSO.
 • Teoretisk utdanning som for kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 1
 • Minimum 1 år som overstyrmann på tankskip.
 • Relevant DP erfaring og kunnskap om DP-systemene til bøyelastere og FPSO/FSO. Dette bør inkludere kurs hos leverandør av DP-systemet på FPSO/FSO og FPSO/bøyelastekurs.

Annen kvalifisert selskapsintern opplæring vil bli gitt i henhold til interne krav.

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

 • Gode og tydelige lederegenskaper, med evne til å engasjere og motivere medarbeidere.
 • Ansvarlighet, synlighet og engasjement.
 • God virksomhetsforståelse, og evne til å formidle strategi og mål.
 • God til å planlegge, organisere, og gjennomføre arbeidet.
 • Gode samarbeidsevner, både internt og på tvers i organisasjonen på sokkelen og i landorganisasjonen.
 • Evne til å utvikle sine medarbeidere og skape god kultur i laget.

Generell informasjon

Legg ved kopier av vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.
Alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.


Vi tilbyr

I Equinor bryr vi oss like mye om hverandre som vi bryr oss om virksomheten. Vi tilbyr:

 • Ikke bare en jobb: en karriere. I Equinor begynner utviklingen din fra første dag. Du kan bygge en karriere på tvers av flere fagdisipliner og land. Vårt interne stillingsmarked gir store muligheter for faglig utvikling.
 • Belønning. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordninger og aksjespareprogram.
 • Et balansert arbeidsliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig. For at du skal kunne være den beste versjonen av deg selv på jobb, må du også kunne ha tid til å være sosial, hente barna eller delta i forelesninger. Vi oppfordrer derfor ansatte til å benytte vår fleksible arbeidstidsordning.
 • Et inkluderende arbeidsmiljø. Våre ulikheter gjør oss sterkere. Hos oss skal alle kunne være seg selv på jobb og alle skal være akseptert og verdsatt.

Besøk våre nettsider for ytterligere informasjon: https://equinor.com/

Only registered members can apply for jobs.

Related Jobs

28. January 2022
Service Technician   Sweden new
27. January 2022
Norway/UK/Cyprus   Norway new
27. January 2022
27. January 2022
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com