/*Menu hide on click outside*/
Published
20. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
09. June 2021

Description

Kan du lide at blive udfordret? Har du dine KU faglige kvalifikationer i orden – så er du måske vores nye KUA

Om os

Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. Eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21. NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.

2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe – fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.

Om stillingen

Som KUA på en stor kampenhed vil du være en del af skibets operationsdivision. Du vil have din dagligdag i skibets Kommunikationssektion som består af 2 befalingsmænd og 6 menige.

I basehavn vil du i samarbejde med Leder af Radiostationen (LERA) stå for sektionens opgaver på radiostationen og taktisk bro, planlægge og gennemføre vedligeholdende uddannelse og træning, samt generel videreudvikling inden for specialet Kommunikation (KU).
Under sejlads indgår du i to-tørn med LERA som vagthavende kommunikationsbefalingsmand. Du vil i samarbejde med LERA være vagtholdsleder for radiostationen. Du vil desuden være leder af taktisk kommunikation på broen og signaldækket.

Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af en af de bedst trænede enheder i Søværnet, i en eskadre der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

For NIJU vil fokus i indeværende og de kommende år være på opkøring til og gennemførelse af NRF, herunder at fastholde og udvikle enhedens operative niveau for udøvelse af kamp og havaribekæmpelse.


Om dig
Du har gennemført relevante kurser i Søværnet eller tilsvarende i udlandet. Din tidligere tjeneste har givet dig væsentlig erfaring med taktisk sejlads og operationer.
Du har gennemført grundlæggende sergentuddannelse eller være vurderet egnet dertil. Tidligere tjeneste som KUA i fregatter eller støtteskibe samt erfaring med FOST er en fordel.
Det forventes endvidere at du besidder gode samarbejdsevner, overblik, fleksibilitet og har en ’can do’ mentalitet. Du vil aktivt skulle bruge disse egenskaber til at udvikle og forbedre arbejdsgange i KU sektionen.

Vi forventer:
 • At du kan sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET (ALT KRYKUST).
 • At du kan vejlede og undervise personellet på et højt fagligt niveau.
 • At du kan få det bedste frem i folk, herunder tage de individuelle forskelle i betragtning, således at alle udfylder netop det rigtige job.
 • At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i Niels Juels fremtidige opgaver; nationale såvel som internationale.
 • Du skal kunne arbejde i højt tempo og samtidig bevare det kølige overblik.
 • At du er fleksibel og omstillingsparat, samt har masser af gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.
Ønskelig
 • TAC 853, Kommunikation videregående
 • Demars grundkursus
 • Myndighedsbeholdningskursus

Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel/marinespecialist med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Banjermester SSG Johnnie Kim Jensen på 30 16 94 40 mail: 2E-NIJU-BM@mil.dk, eller fungerende operationsofficer KL Kennet Pedersen på 30 16 94 45, mail: 2E-NIJU-OPO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Kan du lide at blive udfordret? Har du dine KU faglige kvalifikationer i orden – så er du måske vores nye KUA

Om os

Fregatten NIELS JUEL tilhører 2. Eskadre, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til ”full scale war”. NIELS JUEL er den nyeste af tre fregatter, der indgår i division 21. NIELS JUEL har basehavn i Korsør og tjenestested i Slagelse.

2. Eskadre opstiller besætninger og skibe til løsning af en bred vifte af nationale og internationale maritime opgaver. De nationale opgaver omfatter bl.a. overvågning af danske farvande, søredning og maritim myndighedsudøvelse. De internationale opgaver spænder fra bidrag til humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe – fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt patruljefartøjer.
Vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse søværnets opgaver.

Om stillingen

Som KUA på en stor kampenhed vil du være en del af skibets operationsdivision. Du vil have din dagligdag i skibets Kommunikationssektion som består af 2 befalingsmænd og 6 menige.

I basehavn vil du i samarbejde med Leder af Radiostationen (LERA) stå for sektionens opgaver på radiostationen og taktisk bro, planlægge og gennemføre vedligeholdende uddannelse og træning, samt generel videreudvikling inden for specialet Kommunikation (KU).
Under sejlads indgår du i to-tørn med LERA som vagthavende kommunikationsbefalingsmand. Du vil i samarbejde med LERA være vagtholdsleder for radiostationen. Du vil desuden være leder af taktisk kommunikation på broen og signaldækket.

Jobbet giver mulighed for at blive en vigtig del af en af de bedst trænede enheder i Søværnet, i en eskadre der har høje ambitioner i forhold til, hvad det vil sige at være en kampklar enhed.

For NIJU vil fokus i indeværende og de kommende år være på opkøring til og gennemførelse af NRF, herunder at fastholde og udvikle enhedens operative niveau for udøvelse af kamp og havaribekæmpelse.


Om dig
Du har gennemført relevante kurser i Søværnet eller tilsvarende i udlandet. Din tidligere tjeneste har givet dig væsentlig erfaring med taktisk sejlads og operationer.
Du har gennemført grundlæggende sergentuddannelse eller være vurderet egnet dertil. Tidligere tjeneste som KUA i fregatter eller støtteskibe samt erfaring med FOST er en fordel.
Det forventes endvidere at du besidder gode samarbejdsevner, overblik, fleksibilitet og har en ’can do’ mentalitet. Du vil aktivt skulle bruge disse egenskaber til at udvikle og forbedre arbejdsgange i KU sektionen.

Vi forventer:
 • At du kan sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET (ALT KRYKUST).
 • At du kan vejlede og undervise personellet på et højt fagligt niveau.
 • At du kan få det bedste frem i folk, herunder tage de individuelle forskelle i betragtning, således at alle udfylder netop det rigtige job.
 • At du er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der ligger i Niels Juels fremtidige opgaver; nationale såvel som internationale.
 • Du skal kunne arbejde i højt tempo og samtidig bevare det kølige overblik.
 • At du er fleksibel og omstillingsparat, samt har masser af gåpåmod. Besidder du disse evner, vil du passe godt ind i organisationen.
Ønskelig
 • TAC 853, Kommunikation videregående
 • Demars grundkursus
 • Myndighedsbeholdningskursus

Du er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet – til tider med kort varsel.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marineoverkonstabel/marinespecialist med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Banjermester SSG Johnnie Kim Jensen på 30 16 94 40 mail: 2E-NIJU-BM@mil.dk, eller fungerende operationsofficer KL Kennet Pedersen på 30 16 94 45, mail: 2E-NIJU-OPO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 28. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com