/*Menu hide on click outside*/
Published
16. May 2021
Location
Sweden
Category
City
Ulsteinvik

Description

I staben til kommunedirektøren, har vi fagområda økonomi, personal, kommunikasjon, dokumentsenter, servicetorg, politisk sekretariat og folkehelsekoordinator i tillegg til jurist. Stabseiningane er støttefunksjonar for heile organisasjonen.
Søknadsfrist:
27.05.2021
Arbeidsgivar:
Ulstein kommune
Stad:
Ulsteinvik
Stillingstittel:
Jurist

Heiltid / Deltid:
Heiltid
Tilsetjingsform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4391113370

Sakshandsaming
Juridisk rådgiving
Førebu og behandle klagesaker
Arbeid med avtalar, reglement og rutinar
Prosjektarbeid
Internopplæring
InnkjøpKvalifikasjonar
Juridisk embetseksamen
Erfaring frå offentleg sektor, gjerne frå kommunePersonlege eigenskapar
God munnleg og skriftleg framstillingsevne
Gode samarbeidsevner
Målbevisst, effektiv og fleksibel
Du må kunne identifisere deg med Ulstein kommune sine kjerneverdiar:
Nyskaping – Omsorg – Rausheit og Mangfald
Vi tilbyr
Interessante oppgåver
Dyktige og kjekke kollegaer
Løn etter avtale
Gode pensjonsvilkårSjøgata 63, 6065 Ulsteinvik, Norge
Opne vegbeskrivingKontaktinformasjon
Verner Larsen
Kommunedirektør
98230601
verner.larsen@ulstein.kommune.no
Monica Cecilie Torp
Kommunalsjef organisasjon og utvikling
90743207Mellom storhavet og Sunnmørsalpane ligg Ulstein kommune med kommunesenteret Ulsteinvik. Hos oss står nyskaping og bulyst i høgsetet. Folketalet stig og nye utbyggingsprosjekt har blitt prisløna dei siste åra. Vi driv godt, har stram men ordna økonomi, gode tenester og høg fagleg kompetanse. Vi huser store maritime verksemder med global marknad og hjarte for lokalsamfunnet. Saman med engasjerte innbyggarar, ein blømande frivillig sektor og eit allsidig næringsliv skaper vi framtida.

Related Jobs

8. October 2020