/*Menu hide on click outside*/
Published
16. May 2021
Location
Sweden
Category
City
Ulsteinvik
Deadline
05. June 2021

Description

I staben til kommunedirektøren, har vi fagområda økonomi, personal, kommunikasjon, dokumentsenter, servicetorg, politisk sekretariat og folkehelsekoordinator i tillegg til jurist. Stabseiningane er støttefunksjonar for heile organisasjonen.


Søknadsfrist:
27.05.2021
Arbeidsgivar:
Ulstein kommune
Stad:
Ulsteinvik
Stillingstittel:
Jurist
Heiltid / Deltid:
Heiltid
Tilsetjingsform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4391113370
 • Sakshandsaming
 • Juridisk rådgiving
 • Førebu og behandle klagesaker
 • Arbeid med avtalar, reglement og rutinar
 • Prosjektarbeid
 • Internopplæring
 • Innkjøp
Kvalifikasjonar
 • Juridisk embetseksamen
 • Erfaring frå offentleg sektor, gjerne frå kommune
Personlege eigenskapar
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner
 • Målbevisst, effektiv og fleksibel
 • Du må kunne identifisere deg med Ulstein kommune sine kjerneverdiar:
Nyskaping – Omsorg – Rausheit og Mangfald
Vi tilbyr
 • Interessante oppgåver
 • Dyktige og kjekke kollegaer
 • Løn etter avtale
 • Gode pensjonsvilkår


Sjøgata 63, 6065 Ulsteinvik, Norge

Opne vegbeskriving

Kontaktinformasjon
Verner Larsen
Kommunedirektør
98230601
verner.larsen@ulstein.kommune.no
Monica Cecilie Torp
Kommunalsjef organisasjon og utvikling
90743207

Mellom storhavet og Sunnmørsalpane ligg Ulstein kommune med kommunesenteret Ulsteinvik. Hos oss står nyskaping og bulyst i høgsetet. Folketalet stig og nye utbyggingsprosjekt har blitt prisløna dei siste åra. Vi driv godt, har stram men ordna økonomi, gode tenester og høg fagleg kompetanse. Vi huser store maritime verksemder med global marknad og hjarte for lokalsamfunnet. Saman med engasjerte innbyggarar, ein blømande frivillig sektor og eit allsidig næringsliv skaper vi framtida.

Related Jobs

8. October 2020
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com