/*Menu hide on click outside*/
Published
7. January 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
27. January 2021

Description

Introduction Dovre Group is pleased to offer the following key contract position: IT Infrastructure Analyst Work Location: Stavanger eller Trondheim Contract Period: 01/02/2021 - 31/12/2021 Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due time. Description • AV løsninger o Vedlikeholde strategi/maler for bruk av AV-løsninger og møterom hos kunden o Initiere avrop mot leverandør etter bestillinger/henvendelser fra forretningen, bygg og prosjekter o Delta i behovsutredning i prosjekter for spesialrom o Godkjenning av forslag til anskaffelser • Endepunktsutstyr o Vedlikeholde strategi/maler for forvaltning og bruk av alle typer endepunkts/klientutstyr  PC modellvalg pr brukerkategori  EX sertifiserte Håndholdte Enheter (HHE) for offshore bruk  Print/multifunksjonsskrivere ihht PaaS(Print as a Service) avtale og koordinering mot kundekontakter i Aker BP (eks pr asset/kontoradmin) o Scoping av innkjøp og behov o Sørge for, å påse, at On-site tjenesten kan utføre bestilling av utstyr og rekvisita i henhold til kunden sine avtalte standarder o Forvalte støtte for Mobile tjenester  Abonnementsoppfølging Telenor Min bedrift sammen med HR avdelingen  Mport powerbi / adminportal • IT støtte til kontordrift o Forlengelse av områdene AV og endepunktsutstyr o Møter med Bygg for å avstemme behov, koordinere nye sitekontor og endringer på eksisterende kontor o Koordinere leverandørbistand for lokal IT støtte (ITHjelp/on-site) • Generelt for alle områder o Inneha systemeierskap for områdene o Oppfølging av leverandørkontrakter sammen med Supply Chain avdelingen o Årlig innspill til budsjett for områdene i forhold til Capex og Opex o Kostnadsoppfølging på anskaffelser og drift o Påse at avtalte operative aktiviteter blir utført hos driftsleverandørene o Delta eller styre nødvendige møter mellom kunden og driftsleverandørene for å ivareta aktiviteter rundt drift og oppfølging Requirements Kvalifikasjoner: Utdannelse: • Høyskole/Universitet, Bachelor grad Kompetanse og erfaring: • Minimum 5 års erfaring innenfor IT infrastruktur drift • Erfaring innenfor drift/forvaltning av klientplattformer/endepunktsutstyr • Erfaring innenfor drift/forvaltning av AV-løsninger og møterom. Relevant teknisk kompetanse på nivå som bestiller vil være innenfor o Cisco videokonferanse infrastruktur o Office 365 Teams • Erfaring med bruk av ITIL eller LEAN som rammeverk er en fordel • Erfaring fra flere driftsmiljøer/selskaper • Erfaring fra olje- og gassektoren er en fordel Personlige egenskaper: • God forståelse for IT løsninger og deres formål • Målrettet og kundefokusert, god på «stakeholder management» • Leveranseorientert og selvgående, men også utpreget lagspiller • Strukturert, men samtidig fleksibel. • Gode kommunikasjonsegenskaper og «soft skills» egenskaper • Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig. • Må like å jobbe strukturert med oppfølging • Må sette pris på varierte oppgaver, samt være komfortabel med flere rapporteringsveier • Fleksibel ift. at det kan forekomme litt reising mellom kontorstedene ved utbedringer på disse • Bør ikke ha videre teknisk operative ambisjoner da rollen ikke innehar slike oppgaver Offer Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position. Reference number 23 313 Information For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact: Maud Lindy Tønnessen mlt@dovregroup.com Closing date 2021-01-21 12:00:00

Related Jobs

DNV Summer Project 2022   Norway new
28. January 2022
26. January 2022
26. January 2022
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com