/*Menu hide on click outside*/
Published
11. October 2021
Location
Norway
Category
City
Haugesund
Page Views
11

Description

Med over hundre års erfaring er Aibel en ledende leverandør innen olje-, gass- og havvindindustri. Vi tilbyr våre kunder optimale og innovative løsninger innen prosjektering, konstruksjon, modifikasjon og vedlikehold gjennom hele prosjektets livssyklus. Spennende, ikke sant?Har du utdanning og kompetanse innen HVAC og ser for deg en fremtid innen fornybar energi & offshore wind?
Er du vår neste HVAC Ingeniør og vil bli med Aibel på veien inn i det grønne skiftet? Aibels Field Development and Offshore Wind avdeling i Haugesund kan bli din nye arbeidsplass og sammen kan vi forandre historien!
En HVAC Ingeniør hos Aibel deltar i prosjekter, studier og tilbudsarbeid. Prosjekter innen fornybar energi/offshore wind setter høye krav til design av HVAC systemer, og vi søker etter dyktige ingeniører som kan være med på å utvikle vårt design. Dine oppgaver som HVAC Ingeniør vil i hovedsak være å designe HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) systemer for offshore HVDC plattformer. Vi søker både deg som er nyutdannet men også deg med noen års erfaring.
Som HVAC Ingeniør vil du ha mulighet til å delta i store og spennende prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Vår avdeling innenfor offshore wind i Haugesund består i dag av 50 dyktige, internasjonale ingeniører fra ulike fagfelt som utfyller hverandre på en god og kreativ måte. Vi har et pulserende arbeidsmiljø som jobber tett sammen for å bygge gode, velfungerende team på tvers av organisasjonen.
Din nye arbeidshverdag byr på spennende utfordringer
Din rolle vil bli som disipliningeniør og kanskje på sikt disiplinleder i prosjekter innen fornybar energi.
Etablere system design filosofi/design basis for HVAC systemer mht funksjonskrav, kontrollfilosofi og operasjonsfilosofi.
Evaluere naturlig/mekanisk ventilasjon
Beregning av luftstrømingshastighet basert på ventilasjonskrav og varmeutslipp i rom
Valg av HVAC utstyr mht kapasitet og egnethet
Sikre koordinering av HVAC design mot andre fagdisipliner
Gi input for produksjon av skjematiske CAD-tegninger
Samarbeid med leverandører av HVAC utstyr
Få kjennskap til og forståelse av, nye regelverk, krav og standarder.

Hvem er du?
Vi ønsker deg som har en Bachelor – eller mastergrad innen fagfeltet HVAC/prosess. Du kan være nyutdannet eller ha opparbeidet deg noen års erfaring innen fornybar energi og HVDC prosjekter eller olje- og gassrelatert virksomhet. Vi er på jakt etter deg som har ambisjoner innen ledelse i prosjekt, men også deg som ønsker å fordype deg i fag og arbeide teknisk.
Som person ser vi etter deg som er en god samarbeidspartner, som deler av din kunnskap og samtidig er selvstendig i arbeidet ditt. Du trives i et internasjonalt miljø og kommuniserer godt på tvers av teamet.
Du har en god multidisiplin forståelse og bidrar til å skape et godt faglig miljø i teamet.
Vi verdsetter lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav, og liker at du er proaktiv og engasjert i dine handlinger.
Har gode HMS holdninger

Vi ønsker deg som kan identifisere deg med våre verdier: Ansvarlig, visjonær, åpen og fleksibel.
Bli vår kollega
Som ansatt i Aibel har du mange karrieremuligheter. Vi legger til rette for at våre ansatte får sjansen til å arbeide på tvers av fagområder, bygge kompetanse og utvikle sitt eget potensiale. Dette bidrar til pulserende og engasjerte arbeidsmiljø ved alle våre lokasjoner.
Vi tilbyr fleksibel arbeidstid. I en hektisk hverdag er det godt å ha en arbeidsgiver som gir deg den fleksibiliteten du trenger i ulike faser av livet. I tillegg tilbyr velferdsklubbene i Aibel et bredt spekter av velferdsaktiviteter og treningsmuligheter for alle våre ansatte.
I Aibel har vi et verdigrunnlag som baserer seg på at vi skal være ansvarlige, visjonære, åpne og fleksible. Vi kaller det «we care». Verdiene skaper kulturen vår, og setter standarden for hvordan vi arbeider for å nå våre felles mål. Aibels ansatte verdsetter disse verdiene, og vi har alle en felles holdning hvor vi bryr oss om hverandre, kundene, leverandørene, og samfunnet rundt oss.
Vi er opptatt av inkludering, likestilling og mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Fordi vi ser på vårt samfunnsansvar som en grunnleggende forutsetning blir ikke vårt engasjement for bærekraftig utvikling beskrevet i en plan, men inkludert som en naturlig del av våre retningslinjer, arbeidsprosedyrer og beslutningsprosesser. I Aibel har vi forpliktet oss til å balansere selskapets økonomiske bærekraft med det sosiale og miljømessige ansvaret vi har.
Kan du indentifisere deg med vårt verdigrunnlag, og blir du inspirert av vår visjon? Da vil vi gjerne høre fra deg!
Søknadsfrist og kontaktinformasjon:
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å kontakte: Department Manager Kristian Olafsrud, email: kristian.olafsrud@aibel.com
Arbeidssted: Haugesund
Søknadsfrist: 31.10.21

Related Jobs