/*Menu hide on click outside*/
Published
20. January 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger
Deadline
09. February 2021

Description

Hvem er vi: Altus Intervention er en ledende leverandør av integrerte brønnintervensjonstjenester og nedihullsteknologi til olje- og gassindustrien, med 40 års erfaring fra sektoren. Selskapet har en sterk posisjon innen integrerte kabel og kveilrør i Nordsjøen, og er ledende globalt innen i utvikling av avansert presisjonsteknologi innen brønnoperasjoner. Altus Intervention i Skandinavia har 450 ansatte i våre selskap i Norge og Danmark. Altus Intervention er stolte av å ha vært en del av teknologirevolusjonen i olje og gass bransjen siden oppstarten. Vi utvikler kontinuerlig teknologi og mennesker, og dette gjennomsyrer hele organisasjonen. Vi kaller det «The Altus Way». Mer informasjon om temaet finner du på vår nettside: www.altusintervention.com For å lykkes er rollen som HR Manager for Skandinavia svært viktig for oss. Litt om rollen: HR-avdelingen i Altus Intervention er som beskrevet tett på organisasjonen og verdiskapning. Vi spiller en stor rolle i å sørge for at samspillet mellom alle leddene i bedriften fungerer optimalt. Vi sørger for at avtaler, bestemmelser og regler blir overholdt. Vi utarbeider prosedyrer og prosesser som sikrer flyt og ikke minst – vi jobber med utvikling av alle som jobber hos oss. Vi er en støttespiller som kompletterer både ledelse og fagpersoner. Vi tror helhjertet på og jobber utfra følgende forutsetning: For å lykkes med våre kommersielle målsettinger er vi helt avhengig av å lykkes med å ivareta og utvikle våre ansatte. Som HR Manager vil du overta ledelsen av et team på to sterke HR ressurser. Din hovedoppgave er å besørge at alle aspekter av vårt daglige HR-arbeid er ivaretatt. Videre vil ditt bidrag være en viktig del av videreutvikling av HR strategi og fokus for å øke konkurranseevnen og kompetaseutvikling i selskapets avdelinger i Norge og i Danmark. Stillingen rapporterer til VP HR & Development. Nære samarbeidspartnere for HR internt i bedriften er Personnel Logistics, Finance, Corporate Legal Counsel og Well Intervention Academy. Sentrale oppgaver vil være: Daglig ledelse av avdelingen Sikre at HR har implementert tydelige prosesser og gode verktøy Være en ressurs for HR Teamet og personalet i spørsmål om kompensasjon, tariffavtaler, arbeidsrett, pensjon og andre ordninger – både i Danmark og Norge. Delta i arbeidet med å utvikle og ivareta relevante interne protokoller og prosedyrer Aktivt delta i samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjeneste Delta i arbeidet med rekruttering, onboarding og organisasjonsutvikling Sikre input til lønnskjøringer i Norge og Danmark Påse at vanskelige saker drives fremover på en ryddig og god måte; enten igjennom faglig bidrag eller i noen tilfeller overta styringen av komplekse sykefraværsaker, personalsaker, konflikter, bekymringsmeldinger osv Være en proaktiv ressurs med konkrete bidrag i kulturarbeid og lederutvikling. Hva du kan forvente av oss: Vi er et internasjonalt selskap, men vi er rotfestet i den norske måten å tenke på. Du kan med andre ord vente deg en flat struktur hvor vi er opptatt av takhøyde og driv. Du vil komme inn i en kultur hvor vi setter pris på hverandre og vi er genuint opptatt av at de rundt oss skal ha det bra. Vi bidrar og hjelper der vi kan slik at vi i felleskap når målene våre. Trivsel og kultur er viktige ord i vår organisasjon. Vi kan tilby deg en sentral rolle i ivaretakelse og utvikling av det som gjør Altus Intervention et godt sted å komme på jobb. Du vil også få gleden av å jobbe sammen med kompetente og engasjerte kollegaer i hele organisasjonen, og ha tydelige bidrag som betyr noe i den store sammenhengen. Sist, men ikke minst vi ønsker å gi deg frihet til å sette ditt preg på rollen, utfordre og til å løse de daglige oppgavene. Alle våre ansatte jobber etter konkurransedyktige betingelser på lønn, pensjon og andre personalgoder likt for alle. Hvem vi ser etter: Vi leter etter deg som har minimum fem års relevant erfaring med ledelse og selvstendig HR-arbeid. Du har gjerne jobbet med offshore-personell tidligere. Du har et mindset i tråd med arbeidsmiljøloven og den norske treparts-modellen. Du er strukturert, selvstendig og med stor gjennomføringskraft. Du håndterer større og mindre prosesser under stadig operasjonell skiftende omstendigheter og kan håndtere multiple oppgaver. Kunnskap omkring oljeserviceavtalen eller andre lignende tariffavtaler er en stor fordel. Av utdannelse leter vi etter deg som har fullført minimum BSc innen relevante område som HRM, Ledelse, jus eller lignende. Vi arbeider både på norsk og engelsk så det er viktig at du kan kommunisere godt på begge språk – skriftlig og muntlig. Ellers er det viktig at du er en aktiv bruker av digitale verktøy og systemer, og vi ønsker at du er kjent med SAP. Ellers er du en person som ønsker å ha - samt er i stand til å ta - ansvar for at alle små og store oppgaver i hverdagen blir løst. Du er som oss opptatt av å spille dine kolleger gode og er interessert i mennesker. Litt om prosessen videre: Ønsker du å søke stillingen? Benytt «søk her» funksjonen i denne annonsen. Din søknad blir da registrert hos vår rekrutteringspartner Ingunn Søyland i AvantGarde Search. Ingunn har i tillegg mye mer informasjon om både selskap og rolle, og hun kan sende deg et prospekt som tar for seg det meste du kan ønske deg av informasjon. Kontakt henne på iso@avantgardesearch.no for å motta prospektet. Nåværende HR-Manager har sin siste arbeidsdag hos oss 31 januar. Dermed er det viktig for oss at vi gjennomfører denne prosessen raskt uten at det går utover kvaliteten. Derfor vil prosessen gjennomføres fortløpende, og vi oppfordrer alle som kan tenke seg å søke om å være tidlig ute. Det kan lønne seg! Vi ser frem til å høre fra deg!

Related Jobs

25. January 2022
Contract Manager   Sweden new
25. January 2022
25. January 2022
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com