/*Menu hide on click outside*/
Published
2. April 2022
Expires
22. April 2022
Location
Sweden
Category
City
Ulsteinvik
Page Views
2

Description

Søknadsfrist:
Snarast
Arbeidsgivar:
Ulstein kommune
Stillingstittel:
Ferievikarar helse- og omsorgsetaten
Tilsetjingsform:
Sommarjobb
Webcruiter-ID:
4477762240Vi søkjer etter ferievikarar til ulike avdelingar ved
Alvehaugen (sjukeheim, omsorgsbustader, vaskeri, kjøkken, aktivitør, ambulerande vaktmeister, fysioterapi, dagsenter for eldre).
Heimetenestene (omsorgsbustader ved Ulshaugen og Holsekerdalen, teneste til menneske med utviklingshemming, heimehjelpa og heimesjukepleia)Personlege eigenskapar
Alle som får tilbod om stilling må levere tilfredsstillande politiattest av ny dato før oppstart, jf. Helse- og omsorgstenestelova § 5-4- Ved arbeid i heimehjelpa og heimesjukepleia er det krav om førarkort for personbil. Det er fordel om du også disponerer bil.
For arbeid med sårbare grupper er det krav om vaksinasjon mot korona.
Vi prioriterer dei søkjarane som kan arbeide heile perioden juli til medio august. I søknaden må du skrive telefonnummer og periode du kan arbeide. Fortel litt om deg sjølv i søknaden, og om du har ønske om arbeidsstad og arbeidsoppgåver.
Legg ved vitnemål og attestar, då desse dannar grunnlag for fastsetting av ansiennitet og løn.
Vi tilbyr
Ved helse- og omsorgsetaten får du ein variert arbeidsdag saman med kjekke kollegaer og ei god arbeidserfaring for karrierevegen vidareKontaktinformasjon
Aase Djupvik
Einingsleiar 5
48168222
Heidi Strand
Einingsleiar 1
98230640
Gunn Helen Hauge Muren
Einingsleiar 4
98230615
Gunn Sætre
Einingsleiar 3
98230617
Gunn Hofset
Einingsleiar 2
98230612Mellom storhavet og Sunnmørsalpane ligg Ulstein kommune med kommunesenteret Ulsteinvik. Hos oss står nyskaping og bulyst i høgsetet. Folketalet stig og nye utbyggingsprosjekt har blitt prisløna dei siste åra. Vi driv godt, har stram men ordna økonomi, gode tenester og høg fagleg kompetanse. Vi huser store maritime verksemder med global marknad og hjarte for lokalsamfunnet. Saman med engasjerte innbyggarar, ein blømande frivillig sektor og eit allsidig næringsliv skaper vi framtida.

Related Jobs

KHMS Koordinator   Norway
8. December 2020
Maritim leder   Norway
7. December 2020
5. November 2020