/*Menu hide on click outside*/
Published
8. December 2020
Expires
Never
Location
Norway
Job Type
City
Norway
Page Views
4

Description

Vil du være med å bidra med din fagkompetanse innenfor fagområdene kvalitet, helse, miljø, sikkerhet i et av de mest erfarne boreselskapene på norsk sokkel

KCA Deutag søker etter motiverte kandidater til stilling som KHMS koordinator ved vårt kontor på Espehaugen i Bergen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Gjennomføre ledelsesbesøk offshore og på base(r)Kommunisere og skape dialog med alle nivåer i organisasjonenBidra til videreutvikling av styringssystemBidra til å identifisere HMS relatert risiko med påfølgende oppfølging for å redusere farerGjennomføre, lede og bidra til oppfølging av risikoanalyseprosesserBidra til å etablere og følge opp kvalitets- og prosjektplaner relevant for arbeid og kontrakt(er)Bidra til utvikling av KHMS program og følge opp planlagt gjennomføringKoordinere aktiviteter knyttet til KHMS rapportering (innsamling av måledata som grunnlag for å gjennomføre bl.a. trendanalyser)Samarbeide og støtte opp om kunders HMS initiativGjennomføre, lede og/eller delta i granskning av uønskede hendelserBidra til å etablere revisjonsplaner og lede gjennomføring av verifikasjoner/revisjonerBidra til erfaringsoverføring gjennom etablerte system og prosesserUtarbeide og formidle relevante fagtema internt og eksterntDelta i beredskapsarbeid og gjennomføre opplæring /øvelser for personell innen beredskapInitiere forbedringstiltak og gjennomføre målrettet oppfølging i daglig driftDelta i behandlingen av forespørsler og anbudsarbeidKommunisere med konsernet og påse at krav til rapportering opprettholdes

Kvalifikasjoner:

Høyskole-/Universitetsutdanning tilsvarende bachelor- eller mastergrad med relevans for fagområdetLedererfaring vil være ønskelig men ikke absolutt krav, fortrinnsvis fra offshorevirksomhetDu må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftligInitiativrik, systematisk og med god gjennomføringsevne

KCA Deutag kan tilby:

Et dynamisk og godt arbeidsmiljø, der forslag til forbedringer verdsettesSikker arbeidsplassKonkuransedyktige lønnsbetingelser

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

19. November 2020
Servicekoordinator   Sweden
5. November 2020
Are you sure you want to delete this file?
/