/*Menu hide on click outside*/
Published
15. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
07. March 2021

Description

Støtteskibet ABSALON søger en professionel tekniker med det rette humør og gå på mod, klar til at tage de daglige udfordringer op.Om osStøtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 2) og i Middelhavet(OPERATIONRECLIB).Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter en gennemgang af Danish Operational Sea Training (DOST), som ABSALON deltog i i England primo 2018. Her blev skibet udsat for seks uger med intensiv træning i ekstern og intern kamp.Om stillingenSom elektronikkonstabel vil du indgå i et ungt team sammen med syv andre elektronikkonstabler, to sergenter og en officer, der tilsammen udgør elektroniksektionen. Dit arbejde vil bestå af den daglige drift samt fejlsøgning, reparation og vedligeholdelse af skibets mange avancerede sensor-, kommunikations- og IT-systemer. Du vil opleve en dynamisk og alsidig hverdag med mange spændende opgaver.Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt dine ønsker i videst mulige omfang.Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.Om digVi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at give en ekstra hånd, når det går stærkt.Faglige krav:Du skal kunne gennemføre eller have gennemført Søværnets Basis Uddannelse (SBU).Du skal enten inden for kort tid afslutte, eller have en afsluttet uddannelse som elektronikfagtekniker eller datatekniker.Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN via et tre-ugers omskolingsforløb, samt en teknisk efteruddannelse.Har du en civil baggrund skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse.Ønskelige kvalifikationer:Søværnets basisuddannelse.Uddannet røgdykker.Kendskab til komplekse IT netværk.TEK 300 uddannelse.Helbredskrav:Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis) eller mulighed for at opnå dette.Kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.Egnet til røgdykning.Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale operationer.Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i FrederikshavnSom ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets Elektronikofficer, PL Christoffer Møller, telefon 7285 4465 alternativt 3016 9460, eller på mail: 2E-ABSL-EKO@mil.dk. Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03@mil.dk, telefon 72 85 75 23Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DKAnsøgningsfrist er 14. marts 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 11 og 12.Stillingen er til besættelse fra 1. april 2021 eller hurtigst muligt derefter.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgningAnsøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.Støtteskibet ABSALON søger en professionel tekniker med det rette humør og gå på mod, klar til at tage de daglige udfordringer op.Om osStøtteskibet ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i NATO’s stående styrker (SNMG 2) og i Middelhavet(OPERATIONRECLIB).Som en af Søværnets kampenheder har vi stor fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet med de nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter en gennemgang af Danish Operational Sea Training (DOST), som ABSALON deltog i i England primo 2018. Her blev skibet udsat for seks uger med intensiv træning i ekstern og intern kamp.Om stillingenSom elektronikkonstabel vil du indgå i et ungt team sammen med syv andre elektronikkonstabler, to sergenter og en officer, der tilsammen udgør elektroniksektionen. Dit arbejde vil bestå af den daglige drift samt fejlsøgning, reparation og vedligeholdelse af skibets mange avancerede sensor-, kommunikations- og IT-systemer. Du vil opleve en dynamisk og alsidig hverdag med mange spændende opgaver.Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din specifikke stilling, samt dine ønsker i videst mulige omfang.Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.Om digVi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at give en ekstra hånd, når det går stærkt.Faglige krav:Du skal kunne gennemføre eller have gennemført Søværnets Basis Uddannelse (SBU).Du skal enten inden for kort tid afslutte, eller have en afsluttet uddannelse som elektronikfagtekniker eller datatekniker.Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.Hvis du har en grunduddannelse fra HRN eller FLV vil det være muligt at overgå til SVN via et tre-ugers omskolingsforløb, samt en teknisk efteruddannelse.Har du en civil baggrund skal du gennemgå Søværnets Basisuddannelse.Ønskelige kvalifikationer:Søværnets basisuddannelse.Uddannet røgdykker.Kendskab til komplekse IT netværk.TEK 300 uddannelse.Helbredskrav:Godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis) eller mulighed for at opnå dette.Kan bestå Forsvarets Fysiske Basiskrav.Egnet til røgdykning.Du skal endvidere være erklæret, eller kunne erklæres, egnet til udsendelse i internationale operationer.Er du i tvivl om du har de rette kompetencer, skal du ikke tøve med at henvende dig til os.Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.AnsættelsesvilkårStillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i FrederikshavnSom ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGNærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til skibets Elektronikofficer, PL Christoffer Møller, telefon 7285 4465 alternativt 3016 9460, eller på mail: 2E-ABSL-EKO@mil.dk. Alternativt SSG Dennis Hede, SCA-K-BEM03@mil.dk, telefon 72 85 75 23Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DKAnsøgningsfrist er 14. marts 2021 og samtaler forventes afholdt i uge 11 og 12.Stillingen er til besættelse fra 1. april 2021 eller hurtigst muligt derefter.Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgningAnsøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 2. ESKADRE2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: Fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet. Eskadren gennemfører også de taktiske og våbenmæssige uddannelser for hele Søværnet på Center for Taktik samt Center for Våben.2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Related Jobs

KOKK | OSV   Norway new
21. January 2022
19. January 2022
18. January 2022
15. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com