/*Menu hide on click outside*/
Published
28. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Brabrand
Deadline
18. May 2021

Description

Kan du lede og styre driften af Forsvarets maritime værksteder på Flådestation Korsør og Frederikshavn samt Planlægningssektionen i Brabrand, i alt ca. 420 medarbejdere underlagt Vedligeholdelsesdivisionen i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste? Kan du være garant for at levere vedligeholdelse på et højt niveau og at alle maritime teknologiske ressourcer og kompetencer bringes i anvendelse for at producere den aftalte vedligeholdelse?
Så er det dig, Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger som Chef for Vedligeholdelsesafdeling Maritim.Om os

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en niveau 2 myndighed i Forsvaret, som er opbygget af det tidligere Forsvarets Hovedværksteder, 3. Vedligeholdelsesbataljon fra Hærens Trænregiment, Reparations- og vedligeholdelsesafdelingerne fra Søværnets OPLOG’er, det tekniske personel fra Flyvevåbnets Helikopter Wing og dele af det jordbaserede tekniske personel fra Air Transport Wing i alt ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Planlægnings- og Koordinationsdivision og en Vedligeholdelsesdivision med tre vedligeholdelsesafdelinger (specialiseret i forhold til de tre værn). Hver vedligeholdelsesafdeling består af to vedligeholdelsesområder, seks i alt, med tilhørende værksteder fordelt geografisk over hele landet. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen samt ledelsen af Vedligeholdelsesdivisionen er placeret i Brabrand.
Ud over at reparere og vedligeholde forsvarets materiel, støtter vi forsvarets styrkeproduktion, indsættelser og beredskaber med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til og indgår i forsvarets operative enheder.Om stillingen

Du får mulighed for at være med til at videreudvikle Vedligeholdelsesafdeling Maritim, og du får det direkte ansvar for at opbygge og udvikle de processer, som Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste skal bidrage med for at kunne levere kvalificerede vedligeholdelsesydelser til Søværnet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Du bliver garant for, at Vedligeholdelsesafdeling Maritim løser de opgaver, der er prioriteret og efterspurgt af Søværnet, og at de tildelte ressourcer udnyttes mest effektivt.

Du bliver ansvarlig for:
  • At afdelingens opgaver løses i overensstemmelse med gældende direktiver
  • At afdelingen tilvejebringer professionel vedligeholdelse i den maritime søjle, herunder gennemfører og forestår den overordnede driftsplanlægning
  • At det daglige arbejde udføres gennem bedst mulig udnyttelse og prioritering af de personelmæssige ressourcer og økonomiske midler stillet til rådighed
  • At opretholde og sikre et højt fagligt niveau ved de maritime værksteder samt tilsikre, at arbejdets kvalitet er i overensstemmelse med gældende retningslinjer og certificeringer (ISO)
  • At levere ledelsesinformation til CHVEDLDIV, herunder KPI’er og øvrige nøgletal vedrørende den maritime vedligeholdelse
  • At Søværnets behov for fagligt personel i forbindelse med beredskaber, styrkeproduktion og INTOPS understøttes

Du indgår som ledelsesrepræsentant i Samarbejdsudvalget ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Om dig

Du er militært ansat på M331/401 niveau. Du har en baggrund som officer i Søværnet. Du har et stærkt CV og erfaring fra internationale operationer, herunder gerne ledelseserfaring fra sejlads med søværnets større enheder. Er du teknisk officer med et indgående kendskab til vedligeholdelse i Søværnets enheder vil det være en fordel.

Som chef for Vedligeholdelsesafdeling Maritim er du en central figur og nøgleperson, der med din personlighed får direkte andel i og ansvar for, at Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste har gode relationer til Søværnet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Du kan tale frit i såvel mindre grupper som større forsamlinger. Du kan stå på mål for centrale beslutninger samt følge op på resultater. Du har fokus på dine medarbejderes kompetenceudvikling, og du har et solidt fagligt og teknisk indblik, der gør, at du kan give militær maritim teknologisk rådgivning.

Du er åben, kreativ og fremadsynet, men du har også øje for den daglige drift og kan levere det, der efterspørges af de operative enheder, samtidig med at du har øje for en rationel ressourceanvendelse i en forretningsorienteret vedligeholdelsesvirksomhed.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested er Sødalsparken 20, 8220 Brabrand.

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne
under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Chefen for Vedligeholdelsesdivisionen i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Oberst Henrik Kanstrup på mobil nr. 2442 9226 (fra mandag den 19. april 2021).

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent, Ava Leonora Berg på telefon 32665136 (fra mandag den 19. april 2021).Ansøgningsfristen er den 2. maj 2021. Samtaler forventes gennemført i ugerne 20/21 2021. Ansættelse pr. 1. januar 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Related Jobs

Koordinator Lighthouse   Sweden new
24. July 2021
Area Sales Manager   Denmark new
24. July 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com