/*Menu hide on click outside*/
Published
17. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Deadline
09. March 2021

Description

Vil du prøve kræfter med stillingen som chef for KC NA, og har du lyst til at arbejde med ledelse, fagtekniske udfordringer og sparring med kunder og medarbejdere?

Om os

Som chef for KC NA i Maritim Division i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), er du en del af en sektion med seks dygtige og engagerede medarbejdere med varierende anciennitet, uddannelse, etnicitet og alder. Fælles for os er, at omgangstonen er afslappet, at samarbejdet internt og eksternt fungerer godt og at vi har en høj faglig stolthed. ”Vi gør vores bedste, så kvaliteten i de produkter som leveres, lever op til kundernes ønsker og forventninger”.

Om stillingen

Du er kapacitetsmanager og udfører en kombination af personaleledelse og fagteknisk sparring med medarbejderne. Den fagtekniske del af opgaverne (ca. 80 % af arbejdet i kapacitetscenteret) består af driftsopgaver og implementering af nye systemer og metoder.

Arbejdet i Kapacitetscenteret er i høj grad afhængigt af de øvrige syv kapacitetscentre i afdelingen, og du har ansvaret for at fastholde et godt samarbejde med leverandører, medarbejdere og chefer fra andre kapacitetscentre og afdelinger i FMI.

Du har også ansvaret for drifts- og materieløkonomi for hele kapacitetsområdet.

Om dig

Du har en uddannelse som ingeniør, eller en tilsvarende akademisk/teknisk uddannelse., og du har erfaring med personaleledelse, gerne med formelle kompetencer indenfor området.

Du overskuer fagligt komplekse problemstillinger – KC NA beskæftiger sig med systemer som har en høj grad af integration i søværnets sejlende enheder – og det stiller store krav til overblikket.

Du er empatisk, og værdsætter en uformel omgangstone i din dagligdag – både overfor medarbejdere og kolleger. Lyst og evne til samarbejde er afgørende i stillingen.

Du leder engagerede medarbejdere, som brænder for deres opgave, og forventer god og kvalificeret sparring.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes og aflønnes efter gældende relevant overenskomst. Afhængig af dine kvalifikationer, har du mulighed for at forhandle et tillæg. Der er til stillingen knyttet en fuldt arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Bjørn Stege på 4171 0530. Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent på 3266 5188.



Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis senest den 24. februar 2021 og vi forventer at holde samtaler i løbet af uge 09-10. Stillingen ønskes besat den 1. april 2021, eller snarest derefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MYNDIGHEDEN
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og fly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Related Jobs

28. January 2022
Utvecklingschef R&D   Sweden new
28. January 2022
27. January 2022
Service Technician   Sweden new
26. January 2022
25. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com