/*Menu hide on click outside*/
Published
7. February 2021
Location
Denmark
Category
City
Ballerup
Deadline
27. February 2021

Description

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med stillingen som chef for Kapacitetscenter Missilsystemer, og har du lyst til at arbejde med ledelse, fagtekniske udfordringer og sparring med kunder og medarbejdere - er dette jobbet for dig.Om osSom chef for Kapacitetscenter Missilsystemer (KC MI), bliver du en del af en sektion med 10 dygtige og engagerede medarbejdere med varierende anciennitet, uddannelse, etnicitet og alder. Fælles for dem er, at omgangstonen er afslappet, at samarbejdet internt og eksternt fungere godt og, at der er en høj faglig stolthed.”Det er afgørende for vores operative kolleger, at vores systemer fungerer så godt som overhovedet muligt, og det er vores ansvar, at det altid er sådan,” siger Bjørn Stege, chef for Våben- og Elektronikafdelingen.Om stillingenStillingen som chef for KC MI (Kapacitetsmanager) indebærer en kombination af personaleledelse og fagteknisk sparring med medarbejderne.Den fagtekniske del af opgaverne i kapacitetscenteret består dels af driftsopgaver og dels implementering af nye systemer og metoder.Endvidere får du ansvaret for at fastholde et godt samarbejde med såvel leverandører, som medarbejdere og chefer fra andre kapacitetscentre og afdelinger i FMI.Arbejdet i Kapacitetscenteret er i høj grad afhængigt af de øvrige syv kapacitetscentre i afdelingen, og derfor er lyst til – og evne for - samarbejde essentielt i stillingen.Endelig indebærer stillingen selvstændigt ansvar for drifts- og materieløkonomi for hele kapacitetsområdet.Om digVi forestiller os, at du er MMS-uddannet orlogskaptajn med en god ballast fra ledelsesniveauet.Du er fleksibel, og trives i et omskifteligt miljø. Du forstår at kommunikere, lede og samarbejde tværfagligt, og du har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag. Travlhed er et vilkår, som du trives med.Det vil være en fordel, hvis du har en solid sejlende erfaring og har forrettet tjeneste i det værnsfælles miljø på styringsniveau I eller II. Samtidig bør du have en solid erfaring indenfor missil- eller ildledelsesområdet, og du må gerne have erfaring som sagsbehandler indenfor sagsområdet.Du skal kunne overskue fagligt komplekse problemstillinger – KC MI beskæftiger sig med systemer, som har en høj grad af integration i søværnets sejlende enheder – og det stiller store krav til overblikket.Du besidder evnen til at skabe et netværk både nationalt som internationalt, og du er indstillet på, at internationale rejser er en forudsætning for at kunne bestride jobbet.Du er empatisk, og værdsætter en uformel omgangstone i din dagligdag – både overfor medarbejderne og overfor kolleger i afdelingenDu kan lede engagerede medarbejdere, som brænder for deres opgave og forventer god og kvalificeret sparringDet vil endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde og/eller projektledelse, og at du sprogligt kan formulere dig klart og fyldest-gørende, i skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, her-under ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Vå-ben- og Elektronikafdelingen Bjørn Stege på tlf 4171 0530.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Julie Hasforth, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 3266 5207.Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Ansøgningsfristen er den 21. februar 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.Stillingen er til besættelse den 1. august 2021.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker op-gaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.Kunne du tænke dig at prøve kræfter med stillingen som chef for Kapacitetscenter Missilsystemer, og har du lyst til at arbejde med ledelse, fagtekniske udfordringer og sparring med kunder og medarbejdere - er dette jobbet for dig.Om osSom chef for Kapacitetscenter Missilsystemer (KC MI), bliver du en del af en sektion med 10 dygtige og engagerede medarbejdere med varierende anciennitet, uddannelse, etnicitet og alder. Fælles for dem er, at omgangstonen er afslappet, at samarbejdet internt og eksternt fungere godt og, at der er en høj faglig stolthed.”Det er afgørende for vores operative kolleger, at vores systemer fungerer så godt som overhovedet muligt, og det er vores ansvar, at det altid er sådan,” siger Bjørn Stege, chef for Våben- og Elektronikafdelingen.Om stillingenStillingen som chef for KC MI (Kapacitetsmanager) indebærer en kombination af personaleledelse og fagteknisk sparring med medarbejderne.Den fagtekniske del af opgaverne i kapacitetscenteret består dels af driftsopgaver og dels implementering af nye systemer og metoder.Endvidere får du ansvaret for at fastholde et godt samarbejde med såvel leverandører, som medarbejdere og chefer fra andre kapacitetscentre og afdelinger i FMI.Arbejdet i Kapacitetscenteret er i høj grad afhængigt af de øvrige syv kapacitetscentre i afdelingen, og derfor er lyst til – og evne for - samarbejde essentielt i stillingen.Endelig indebærer stillingen selvstændigt ansvar for drifts- og materieløkonomi for hele kapacitetsområdet.Om digVi forestiller os, at du er MMS-uddannet orlogskaptajn med en god ballast fra ledelsesniveauet.Du er fleksibel, og trives i et omskifteligt miljø. Du forstår at kommunikere, lede og samarbejde tværfagligt, og du har lyst til at løse mange forskelligartede opgaver i din dagligdag. Travlhed er et vilkår, som du trives med.Det vil være en fordel, hvis du har en solid sejlende erfaring og har forrettet tjeneste i det værnsfælles miljø på styringsniveau I eller II. Samtidig bør du have en solid erfaring indenfor missil- eller ildledelsesområdet, og du må gerne have erfaring som sagsbehandler indenfor sagsområdet.Du skal kunne overskue fagligt komplekse problemstillinger – KC MI beskæftiger sig med systemer, som har en høj grad af integration i søværnets sejlende enheder – og det stiller store krav til overblikket.Du besidder evnen til at skabe et netværk både nationalt som internationalt, og du er indstillet på, at internationale rejser er en forudsætning for at kunne bestride jobbet.Du er empatisk, og værdsætter en uformel omgangstone i din dagligdag – både overfor medarbejderne og overfor kolleger i afdelingenDu kan lede engagerede medarbejdere, som brænder for deres opgave og forventer god og kvalificeret sparringDet vil endvidere være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde og/eller projektledelse, og at du sprogligt kan formulere dig klart og fyldest-gørende, i skrift og tale, på såvel dansk som på engelsk.AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets organisation er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, her-under ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Vå-ben- og Elektronikafdelingen Bjørn Stege på tlf 4171 0530.Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Julie Hasforth, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på telefon 3266 5207.Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Ansøgningsfristen er den 21. februar 2021. Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.Stillingen er til besættelse den 1. august 2021.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker op-gaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Related Jobs

29. January 2022
Utvecklingschef R&D   Sweden new
28. January 2022
28. January 2022
Finance Manager   Norway new
28. January 2022
Control System Engineer   Norway new
28. January 2022
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com