/*Menu hide on click outside*/
Published
13. May 2021
Expires
2. June 2021
Location
Sweden
Category
City
Vestfold
Page Views
0

Description

22. juni 2021
Språk Norsk Bokmål
Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast stilling som
Avdelingsingeniør/Overingeniør innen data

Se annonse
Om stillingen
Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig fast 100 % stilling som avdelingsingeniør eller overingeniør innen data.
Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer og nærmeste overordnede er Instituttleder Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.
Institutt for mikrosystemer har ansvar for alle ingeniørutdanningene ved Campus Vestfold i Horten. Denne stillingen er knyttet til utdanningen innen data, spesielt dataingeniørstudiet i cybersikkerhet.
Aktuelle arbeidsoppgaver
Drift, oppsett og vedlikehold av datamaskiner, servere, laboratorier og lager
Budsjettansvar for laboratoriene
Innkjøp, drift, vedlikehold og oppsett av utstyr
Delta i utvikling og gjennomføring av laboratorieøvelser, samt yte praktisk veiledning i studentenes gjennomføring av øvelser
Gi støtte til studenter i ulike prosjekter, typisk bachelor- og masterprosjekter
Yte støtte til andre formål der det er behov for laboratoriearbeid innen data og/eller elektronikk
Kvalifikasjoner
Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, typisk ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole innenfor data, minimum tilsvarende bachelornivå og relevant praksis.
God generell IT kompetanse.
Kunnskap om drift innenfor et eller flere av områdene: Windows, Linux, nettverk og lagring.
Kunnskap om automatisering av driftsoppgaver og utrulling av operativsystem og annen software.
Dokumentasjon av tjenester og rutiner.
Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
Kunnskaper innen sikkerhet i applikasjoner er ønskelig.
Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Motivasjon og initiativ.
Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
Evne til å arbeide selvstendig og i team.
Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.
Vi tilbyr
Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.
Lønn og vilkår
Avdelingsingeniør (SKO 1085): NOK 451 700 - 526 000 per år eller overingeniør (SKO 1087): NOK 507 400 - 618 600 per år.
Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.
Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.
Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.
Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen.
Vi oppfordrer kvinner spesielt til å søke.
I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.
Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen:
Instituttleder Einar Halvorsen, epost/tlf: einar.halvorsen@usn.no / 31009318
For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Kari L. Foss-Pedersen, epost: kari.foss-pedersen@usn.no
Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ””.
Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.
Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!
Velkommen til USN
Velkommen til USN
...
(Video unable to load from YouTube. Accept cookie and refresh page to watch video, or click here to open video)
Om oss
Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.
Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.
USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.
Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no
Søknadsfrist
22. juni 2021
Arbeidsgiver
Universitetet i Sørøst-Norge
Kommune
Horten
Omfang
Heltid
Varighet
Fast
Arbeidssted
Vestfold