/*Menu hide on click outside*/
Published
4. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Deadline
24. May 2021

Description

Har du stor interesse for Søværnets kampopgaver?
Kunne du tænke dig – sammen med den øvrige faggruppe på Center for Taktik - at blive (endnu) større ekspert på Anti Surface Warfare?
Har du lyst til at undervise, træne og coache – både på skolen og på skibene?
Kan du lide udfordringer og personlig udvikling?

Om os

Faggruppe Anti Surface Warfare kerneopgaver er uddannelse og træning af Søværnets personel og enheder i overfladekrigsførelse, hvilket spænder fra discipliner som kampinformation til våbenanvendelse indenfor den ”ældste” warfare disciplin, der findes på havet.
Vi er pt. 3 personer i faggruppen som både underviser, udvikler og ”coacher til søs” -SEARIDER.

Om stillingen

Stillingen betegnes som instruktør, hvilket i praksis betyder, at du i faggruppen skal indgå i den store opgave, det er at vedligeholde, udvikle og videreformidle den viden, de færdigheder og kompetencer, der nu og fremover skal sætte søværnet i stand til at kunne gennemføre kamp mod overfladeenheder.

Konkret indeholder stillingen følgende opgaver:
  • Searider indenfor ASUW området.
  • Sagsbehandler indenfor ASUW området, herunder følge med i udviklingen på området.
  • Deltager i afvikling af aktiviteter i taktisk simulator.
  • Undervisningsopgaver (inkl. udarbejdelse af uddannelsesdokumentation) – ift. alle personelgrupper - indenfor overfladekrigsførelse og de grundlæggende forudsætninger for denne, f.eks. kampinformation.


Om dig

Du:
  • Er målrettet
  • Har et godt overblik
  • Er lidt utålmodig af natur – dynamisk!
  • Har det godt med ”styr på tingene”

Dertil har du solid erfaring fra virke i et operationsrum på ABSL-kl eller IVER-kl som kampinformationsbefalingsmand eller som kampinformationsgast godkendt til GSU.

Det vægtes højt, at du har lyst til at indgå i et team, hvor der er høje ambitioner for ASUW området, hvor der vil blive stillet krav både til dig, teamet og søværnet – og hvor vi er indstillet på at yde en stor indsats for området. Vi vil udvikle os sammen! – hvilket også betyder, at vi ”investerer” i din personlige udvikling.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faggruppeleder Anti Surface Warfare OK Peter Viuf Christiansen på tlf. 72855344.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 29. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. juli 2021 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Center for Taktik
Center for Taktik (TAC) er Søværnets taktiske uddannelses-, trænings- og videnscenter, der har fokus på at gennemføre og udvikle attraktive, efterspurgte, opdaterede og fleksible militærfaglige taktiske uddannelser.

Vores hovedopgave er at uddanne og træne flådens taktiske personel, der skal operere, føre og lede Søværnets enheder i fred, konflikt samt krig. Det være sig sømilitær taktik samt søredning, fiskeri og havmiljøopgaven. Vores primære kursister er stampersonel inden for kampinformation og kommunikation, samt vagtchefer og taktiske officerer.

TAC deltager også i NATO Maritime Operations Working Group, som udvikler NATO doktrinære grundlag, og støtter Søværnets træningselement med Searidere under DANSARC forløb.

På den måde er TAC en spændende arbejdsplads der omfavner udvikling, uddannelse og træning indenfor hele Søværnets taktiske virke. Vil du være med til at udvikle Søværnet, er TAC stedet for dig.

Find os også på Facebook.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com