/*Menu hide on click outside*/
Published
5. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Aarhus
Deadline
25. May 2021

Description

Administrationsbacheloruddannelsen søger 2 adjunkter/lektorer pr. 1. august 2021. Der er tale om 2 faste stillinger.

Dine opgaver

 • Undervisning og anden studieaktivitet knyttet til grunduddannelsen, herunder udvikling og gennemførsel af netbaseret undervisning
 • Undervisning og aktiviteter på efter- og videreuddannelsesniveau
 • Deltagelse i forskning og udviklingsarbejde såvel på administrationsbacheloruddannelsen som i tværprofessionelle sammenhænge

Dine kompetencer
du har
 • en samfundsfaglig uddannelse på kandidat-, master- eller Ph.d.-niveau
 • dokumenteret kendskab til og gerne erfaring med offentlig administration
 • lyst til at formidle og erfaring med undervisning
 • lyst til at bidrage med din faglighed i forskning og udviklingsarbejde
 • lyst til at bidrage med din faglighed i det samlede underviserteam
Som underviser skal du kunne bidrage med viden inden for uddannelsens kerneområder, som er:
 • Borger og demokrati
 • Administration
 • Politik og Policy
 • Kvalitet og innovation
Uddannelsen er organiseret i 4 teams, der hver har ansvaret for 2-3 moduler.

Stilling 1:
Du vil blive en del af uddannelsens team 1, der er ansvarlig for modul 1 (Politik og Samfund) og 2 (Administration i politisk styrede organisationer). Der lægges vægt på, at du har lyst til at bidrage til at skabe en god studiestart, hvor der blandt andet er fokus på studiekompetence og relationsdannelse foruden de faglige mål, der er for modulerne. Du vil herudover komme til at undervise på et eller flere af uddannelsens valgmoduler. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning fra en lignende stilling.

Stilling 2:
Du vil blive en del af uddannelsens team 3, der er ansvarlig for modul 5 (metoder til opgaveløsning i offentlig administration) og 6 (styring og udvikling i den offentlige sektor). Dine primære opgaver vil være knyttet til modul 5, og forudsætter kompetencer ift. samfundsvidenskabelig metode og evaluering. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning fra en lignende stilling.

Vi tilbyder et fagligt innovativt miljø som
 • samler på dygtige teoretikere og skarpe praktikere
 • indeholder udfordrende og meget varierede arbejdsopgaver
 • rummer et selvstændigt og udviklende job i et team af engagerede og hjælpsomme kolleger
 • har fokus på formidling som håndværk og på didaktisk udvikling
 • er en del af det tværprofessionelle miljø i VIA

Er du interesseret?
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Helle Johansen 8755 3469, teamkoordinator for team 1 Trine Kokholm 8755 3473 og teamkoordinator for team 3 Christina Hjerrild Bonde 8755 3368.

Ansøgningsfrist: fredag d. 21. maj 2021.

Samtaler forventes afholdt i uge 22.

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om en fuldtidsstilling, og arbejdstiden er gennemsnitligt på 37 timer/uge.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Hovedarbejdssted er Campus Aarhus C, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.viauc.dk.
http://www.via.dk/uddannelser/samfund-og-sociale-forhold/administrationsbachelor

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
21-05-2021, 16:59
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Lokation:
Ceresbyen, 24, 8000, Aarhus

Related Jobs

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com