/*Menu hide on click outside*/
Published
5. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Aarhus

Description

Administrationsbacheloruddannelsen søger 2 adjunkter/lektorer pr. 1. august 2021. Der er tale om 2 faste stillinger.Dine opgaverUndervisning og anden studieaktivitet knyttet til grunduddannelsen, herunder udvikling og gennemførsel af netbaseret undervisningUndervisning og aktiviteter på efter- og videreuddannelsesniveauDeltagelse i forskning og udviklingsarbejde såvel på administrationsbacheloruddannelsen som i tværprofessionelle sammenhængeDine kompetencerdu haren samfundsfaglig uddannelse på kandidat-, master- eller Ph.d.-niveaudokumenteret kendskab til og gerne erfaring med offentlig administrationlyst til at formidle og erfaring med undervisninglyst til at bidrage med din faglighed i forskning og udviklingsarbejdelyst til at bidrage med din faglighed i det samlede underviserteamSom underviser skal du kunne bidrage med viden inden for uddannelsens kerneområder, som er:Borger og demokratiAdministrationPolitik og PolicyKvalitet og innovationUddannelsen er organiseret i 4 teams, der hver har ansvaret for 2-3 moduler.Stilling 1:Du vil blive en del af uddannelsens team 1, der er ansvarlig for modul 1 (Politik og Samfund) og 2 (Administration i politisk styrede organisationer). Der lægges vægt på, at du har lyst til at bidrage til at skabe en god studiestart, hvor der blandt andet er fokus på studiekompetence og relationsdannelse foruden de faglige mål, der er for modulerne. Du vil herudover komme til at undervise på et eller flere af uddannelsens valgmoduler. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning fra en lignende stilling.Stilling 2:Du vil blive en del af uddannelsens team 3, der er ansvarlig for modul 5 (metoder til opgaveløsning i offentlig administration) og 6 (styring og udvikling i den offentlige sektor). Dine primære opgaver vil være knyttet til modul 5, og forudsætter kompetencer ift. samfundsvidenskabelig metode og evaluering. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning fra en lignende stilling.Vi tilbyder et fagligt innovativt miljø somsamler på dygtige teoretikere og skarpe praktikereindeholder udfordrende og meget varierede arbejdsopgaverrummer et selvstændigt og udviklende job i et team af engagerede og hjælpsomme kollegerhar fokus på formidling som håndværk og på didaktisk udviklinger en del af det tværprofessionelle miljø i VIAEr du interesseret?Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Helle Johansen 8755 3469, teamkoordinator for team 1 Trine Kokholm 8755 3473 og teamkoordinator for team 3 Christina Hjerrild Bonde 8755 3368.Ansøgningsfrist: fredag d. 21. maj 2021.Samtaler forventes afholdt i uge 22.Løn- og ansættelsesforholdDer er tale om en fuldtidsstilling, og arbejdstiden er gennemsnitligt på 37 timer/uge.AnsættelsesvilkårAnsættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.Link til stillingsstrukturen:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.Hovedarbejdssted er Campus Aarhus C, men der må forventes aktiviteter i hele Region Midtjylland.Om VIA University CollegeVIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitikVIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på www.viauc.dk.http://www.via.dk/uddannelser/samfund-og-sociale-forhold/administrationsbachelorLæs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.Jobtype:FastansættelseFrist:21-05-2021, 16:59Arbejdstid:FuldtidTiltrædelse :01-08-2021Lokation:Ceresbyen, 24, 8000, Aarhus

Related Jobs

MBA Structural Engineer   Denmark new
18. June 2021
Project Assistant   Denmark new
18. June 2021
18. June 2021
Mobility Coordinator   Denmark new
17. June 2021
Pre-Assembly Site Manager   Denmark new
17. June 2021