/*Menu hide on click outside*/
Published
8. October 2021
Expires
28. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
11

Description

Er du skibsfører, og vil du være med til at forme og drive en nyoprettet arbejdsplads, hvor der hersker en høj faglig stolthed, stærke kollegiale relationer og stor ansvarlighed?
Så har du nu muligheden for at blive en del af vores team ved Femern Bælt Vessel Traffic Service.
Om os
Forsvaret og vores tyske partnere, har etableret Femern Bælt Vessel Traffic Service (VTS) Center.
VTS centrets opgave er at bidrage til sejladssikkerheden i området omkring anlægsarbejdet, under etableringen af den faste forbindelse i Femern Bælt mellem Tyskland og Danmark.
VTS centret er oprettet som et midlertidigt center, og skal være operativt under etableringen af Femern forbindelsen. Anlægsarbejdet er netop påbegyndt i juli 2021 og vil forventeligt vare i yderligere fem år, hvorefter VTS centret planlægges nedlagt.
Centret etableres og drives som et dansk/tysk fællesskab og bliver bemandet af både danske og tyske medarbejdere. Beliggenheden er i et maritimt miljø lige ud til udmundingen af floden Trave i Travemünde.

Den danske del består af en chef, en souschef og 28 VTS-operatører/myndighedspersoner, som alle har baggrund som skibsførere.

Femern Bælt VTS er organiseret under Søværnets Overvågningsenhed, der er en del af Søværnets 3. Eskadre.
Om stillingen
Du bliver en del af et nyt team, og er med til at forme arbejdspladsen. Derfor får du mulighed for at få indflydelse på, hvordan vi skaber den bedste arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Sammen skal vi skabe en kultur med høj trivsel, hvor der hersker er stærke relationer kollegerne imellem, gensidig respekt og hvor alle føler et stærkt engagement i jobbet.
Du arbejder sammen med både danske og tyske kolleger, og derfor er arbejdssproget engelsk.

Du gennemgår et uddannelses- og træningsforløb som VTS-operatør ved Femern Bælt VTS. Dette foregår dels som et VTS basiskursus ved SIMAC i Svendborg, dels i VTS centret i Travemünde og endelig ved et uddannelsescenter i Warnemünde i Tyskland.
Halvdelen af din arbejdstid vil være som VTS-operatør i VTS centret i Travemünde. Her består den primære opgave i at overvåge og vejlede skibsfarten sikkert igennem VTS området.
Herudover bliver opgaverne at:Sikre at skibsfarten overholder de gældende internationale og nationale bestemmelser og bekendtgørelser.Assistere danske og tyske myndigheder ved SAR operationer i VTS området.Assistere danske og tyske myndigheder ved forureningsbekæmpelsesoperationer operationer i VTS området.Rapportere overtrædelser og hændelser i dansk farvand til Søfartsstyrelsen, via VTS chefen.Bidrage aktivt til optimering af opgaveløsningen – eksempelvis ved forslag til forbedring af eksisterende procedurer samt forslag til udarbejdelse af nye.
Den anden halvdel af din arbejdstid arbejder du som myndighedsperson på et af de to afviserfartøjer, der er tilknyttet VTS centeret og som sejler ud fra Rødby. Opgaven som myndighedsperson består i:At være klar til umiddelbar tilstedeværelse på afviserfartøjets bro med henblik på at bistå VTS-operatørerne ved VTS Femern Bælt i arbejdet med at opretholde en sikker sejladsafvikling af skibstrafikken i området.Efter anvisning fra VTS-operatørerne at monitere, kommunikere med og evt. afvise skibe, som potentielt eller reelt udgør en fare for anlægsarbejdet eller andre skibe.At bidrage aktivt til optimering af opgaveløsningen – eksempelvis ved forslag til forbedring af eksisterende procedurer samt forslag til udarbejdelse af nye.
Der vil som udgangspunkt være tale om 12-timers vagter og rådighedsvagter i sammenhængende perioder, hvor du efterfølgende har længerevarende friperioder.

Der bliver stillet overnatningsmulighed til rådighed både i nærheden af centret i Travemünde og ved afviserfartøjerne i Rødby, som kan benyttes imellem vagterne.

Dit tjenestested placeres med udgangspunkt i Rødby og du får udbetalt time- og dagpenge ved tjeneste i Travemünde.
Om dig
Du har en skibsføreruddannelse, gode kommunikative evner og taler engelsk på højt niveau.
Som person er du først og fremmest en god kollega, som motiveres af at opnå resultater gennem samarbejdet i dit team. Du tænker fremad og er klar til at ”gå den ekstra mil” for at yde det absolut bedste for dit team. Du definerer succes kollektivt snarere end individuelt.
Du har god situationsfornemmelse og arbejder nemt sammen med mange forskellige typer mennesker. Du interesserer dig for dine kolleger, er åben, aktivt lyttende og deltagende. Derudover er du ærlig, flittig, ansvarsbevidst og din personlighed og dine værdier virker motiverende på hele teamet.
Du ser en spændende udfordring i at være med til at udvikle og opbygge VTS centret og bidrage til at finde gode løsninger og arbejdsgange for driften - også selvom de nemme løsninger ikke altid ligger lige for. Derudover har du også blik for de løbende forbedringer og optimeringer, som gør at driften hele tiden forbedres og effektiviseres.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes på overenskomst mellem Forsvarets Personalestyrelse og Lederne Søfart om løn- og ansættelsesvilkår mv. for VTS- og MAS personel.
Stillingen er en tidsbegrænset projektansættelse med start snarest muligt, og senest d. 1. december 2021. Ansættelsen ophører, når anlægsarbejdet af Femern forbindelsen er færdiggjort. Ansættelsesperioden forventes at vare i mere end fem år. Du vil blive tilbudt en fastholdelsesbonus med henblik på at gøre det attraktivt for dig at forblive i stillingen til VTS centret nedlægges.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at du har et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere kan opretholde dette i hele ansættelsesperioden.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Femern Bælt VTS Aksel Lyngbo Møller på 2271 4351.
Stillingen ønskes besat snarrest muligt, og senest d. 1. december 2021. Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2021 og vi forventer at holde samtaler online via Microsoft Teams den 26. til den 27. oktober 2021.

Du søger stillingen via linket, hvor du bedes vedhæfte ansøgning, CV og skibsførerbevis som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
Er du skibsfører, og vil du være med til at forme og drive en nyoprettet arbejdsplads, hvor der hersker en høj faglig stolthed, stærke kollegiale relationer og stor ansvarlighed?
Så har du nu muligheden for at blive en del af vores team ved Femern Bælt Vessel Traffic Service.
Om os
Forsvaret og vores tyske partnere, har etableret Femern Bælt Vessel Traffic Service (VTS) Center.
VTS centrets opgave er at bidrage til sejladssikkerheden i området omkring anlægsarbejdet, under etableringen af den faste forbindelse i Femern Bælt mellem Tyskland og Danmark.
VTS centret er oprettet som et midlertidigt center, og skal være operativt under etableringen af Femern forbindelsen. Anlægsarbejdet er netop påbegyndt i juli 2021 og vil forventeligt vare i yderligere fem år, hvorefter VTS centret planlægges nedlagt.
Centret etableres og drives som et dansk/tysk fællesskab og bliver bemandet af både danske og tyske medarbejdere. Beliggenheden er i et maritimt miljø lige ud til udmundingen af floden Trave i Travemünde.

Den danske del består af en chef, en souschef og 28 VTS-operatører/myndighedspersoner, som alle har baggrund som skibsførere.

Femern Bælt VTS er organiseret under Søværnets Overvågningsenhed, der er en del af Søværnets 3. Eskadre.
Om stillingen
Du bliver en del af et nyt team, og er med til at forme arbejdspladsen. Derfor får du mulighed for at få indflydelse på, hvordan vi skaber den bedste arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Sammen skal vi skabe en kultur med høj trivsel, hvor der hersker er stærke relationer kollegerne imellem, gensidig respekt og hvor alle føler et stærkt engagement i jobbet.
Du arbejder sammen med både danske og tyske kolleger, og derfor er arbejdssproget engelsk.

Du gennemgår et uddannelses- og træningsforløb som VTS-operatør ved Femern Bælt VTS. Dette foregår dels som et VTS basiskursus ved SIMAC i Svendborg, dels i VTS centret i Travemünde og endelig ved et uddannelsescenter i Warnemünde i Tyskland.
Halvdelen af din arbejdstid vil være som VTS-operatør i VTS centret i Travemünde. Her består den primære opgave i at overvåge og vejlede skibsfarten sikkert igennem VTS området.
Herudover bliver opgaverne at:Sikre at skibsfarten overholder de gældende internationale og nationale bestemmelser og bekendtgørelser.Assistere danske og tyske myndigheder ved SAR operationer i VTS området.Assistere danske og tyske myndigheder ved forureningsbekæmpelsesoperationer operationer i VTS området.Rapportere overtrædelser og hændelser i dansk farvand til Søfartsstyrelsen, via VTS chefen.Bidrage aktivt til optimering af opgaveløsningen – eksempelvis ved forslag til forbedring af eksisterende procedurer samt forslag til udarbejdelse af nye.
Den anden halvdel af din arbejdstid arbejder du som myndighedsperson på et af de to afviserfartøjer, der er tilknyttet VTS centeret og som sejler ud fra Rødby. Opgaven som myndighedsperson består i:At være klar til umiddelbar tilstedeværelse på afviserfartøjets bro med henblik på at bistå VTS-operatørerne ved VTS Femern Bælt i arbejdet med at opretholde en sikker sejladsafvikling af skibstrafikken i området.Efter anvisning fra VTS-operatørerne at monitere, kommunikere med og evt. afvise skibe, som potentielt eller reelt udgør en fare for anlægsarbejdet eller andre skibe.At bidrage aktivt til optimering af opgaveløsningen – eksempelvis ved forslag til forbedring af eksisterende procedurer samt forslag til udarbejdelse af nye.
Der vil som udgangspunkt være tale om 12-timers vagter og rådighedsvagter i sammenhængende perioder, hvor du efterfølgende har længerevarende friperioder.

Der bliver stillet overnatningsmulighed til rådighed både i nærheden af centret i Travemünde og ved afviserfartøjerne i Rødby, som kan benyttes imellem vagterne.

Dit tjenestested placeres med udgangspunkt i Rødby og du får udbetalt time- og dagpenge ved tjeneste i Travemünde.
Om dig
Du har en skibsføreruddannelse, gode kommunikative evner og taler engelsk på højt niveau.
Som person er du først og fremmest en god kollega, som motiveres af at opnå resultater gennem samarbejdet i dit team. Du tænker fremad og er klar til at ”gå den ekstra mil” for at yde det absolut bedste for dit team. Du definerer succes kollektivt snarere end individuelt.
Du har god situationsfornemmelse og arbejder nemt sammen med mange forskellige typer mennesker. Du interesserer dig for dine kolleger, er åben, aktivt lyttende og deltagende. Derudover er du ærlig, flittig, ansvarsbevidst og din personlighed og dine værdier virker motiverende på hele teamet.
Du ser en spændende udfordring i at være med til at udvikle og opbygge VTS centret og bidrage til at finde gode løsninger og arbejdsgange for driften - også selvom de nemme løsninger ikke altid ligger lige for. Derudover har du også blik for de løbende forbedringer og optimeringer, som gør at driften hele tiden forbedres og effektiviseres.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes på overenskomst mellem Forsvarets Personalestyrelse og Lederne Søfart om løn- og ansættelsesvilkår mv. for VTS- og MAS personel.
Stillingen er en tidsbegrænset projektansættelse med start snarest muligt, og senest d. 1. december 2021. Ansættelsen ophører, når anlægsarbejdet af Femern forbindelsen er færdiggjort. Ansættelsesperioden forventes at vare i mere end fem år. Du vil blive tilbudt en fastholdelsesbonus med henblik på at gøre det attraktivt for dig at forblive i stillingen til VTS centret nedlægges.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.
Det er en forudsætning for ansættelsen, at du har et gyldigt sundhedsbevis for søfarende og fiskere kan opretholde dette i hele ansættelsesperioden.
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Femern Bælt VTS Aksel Lyngbo Møller på 2271 4351.
Stillingen ønskes besat snarrest muligt, og senest d. 1. december 2021. Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2021 og vi forventer at holde samtaler online via Microsoft Teams den 26. til den 27. oktober 2021.

Du søger stillingen via linket, hvor du bedes vedhæfte ansøgning, CV og skibsførerbevis som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!