/*Menu hide on click outside*/
Published
14. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Skagen

Description

Vil du være med til at sikre, at de politiske ønsker om naturnationalparkerne på statens arealer bliver ført ud i livet? Kunne du tænke dig at arbejde sammen med engagerede kolleger i et stærkt tværfagligt miljø og tæt på den naturpolitiske dagsorden? Så har vi måske jobbet til dig!Som projektleder bliver du en del af det hold på Naturstyrelsens enhed i Vendsyssel, der sammen med kollegaer i hovedkontoret skal sikre etableringen af en naturnationalpark i Tranum Klitplantage. Du vil få til opgave at være tovholder på interessentinddragelse, samarbejde med den lokale kommune, afklaring af myndighedsforhold og udarbejdelse af projektforslag. Det er et job, som kræver, at du har en god forståelse for de politiske processer og kan samarbejde og finde løsninger i en indsats, hvor der er mange forskellige interessenter. Endvidere er det vigtigt, at du er en dygtig processtyrer, har interesse for projektledelse og samtidig har god indsigt i, hvad det vil sige at arbejde som embedsmand.JobbetNaturstyrelsen Vendsyssel arbejder med drift og pleje af naturarealer. Vi har kontor i Skagen og dækker landsdelen Vendsyssel og Læsø. Her administrerer vi 18.300 ha egne arealer, rejser ny skov og laver naturgenopretningsprojekter, også på andres arealer. Alle steder gælder det, at vi skal passe på naturen samtidigt med, at friluftslivet tilbydes gode oplevelsesmuligheder.For stillingen gælder det, at dine opgaver vil udvikle sig hen ad vejen, men du skal blandt andet arbejde med:Planlægning, koordinering og kvalitetssikring sådan, at vi sikrer, at naturnationalparken etableres i den fornødne kvalitet inden for den tid og de rammer, der er givet.I samarbejde med kollegaer; afklaring af specifikke forvaltningsmæssige udfordringer – eksempelvis håndtering af dyr, græsningstryk, krav i anden lovgivning, friluftsmæssige hensyn etc.Økonomistyring og budgetopfølgning.Sagsbehandling og bidrag til direktionsbetjening, hvor der, ofte med korte tidsfrister, skal leveres sager på et højt fagligt niveau.Tilrettelæggelse og koordinering af formidlingsindsatser i samarbejde med styrelsens kommunikations afdeling.Opgaverne skal du løse sammen med erfarne kolleger i et projekthold (med dig som tovholder), der sammensættes til lejligheden. Hos Naturstyrelsen Vendsyssel får du ca. 25 kollegaer; 12 på kontoret og 13 ude i naturen.Din profilVi forestiller os, at du:Har arbejdet med lignende opgaver i andre sammenhænge.Har den fornødne indsigt i natur og biodiversitet.Har indsigt i den naturpolitiske dagsorden.Har en naturvidenskabelig bachelor- eller kandidatuddannelse.Er god til at holde overblikket, organisere dine opgaver, sikre fremdrift, og at du er god til at nå i mål med dine opgaver.Har lyst til at arbejde med processer og inddrage andre i dem, både internt og eksternt.Kan arbejde under tidspres, da sager til minister- og direktionsbehandling ofte har skarpe deadlines og med koordinering med hovedkontoret.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for skov- og landskabsingeniører eller i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).Ansættelsesområdet er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Dit tjenestested bliver ved Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentiivej 148, 9990 Skagen.Der er tale om en tidsbegrænset stilling (2 år), der ønskes besat snarest muligt.Arbejdstiden er 37 timer pr. uge.Det er et krav, at du har kørekort til personbil.Yderligere oplysningerSåfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Skovrider Jesper Blom-Hansen på tlf. nr. 21 61 83 00.Du kan også finde yderligere oplysninger om Naturstyrelsen på www.nst.dk .Sådan søger du stillingerneDu søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 25. maj 2021.Samtaler forventes afholdt i Skagen eller virtuelt den 27. maj.Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.Naturstyrelsen forvalter Miljøministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen og varetager drifts- og myndighedsopgaver inden for kystbeskyttelse, maritim infrastruktur, klitfredning, strandbeskyttelse og varetagelse af statens højhedsret over søterritoriet. Vi befinder os på 16 enheder fordelt i hele landet - vi sikrer solid forankring med fokus på lokale ønsker og behov.

Related Jobs

18. June 2021
18. June 2021
17. June 2021
17. June 2021