/*Menu hide on click outside*/
Published
4. June 2021
Location
Denmark
Category
City
Lemvig
Deadline
24. June 2021

Description

Læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum er inde i en positiv udvikling. På læreruddannelsen udbydes både matrikelbaseret og netbaseret bacheloruddannelsen, meritlæreruddannelsen samt enkeltfag. Desuden udbyder vi dele af læreruddannelsen på uddannelsessituationen i Holstebro. På HF udbyder vi et ordinært forløb samt et særligt tilrettelagt forløb for ordblinde elever, hvor der på begge forløb er mulighed for at bo på vores nyoprettede kostskole.
Derfor søger VIA University College Nørre Nissum en adjunkt/lektor til matematik på læreruddannelsen og HF med ansættelse pr. 2. august 2021. Stillingen vil være ca. på 75 % af en fuldtidsstilling.

DINE OPGAVER
Udover undervisningsopgaverne skal du være indstillet på

 • At indgå i teamsamarbejde både på læreruddannelsen og HF
 • At deltage i udviklingen af undervisningen og uddannelserne
 • At deltage i samarbejdet omkring praktikken, læreruddannelsens øvrige fag og med professionen
 • At deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i læreruddannelsen i VIA
 • At deltage i udvikling og varetagelse af efteruddannelse inden for dit fagområde
 • At have primær tilknytning til læreruddannelsen og HF i Nørre Nissum, men også at varetage opgaver på VIAs øvrige lokaliteter

DINE KVALIFIKATIONER
Vi forventer, at du:
 • Har en relevant uddannelse på kandidat, master eller ph.d-niveau
 • Er fagligt engageret
 • Har undervisningserfaring, herunder at du har kendskab til eller gerne erfaring med undervisning i læreruddannelsen eller folkeskolen
 • Har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger, studerende og elever
 • Har erfaring med netbaseret undervisning vil være en fordel
 • Kan integrere it-didaktiske læringsstrategier og teknologier i undervisningen

Vi tilbyder
 • Et inspirerende uddannelses- og studiemiljø, bestående af omkring 350 lærerstuderende, 160 hf-studerende og 40 undervisere, hvor vi møder hinanden med tillid og dialog
 • Et spændende, udfordrende og alsidigt job, med arbejdsopgaver på både læreruddannelsen og hf.
 • Gode muligheder for personlig og faglig udvikling gennem uddannelse og sparring med dygtige og engagerede kollegaer

Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder for læreruddannelsen, Majbritt Breum Nielsen (på telefon 87 55 32 77 eller e-mail mabn@via.dk), eller uddannelsesleder for HF, Tina Kandborg Gade (på telefon 87 55 32 66 eller e-mail tig@via.dk)

Vi skal have din ansøgning senest søndag den 20. juni 2021. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 25-26.


Ansættelsesvilkår
Dit primære ansættelsessted vil være i Nørre Nissum, men opgaver på andre af VIA’s lokationer kan komme på tale. Derfor er det en betingelse, at du har kørekort og bil til rådighed.

Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning. I fællesskab leverer vi fremragende uddannelser til alle vores studerende, så de med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på samfundet. Vi arbejder dedikeret for at inddrage FN’s verdensmål i alle vores uddannelser, og i 2019 er VIA for tredje år kåret som årets entreprenante uddannelsesinstitution.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt.


Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
20-06-2021, 16:59
Arbejdstid:
Deltid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Lokation:
Svinget 5, 7620, Lemvig, Denmark

Related Jobs

El-tekniker   Denmark new
4. August 2021
4. August 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com