/*Menu hide on click outside*/
Published
11. May 2021
Location
Norway
Category
City
Norway

Description

Løpende
Språk Norsk Bokmål
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag har ledig fast stilling
Vi søker en erfaren medrabeider til vårt prototypeverksted

Se annonse
Om stillingen
Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det fra 01.07.2021 ledig en fast stilling.
Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer, og nærmeste overordnede er instituttleder Einar Halvorsen. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Bakkenteigen, Horten.
Vi søker etter en person med bakgrunn innen mekaniske- eller maskintekniske fag til vårt prototypeverksted og aktuelle stillingsbetegnelser vil være avdelingsingeniør eller overingeniør avhengig av utdannelse og realkompetanse.
Personen vil få ansvar for vårt prototypeverksted med diverse konvensjonelle verktøymaskiner, CNC-fresemaskin, 3D-printere og en sprøytestøpemaskin samt måleteknisk lab med bl.a. strekkprøvetesting og hardhetsmåler.
Aktuelle arbeidsoppgaver
Drift og utvikling av prototypeverksted for IMS
Fremstilling av prototyper og hjelpemidler for FoU-prosjekter
Bruk og vedlikehold av verktøymaskiner, 3D-printere og annet mekanisk utstyr
Bruk og vedlikehold av mekanisk testutstyr (destruktiv testing)
Gjennomføre laboratorieoppgaver med studenter (Maskiningeniør, produktdesign) og veilede brukere
Gjennomføre opplæring i CAM/CNC
HMS-ansvar i prototypeverksted
Kvalifikasjoner
Fagbrev innen mekaniske- eller maskintekniske fag, f.eks. verktøymaker, CNC-operatør, industrimekaniker e.l.
Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
For avdelingsingeniør kan realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kompensere utdanningskravet.
Tilstrekkelig relevant industriell erfaring med bruk av CNC-styrte og manuelle verktøymaskiner.
God CAD/CAM-kompetanse. Vi benytter SolidWorks og EdgeCam.
Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
Gode generelle IT-kunnskaper
Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Motivasjon og initiativ
Løsningsorientert og serviceinnstilt
Glad i å lære og lære bort
Interesse for teknikk og utvikling
Vi tilbyr
Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.
Lønn og vilkår
Avdelingsingeniør (SKO 1085): LT 50 - 59/ NOK 451 700 – 526 00 per år eller Overingeniør (SKO 1087): LT 57 – 68/NOK 507 400 – 618 600 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.
Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.
Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.
Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.
Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.
I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.
Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen:
Instituttleder Einar Halvorsen, epost/tlf: einar.halvorsen@usn.no / +47 31 00 93 18
For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Kari L. Foss-Pedersen, epost: kari.foss-pedersen@usn.no
Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ””.
Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.
Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!
Velkommen til USN
Velkommen til USN
...
(Video unable to load from YouTube. Accept cookie and refresh page to watch video, or click here to open video)
Om oss
Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.
Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.
USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.
Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no
Søknadsfrist
Løpende
Arbeidsgiver
Kommune
Omfang
Varighet
Arbeidssted