/*Menu hide on click outside*/
Published
14. May 2021
Location
Norway
Category
City
Norway

Description

Om stillingen
Ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag er det ledig en fast stilling som overingeniør/avdelingsingeniør i kjemi.
Stillingen er knyttet til Institutt for mikrosystemer, og nærmeste overordnede er laboratorieleder. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Bakkenteigen, Horten.
Aktuelle arbeidsoppgaver
Drifts- og sikkerhetsansvar av renrom, biologi-, biokjemi- og bioelektronikklaboratoriene ved MST-lab i forskningsparken på Bakkenteigen.
Være laboratoriets primære kompetanseperson på kjemiske prosesser, etsing i silisium, glass, fotoresist og metaller.
Drifte og tilby prosesskompetanse på
utstyr for elektroplettering av metaller
topografi og tykkelsesmålinger med elipsometer, profilometer, interferometer og AFM (atomic force mikroskop)
Drift og bruk av kjemi våtbenker, avtrekksstasjoner, gasskromatograf, spektometer, impedanse måleutstyr etc.
Opplæring av studenter og ansatte i arbeids- og sikkerhetsrutiner for laboratoriene.
Veiledning av Bachelor-, Master- og PhD-studenter i praktisk laboratoriearbeid.
Innkjøp av materiell til bruk på laboratoriene.
Oppfølging av HMS-relaterte oppgaver i laboratoriene med spesiell fokus på kjemikalier og personsikkerhet.
Følge opp internkontrollrutiner, Eco-online-register og sikkerhetsdatablader.
Andre relevante laboratorieoppgaver.
Kvalifikasjoner
Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning.
Relevant saksbehandlererfaring.
Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.
Gode IT-kunnskaper, kjennskap til Eco Online vil betraktes som en fordel.
Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Motivasjon og initiativ.
Fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
Evne til å arbeide selvstendig og i team.
Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.
Vi tilbyr
Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
God pensjonsordning i Statens pensjonskasse (http://www.spk.no/).
Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.
Lønn og vilkår
Overingeniør(SKO 1087): NOK 504 700 - 618 600 per år eller avdelingsingeniør (SKO 1085): NOK 451 700 - 526 000 per år.
Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.
Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.
Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.
Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen.
I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.
Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen:
Laboratorieleder Ole Henrik Gusland, epost/tlf: ole.gusland@usn.no / 90140541
For spørsmål om søknadsprosessen:
Personalrådgiver Kari L. Foss-Pedersen, epost: kari.foss-pedersen@usn.no
Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen "Søk stillingen".
Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger (https://www.usn.no/ledige-stillinger/vurdering-av-soknader-til-teknisk-administrative-stillinger-article221235-7900.html) ved Universitetet i Sørøst-Norge.
Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.
Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!
Velkommen til USN
Velkommen til USN
Video: https://www.youtube.com/watch?v=DBbD2GVElIY&list=PLpMvkOc4MPlYmz28LFGfdXsaQcq2yHsq9&index=4 (https://www.youtube.com/watch?v=DBbD2GVElIY&list=PLpMvkOc4MPlYmz28LFGfdXsaQcq2yHsq9&index=4)Om arbeidsgiveren
Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.
Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.
USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.
Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no
Sektor
Offentlig
Sted
Raveien 215, 3184 Borre
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Teknisk personell
Søk her

Hjemmeside
Flere stillinger fra Universitetet i Sørøst-Norge
Følg firma
296 følger dette firmaet
Raveien 215, 3184 Borre
Stort kart Hybridkart Flyfoto
Annonseinformasjon
FINN-kode 218385753
Sist endret 12. mai 2021 13:32

Related Jobs

Studieveileder   Sweden
4. June 2021