/*Menu hide on click outside*/
Published
22. September 2021
Expires
12. October 2021
Location
Denmark
Category
City
Frederikshavn
Page Views
2

Description

Handlekraftig, synlig, tillidsskabende og faglig velfunderet sergent som leder af et vagthold med 3 konstabler ved Vagt- og Bevogtnings elementet på Flådestation Frederikshavn.Har du det der skal til for, at indgå som vagtholdsleder ved Vagt- og Bevogtningselementet på Flådestation Frederikshavn?
Kan du lede selvstændige soldater i en til tider hektisk og dynamisk hverdag og samtidig bevare overblikket og hændelsers detalje?

Så er du måske den kommende vagtholdsleder ved Flådestation Frederikshavn.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret, døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion og et Garnisonselement. Vi er i alt 85 medarbejdere.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Basesektionen er inddelt i tre elementer, hhv. Havneelementet, Transportelementet samt Vagt- og Bevogtningselementet.

Stillingen er i Vagt- og bevogtningselementet, der består af i alt 29 medarbejdere.
Vagt- og Bevogtningselementet ved Flådestation Frederikshavn er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og et stort lokalt kendskab til flådestationens opgaver og virke.
Om stillingen
Som vagtholdsleder i Vagt- og Bevogtningselementet bliver du en del af et velfungerende element, der arbejder tæt sammen med de myndigheder og enheder, der er hjemmehørende på Flådestation Frederikshavn.

Som vagtholdsleder vil du indgå i den kontinuerlige bevogtningstjeneste på et vagthold, hvor tjenesten forrettes døgnet rundt, året rundt.

Som vagtholdsleder indgår du i den daglige opgaveløsning, der bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmmonitering- og alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste, tjeneste på vagtcentral, katastrofe- og terrorberedskab og vedligeholdende uddannelse. Det er blot nogle af de discipliner, du forventes at deltage i.
Vagt- og Bevogtningselementets opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fast, men dog også fleksibel tilgang til de forskellige opgaver, som du bliver stillet overfor.
Du kommer til at lede et vagthold i et element med en varieret og kompleks opgaveportefølje, hvor du som vagtholdsleder har ansvaret for samarbejde og løsning af en lang række forskellige opgaver og sagsområder.

Opgaveløsningen medfører selvstændigt arbejde i perioder, men ofte også i koordination med andre elementer og medarbejdere fra Flådestation Frederikshavn, samt en række andre enheder og myndigheder under Garnison Frederikshavn ansvarsområde.
Om dig
Vi lægger vægt på at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger der stilles hertil.

Du forventes at være ansvarsbevidst, initiativrig og i stand til at kunne arbejde både selvstændigt, men også fungere godt i små teams, hvor vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Du skal kunne bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag.

Du vil i din funktion få en stor berøringsflade med mange forskellige grupper af mennesker. Du skal derfor skulle kunne støtte og vejlede både Forsvarets medarbejdere og dets gæster. Du skal ligeledes være i stand til både at påtale, irettesætte og i yderste konsekvens indberette uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd.

Din håndtering af alle disse facetter vil udgøre Flådestationens ansigt udadtil.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdage, søndage og helligdage.
Det forudsættes, at du har gode dansk og engelskkundskaber, ligesom du skal have kørekort til kategori B.
Er du sergent, men ikke Militærpolitiuddannet, skal du gennemgå bevogtningsassistentsuddannelsen.
Såfremt du ikke er uddannet i søværnet, men har HBU/FBU, skal du ydermere gennemføre Basisomskoling til Søværnet (BTS).
Såfremt du tilbydes ansættelse, vil du efterfølgende skulle gennemføre et lokalt indskolingsforløb på dit kommende tjenestested.
Først og fremmest forventes det, at du er en markant, synlig og tillidsskabende militær leder. Dertil betinger funktionen stor fleksibilitet, systematik og styring, samt en god evne til at koordinere imellem forskellige organisatoriske elementer og enkeltpersoner.

Du fremstår som en rollemodel for dine kolleger ved, og på Flådestation Frederikshavn og medvirker til enhedens og kollegaernes korrekte militære optræden.

Du er en socialt anlagt person, som har lyst til at indgå i, og bidrage til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god trivsel, en uformel omgangstone og ikke mindst respekt for hinanden. Endvidere er du helhedsorienteret og besidder en struktureret og forudseende tilgang til opgaveløsningen, hvilket giver det bedste grundlag for koordination internt og eksternt.
Det forventes, at du som en del af sergentgruppen går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder SSG Flemming Noer på tlf. 72 83 73 11, e-mail 3E-FRH-LDVBE@mil.dk eller chefen for Basesektionen MJ Lars Buhl Christiansen på tlf. 40 41 90 05, e-mail: 3E-FRH-CHBSS@mil.dk. Alternativt kontaktes næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 9. oktober 2021 og samtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfrist.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!
Handlekraftig, synlig, tillidsskabende og faglig velfunderet sergent som leder af et vagthold med 3 konstabler ved Vagt- og Bevogtnings elementet på Flådestation Frederikshavn.Har du det der skal til for, at indgå som vagtholdsleder ved Vagt- og Bevogtningselementet på Flådestation Frederikshavn?
Kan du lede selvstændige soldater i en til tider hektisk og dynamisk hverdag og samtidig bevare overblikket og hændelsers detalje?

Så er du måske den kommende vagtholdsleder ved Flådestation Frederikshavn.
Om os
Som en del af 3. Eskadre er Flådestation Frederikshavns kerneopgaver at yde logistisk støtte til Søværnets skibe og myndigheder, samt operativ drift af flådestationen. Vores evne til at yde service er omdrejningspunktet for vores daglige virke. Vi er altid klar til at støtte Søværnet og Forsvaret, døgnet rundt, året rundt og overalt i verden.

Flådestation Frederikshavn består af en ledelse, to sektioner, hhv. Operativ Støttesektion og Basesektion og et Garnisonselement. Vi er i alt 85 medarbejdere.

Vi lægger særligt vægt på initiativ, udvikling, professionalisme, trivsel og frihed under ansvar.

Basesektionen er inddelt i tre elementer, hhv. Havneelementet, Transportelementet samt Vagt- og Bevogtningselementet.

Stillingen er i Vagt- og bevogtningselementet, der består af i alt 29 medarbejdere.
Vagt- og Bevogtningselementet ved Flådestation Frederikshavn er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme og et stort lokalt kendskab til flådestationens opgaver og virke.
Om stillingen
Som vagtholdsleder i Vagt- og Bevogtningselementet bliver du en del af et velfungerende element, der arbejder tæt sammen med de myndigheder og enheder, der er hjemmehørende på Flådestation Frederikshavn.

Som vagtholdsleder vil du indgå i den kontinuerlige bevogtningstjeneste på et vagthold, hvor tjenesten forrettes døgnet rundt, året rundt.

Som vagtholdsleder indgår du i den daglige opgaveløsning, der bl.a. omfatter adgangs- og opholdskontrol, alarmmonitering- og alarmudrykning, eskortering, patruljetjeneste, tjeneste på vagtcentral, katastrofe- og terrorberedskab og vedligeholdende uddannelse. Det er blot nogle af de discipliner, du forventes at deltage i.
Vagt- og Bevogtningselementets opgaver er mangeartede og dynamiske, hvilket forudsætter en fast, men dog også fleksibel tilgang til de forskellige opgaver, som du bliver stillet overfor.
Du kommer til at lede et vagthold i et element med en varieret og kompleks opgaveportefølje, hvor du som vagtholdsleder har ansvaret for samarbejde og løsning af en lang række forskellige opgaver og sagsområder.

Opgaveløsningen medfører selvstændigt arbejde i perioder, men ofte også i koordination med andre elementer og medarbejdere fra Flådestation Frederikshavn, samt en række andre enheder og myndigheder under Garnison Frederikshavn ansvarsområde.
Om dig
Vi lægger vægt på at du har interesse og flair for sikkerhedsarbejdet og de forventninger der stilles hertil.

Du forventes at være ansvarsbevidst, initiativrig og i stand til at kunne arbejde både selvstændigt, men også fungere godt i små teams, hvor vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Du skal kunne bevare overblikket i en til tider hektisk hverdag.

Du vil i din funktion få en stor berøringsflade med mange forskellige grupper af mennesker. Du skal derfor skulle kunne støtte og vejlede både Forsvarets medarbejdere og dets gæster. Du skal ligeledes være i stand til både at påtale, irettesætte og i yderste konsekvens indberette uhensigtsmæssig og kompromitterende adfærd.

Din håndtering af alle disse facetter vil udgøre Flådestationens ansigt udadtil.

Du skal være indstillet på at arbejde i kontinuerlig tjeneste, hvor en betragtelig del af arbejdstiden ligger i nattetimerne og på lørdage, søndage og helligdage.
Det forudsættes, at du har gode dansk og engelskkundskaber, ligesom du skal have kørekort til kategori B.
Er du sergent, men ikke Militærpolitiuddannet, skal du gennemgå bevogtningsassistentsuddannelsen.
Såfremt du ikke er uddannet i søværnet, men har HBU/FBU, skal du ydermere gennemføre Basisomskoling til Søværnet (BTS).
Såfremt du tilbydes ansættelse, vil du efterfølgende skulle gennemføre et lokalt indskolingsforløb på dit kommende tjenestested.
Først og fremmest forventes det, at du er en markant, synlig og tillidsskabende militær leder. Dertil betinger funktionen stor fleksibilitet, systematik og styring, samt en god evne til at koordinere imellem forskellige organisatoriske elementer og enkeltpersoner.

Du fremstår som en rollemodel for dine kolleger ved, og på Flådestation Frederikshavn og medvirker til enhedens og kollegaernes korrekte militære optræden.

Du er en socialt anlagt person, som har lyst til at indgå i, og bidrage til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god trivsel, en uformel omgangstone og ikke mindst respekt for hinanden. Endvidere er du helhedsorienteret og besidder en struktureret og forudseende tilgang til opgaveløsningen, hvilket giver det bedste grundlag for koordination internt og eksternt.
Det forventes, at du som en del af sergentgruppen går i front og udviser positiv motivation i alle opgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
KONTAKT OG ANSØGNING
Er du interesseret eller ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder SSG Flemming Noer på tlf. 72 83 73 11, e-mail 3E-FRH-LDVBE@mil.dk eller chefen for Basesektionen MJ Lars Buhl Christiansen på tlf. 40 41 90 05, e-mail: 3E-FRH-CHBSS@mil.dk. Alternativt kontaktes næstkommanderende ved Flådestation Frederikshavn OK Tommy Pedersen på tlf. 22 70 74 43, e-mail: 3E-FRH-NK@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfrist er 9. oktober 2021 og samtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfrist.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM 3. ESKADRE
3. Eskadre er en eskadre i Søværnet, som omfatter spændende og alsidige arbejdspladser, på sejlende enheder såvel som landtjenestesteder.

I 3. Eskadre får du ansvar og anerkendelse, samt stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
Eskadrens opgaver omfatter sømilitære opgaver med særligt fokus på farvandene i og omkring Danmark, herunder myndighedsopgaver af permanent karakter samt civilt relaterede samfundsnyttige maritime opgaver.

3. Eskadre enheder løser Søværnets nationale opgaver 24/7/365.
Den største del af eskadrens enheder er beskæftiget med overvågning, suverænitetshåndhævelse, miljø- og transportopgaver samt søredning. Eskadrens enheder er desuden beskæftiget med uddannelse af officerselever.
Ud over de mange skibe er 3. Eskadre endvidere ansvarlig for drift af Flådestationerne Frederikshavn og Korsør, Kystredningstjenesten samt Søværnets Overvågningsenhed, med decentralt placerede enheder rundt om i landet.
3. Eskadre passer på Danmarks farvande – altid!