/*Menu hide on click outside*/
Published
18. December 2020
Expires
Never
Location
Denmark
Job Type
City
Karup
Page Views
13

Description

Er du premierløjtnant med mod på at være vores nye vagthavende officer – Farvandsovervågning? Du vil få ansvar for gennemførslen af farvandsovervågning og suverænitetshævdelse til søs, og bistå ved bl.a. søredningsoperationer?
Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC).
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og bidrager til løsningen af opgaver i regi af Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre) ved Forsvarskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder, opgaven som danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.
Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som vagthavende officer – Farvandsovervågning (VOFO), står du for planlægningen og den løbende koordination i forhold til indsatte enheder, der gennemfører Farvandsovervågning og suverænitetshævdelse. Herunder blandt andet de Maritime Indsats Enheder af DIANA klassen, Marinehjemmeværnet, og flyvende enheder fra andre af forsvarets myndigheder.
Derudover vil du selvstændigt skulle varetage opgaver vedr. assistance til skibe, og bistå ved søredningsoperationer, i takt med at din erfaring i stillingen opbygges.

Gruppe af VOFO består af 7 personer og er et miks af sergentgruppe- og officersstillinger. Man har selv stor indflydelse på planlægningen af vagter, afspadsering og ferie, hvilket også tilgodeser personel, der har langt til Karup.
Om dig
Du er en engageret og ansvarsbevidst premierløjtnant, der er i stand til at håndtere flere opgaver samtidigt, opgaver der har stor vigtighed for både Forsvaret og det danske samfund generelt.
Du evner hurtigt at kunne veksle mellem perioder med høj intensitet, og perioder med relativ fred og ro i operationscenteret, uden at miste fokus på den rette prioritering.
Ligeledes trives du i et miljø, hvor det er ”det gode argument” og den rette opgaveløsning, der er i fokus, frem for hvilken personelkategori man tilhører. Der vil også skulle bidrages til andre opgaver i relation til farvandsovervågningen.
Det er en fordel, men ikke et krav, at du har operativ baggrund fra sejlende enheder i Søværnet, og dette i særdeleshed, hvis din erfaring er fra den nationale opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.
Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på 7284 0260 eller fko-sv-chmc@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.
Ansøgningsfristen er den 17. januar 2021.

Ansættelsesdato 1. marts 2021.
Samtaler forventes gennemført, umiddelbart efter udløb af ansøgningsfristen.
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
Er du premierløjtnant med mod på at være vores nye vagthavende officer – Farvandsovervågning? Du vil få ansvar for gennemførslen af farvandsovervågning og suverænitetshævdelse til søs, og bistå ved bl.a. søredningsoperationer?
Så er du måske på vej til et spændende og udfordrende job ved Nationalt Maritimt Operationscenter (NMOC).
Om os
NMOC er organiseret i Søværnskommandoen og bidrager til løsningen af opgaver i regi af Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre) ved Forsvarskommandoen. NMOC løser mange forskellige opgaver, både militære og af mere civil karakter. Herunder, opgaven som danske Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark.
Der er i alt 12 døgnbemandede funktioner ved NMOC. Vagterne er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit. Vores arbejde har direkte indflydelse på redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sikker tilgang til opgaveløsningen.

Vi er placeret på Flyvestation Karup.
Om stillingen
Som vagthavende officer – Farvandsovervågning (VOFO), står du for planlægningen og den løbende koordination i forhold til indsatte enheder, der gennemfører Farvandsovervågning og suverænitetshævdelse. Herunder blandt andet de Maritime Indsats Enheder af DIANA klassen, Marinehjemmeværnet, og flyvende enheder fra andre af forsvarets myndigheder.
Derudover vil du selvstændigt skulle varetage opgaver vedr. assistance til skibe, og bistå ved søredningsoperationer, i takt med at din erfaring i stillingen opbygges.

Gruppe af VOFO består af 7 personer og er et miks af sergentgruppe- og officersstillinger. Man har selv stor indflydelse på planlægningen af vagter, afspadsering og ferie, hvilket også tilgodeser personel, der har langt til Karup.
Om dig
Du er en engageret og ansvarsbevidst premierløjtnant, der er i stand til at håndtere flere opgaver samtidigt, opgaver der har stor vigtighed for både Forsvaret og det danske samfund generelt.
Du evner hurtigt at kunne veksle mellem perioder med høj intensitet, og perioder med relativ fred og ro i operationscenteret, uden at miste fokus på den rette prioritering.
Ligeledes trives du i et miljø, hvor det er ”det gode argument” og den rette opgaveløsning, der er i fokus, frem for hvilken personelkategori man tilhører. Der vil også skulle bidrages til andre opgaver i relation til farvandsovervågningen.
Det er en fordel, men ikke et krav, at du har operativ baggrund fra sejlende enheder i Søværnet, og dette i særdeleshed, hvis din erfaring er fra den nationale opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Flyvestation Karup.
Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte Chefen for NMOC; OK Per Ring Henriksen, på 7284 0260 eller fko-sv-chmc@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.
Ansøgningsfristen er den 17. januar 2021.

Ansættelsesdato 1. marts 2021.
Samtaler forventes gennemført, umiddelbart efter udløb af ansøgningsfristen.
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.