/*Menu hide on click outside*/
Published
13. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Page Views
0

Description

Vi har en spændende stilling som værkstedsleder, eller Flight Commander, som vi kalder det ved Flyvevåbnet. Interesserer du dig for ledelse og operationer, i spændingsfeltet teknik og operationer, og kan du samtidigt arbejde selvstændigt med egne prioriterede opgaver – måske er det her stillingen til dig. Vi søger en stærk officer som er god til at bevare overblikket, når det går hurtigt, og som samtidigt er en absolut holdspiller, der tåler at blive udfordret ledelsesfagligt.
Om os
Helikopterværkstedet for vores maritime helikopterkapacitet SEAHAWK, er ansvarlig for vedligeholdelsen af Flyvevåbnets nye SEAHAWK helikoptere og understøtter samtidigt Eskadrille 723 (ESK723), der en del af Helicopter Wing Karup (HW). ESK723 har året rundt to helikoptere i Nordatlanten ombord på søværnets skibe, ligesom de periodevis deltager i internationale operationer, også stationeret ombord på søværnets skibe. ESK723 opgaver spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet. Disse opgaver understøtter vi ved bl.a. at medarbejdere indsat som del af de operative helikoptergrupper om bord på søværnets skibe.
Vores vedligeholdelsesafdeling, også kaldet Maintenance Flight, består af to værksteder på Base maintenance, der er delt op i en Maintenance og Phase-dok. Hver dok udfører hver deres eftersynstype og omhandler ca. 40 flytekniske specialister og befalingsmænd.
Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som Værkstedsleder/Flight Commander for SEAHAWK Maintenance Flight (FL CMDR) kommer du til at få ansvaret for SEAHAWK Maintenance Flight i samarbejde med din næstkommanderende som er en kompetent og dygtig premierløjtnant.
Du vil få et stort ledelsesansvar og daglig kontakt med mange medarbejdere og specialer.

Du vil som FL CMDR være ansvarlig for, i samarbejde med mellemledere og planlæggere, at planlægge arbejdstid, udstationering på søværnets skibe, øvelser samt de daglige vedligeholdelsesopgaver for det tekniske personel. Endvidere er du ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den nødvendige uddannelse og træning af underlagt personel. Du skal være med til at indgå i samarbejde med ESK723 og HW driftskontor om at koordinere eftersyn på helikopterne, samt at udstyr bliver tilset og vedligeholdt i henhold til gældende forskrifter.
Du vil være inddraget i arbejdet omkring SEAHAWK Maintenance Flight materielbeholdning, herunder beslutninger vedr. anskaffelser og mønstringer.
Som et yderligere led i ledelsesansvaret står du for bedømmelse og udvikling af underlagt personel, herunder også bidrag til kort- og langsigtet kompetenceudvikling. Du vil ligeledes blive inddraget i udvikling og tilpasning af organisationen og bemandingen.
Derudover vil du indgå i et godt og sammentømret ledelsesteam, hvor opbakning og gensidig respekt fylder meget. Vi er i alt 12 officerer fordelt på fem kaptajner, seks premierløjtnanter og en major som chef.
Om dig
Du er kaptajn, eller premierløjtnant i gang med VUK-kurser, gerne af teknisk linje men det er ikke afgørende. Som premierløjtnant vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling indtil udnævnelse til kaptajn.
Du er ledelsesmæssig stærk, og du fremstår moden og velovervejet. Du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Jobbet kræver et godt overblik, og der vil forekomme spidsbelastningsperioder, hvor det forventes, at du kan holde hovedet koldt.

Du er fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen. Du udviser initiativ, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er helbredsmæssigt godkendt til udsendelse.
Du har mod på at blive udfordret og er villig til at udvikle dig. Du viser naturligt interesse for nye områder og forsøger aktivt at tilegne dig ny viden eller sætter dig ind i de vilkår underlagt personel står med. Du er nysgerrig af natur og gerne socialt anlagt. I vores officersteam vægtes det højt at vi trives med hinanden, og vi forsøger aktivt at lære hinanden at kende for også at kunne have ærlige og sunde relationer til hinanden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
KONTAKT OG ANSØGNING

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Vedligeholdelsesområde Karup Ulrik Jensen-Holm på telefon 22 79 50 79. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.
Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
Vi har en spændende stilling som værkstedsleder, eller Flight Commander, som vi kalder det ved Flyvevåbnet. Interesserer du dig for ledelse og operationer, i spændingsfeltet teknik og operationer, og kan du samtidigt arbejde selvstændigt med egne prioriterede opgaver – måske er det her stillingen til dig. Vi søger en stærk officer som er god til at bevare overblikket, når det går hurtigt, og som samtidigt er en absolut holdspiller, der tåler at blive udfordret ledelsesfagligt.
Om os
Helikopterværkstedet for vores maritime helikopterkapacitet SEAHAWK, er ansvarlig for vedligeholdelsen af Flyvevåbnets nye SEAHAWK helikoptere og understøtter samtidigt Eskadrille 723 (ESK723), der en del af Helicopter Wing Karup (HW). ESK723 har året rundt to helikoptere i Nordatlanten ombord på søværnets skibe, ligesom de periodevis deltager i internationale operationer, også stationeret ombord på søværnets skibe. ESK723 opgaver spænder fra suverænitetshævdelse, eftersøgning og redning og over fiskeri- og havmiljøinspektion til sømilitære opgaver og støtte til politiet. Disse opgaver understøtter vi ved bl.a. at medarbejdere indsat som del af de operative helikoptergrupper om bord på søværnets skibe.
Vores vedligeholdelsesafdeling, også kaldet Maintenance Flight, består af to værksteder på Base maintenance, der er delt op i en Maintenance og Phase-dok. Hver dok udfører hver deres eftersynstype og omhandler ca. 40 flytekniske specialister og befalingsmænd.
Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Som Værkstedsleder/Flight Commander for SEAHAWK Maintenance Flight (FL CMDR) kommer du til at få ansvaret for SEAHAWK Maintenance Flight i samarbejde med din næstkommanderende som er en kompetent og dygtig premierløjtnant.
Du vil få et stort ledelsesansvar og daglig kontakt med mange medarbejdere og specialer.

Du vil som FL CMDR være ansvarlig for, i samarbejde med mellemledere og planlæggere, at planlægge arbejdstid, udstationering på søværnets skibe, øvelser samt de daglige vedligeholdelsesopgaver for det tekniske personel. Endvidere er du ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af den nødvendige uddannelse og træning af underlagt personel. Du skal være med til at indgå i samarbejde med ESK723 og HW driftskontor om at koordinere eftersyn på helikopterne, samt at udstyr bliver tilset og vedligeholdt i henhold til gældende forskrifter.
Du vil være inddraget i arbejdet omkring SEAHAWK Maintenance Flight materielbeholdning, herunder beslutninger vedr. anskaffelser og mønstringer.
Som et yderligere led i ledelsesansvaret står du for bedømmelse og udvikling af underlagt personel, herunder også bidrag til kort- og langsigtet kompetenceudvikling. Du vil ligeledes blive inddraget i udvikling og tilpasning af organisationen og bemandingen.
Derudover vil du indgå i et godt og sammentømret ledelsesteam, hvor opbakning og gensidig respekt fylder meget. Vi er i alt 12 officerer fordelt på fem kaptajner, seks premierløjtnanter og en major som chef.
Om dig
Du er kaptajn, eller premierløjtnant i gang med VUK-kurser, gerne af teknisk linje men det er ikke afgørende. Som premierløjtnant vil du skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling indtil udnævnelse til kaptajn.
Du er ledelsesmæssig stærk, og du fremstår moden og velovervejet. Du trives med forandringer i en omskiftelig hverdag med mange forskelligartede og til tider komplekse opgaver. Jobbet kræver et godt overblik, og der vil forekomme spidsbelastningsperioder, hvor det forventes, at du kan holde hovedet koldt.

Du er fleksibel og har en positiv tilgang til dagligdagen. Du udviser initiativ, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er helbredsmæssigt godkendt til udsendelse.
Du har mod på at blive udfordret og er villig til at udvikle dig. Du viser naturligt interesse for nye områder og forsøger aktivt at tilegne dig ny viden eller sætter dig ind i de vilkår underlagt personel står med. Du er nysgerrig af natur og gerne socialt anlagt. I vores officersteam vægtes det højt at vi trives med hinanden, og vi forsøger aktivt at lære hinanden at kende for også at kunne have ærlige og sunde relationer til hinanden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Aflønning i stillingen vil i så fald ske efter reglerne om midlertidig funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn/kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt og ved styrelseschefens godkendelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
KONTAKT OG ANSØGNING

Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for Vedligeholdelsesområde Karup Ulrik Jensen-Holm på telefon 22 79 50 79. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 728 19143.
Ansøgningsfristen er den 4. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Related Jobs

Automation Engineer   Norway new
11. May 2022
Senior Piping Engineer   Norway new
10. May 2022
Automation Engineer   Norway new
10. May 2022
8. May 2022