/*Menu hide on click outside*/
Published
16. April 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Deadline
06. May 2021

Description

Som våbengast har man ansvaret for, i samarbejde med våbensektionen, at sørge for drift og vedligeholdelse af skibets mindre og større håndvåben, varetage ansvaret for våbenværkstedet samt assistere sektionens befalingsmænd med lagerbeholdning.

Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

2021 vil komme til at bære præg af opkøring imod FOST, hvor vi bl.a. skal gennemføre uddannelse i Tyskland og Storbritannien på enhedens vej mod såvel beredskab som internationale opgaver i 2022.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt udenfor basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Om stillingen

Som våbengast bliver du en del af skibets våbentekniske sektion, som i tæt samarbejde med elektroniksektionen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibet våben-, elektronik-, sensor- og kommunikationssystemer. Samtidig bliver du en del af skibes organisation til søs, hvor du både indgår i beredskabet og fungerer som en del af skibes kamporganisation.
Våbensektionen består af et dygtigt team af teknikere og våbengaster, hvor faglig stolthed og et godt fællesskab er højt prioriteret i dagligdagen.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor PETER WILLEMOES ligger til kaj i Korsør.

Stillingen vil give gode mulighed for faglig udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse. Vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din stilling. Der må derfor påregnes rejseaktivitet i forbindelse med kurser og efteruddannelse.
Såfremt du ikke har været i Søværnet før, skal der påregnes rejse og uddannelsesaktivitet fra ansættelsesstart.

Som våbengast vil dit primære ansvarsområde bestå i, at skibets våbenværksted til en hver tid er i orden. Dette vil indebære vedligehold af diverse håndvåben, mønstringer af sektionens lagre samt at assistere resten af divisionen om bord i løbende vedligehold. Du vil indgå som en vital del af divisionens kamporganisation. Du vil der ud over være en af skibet primære TMG og LMG gaster, der indgår i skibet løbende beredskab. Ud over dette vil der være en bred opgaveportefølje bestående af opgaver som assistance til skydeledere under håndvåben skydninger, støtte under skydelejre mv.

Løbende skal man som våbengast yde en indsats bredt i besætningen, hvor man skal kunne have fokus på, at vi som besætning og skib skal løse en opgave som en helhed. Man vil derfor også kunne indgå i skibets helikopterberedskab, være Junior Medic (JM) mv.

Stillingen kan være ufaglært, men fagtillæg vil forekomme ved berettigelse til dette – sort svendebrev ift. uddannelse som VMEK eller AT uddannelse.

Om dig
Du møder i stillingen med åbent sind og er klar til at gøre dit yderste for at blive en integreret del af våbensektionen såvel som resten af besætningen.

Du er selvstændig og tjenestevillig, og gør en dyd ud af at dine ansvarsområder til en hver tid er 100 % i orden. Du skal derfor have en hvis portion ordensans. Du skal have gennemslagskraft og forventes at være på forkant med udstukne opgaver og håndtering af ansvarsområder.

Du skal være omstillingsparat og klar til at indgå i et omskifteligt og dynamisk miljø. Det vil sige, at du er indforstået med, at skibet, som en del af den danske regerings værktøjskasse, med kort varsel kan blive sendt af sted eller blive udsat for ændringer i dets oprindelige planer.

Til tider vil din hverdag være hektisk. Det forventes at du kan tænke klart i pressede situationer, hvor du vil blive bedt om at komme med tekniske løsninger på akut opståede problemer. Det forventes at du kan tænke kreativt og har et drive samt en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet korrekt, frem for at omgå det. Det forventes, at du bringer alle dine erfaringer og kvalifikationer i spil, når du sammen med dine kollegaer arbejder på at drive og udvikle våbensektionen på Fregatten PETER WILLEMOES.

Kvalifikationer
Krav:
 • At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
 • At du kan erklæres egnet til internationale operationer.

Ønskeligt, men ikke et krav:
 • At du har gennemført Søværnets basisuddannelse.
 • At du har andre relevante kurser og uddannelser inden for diverse våben.
 • BASISUDDANNELSE SIG SAUER P320
 • BASISUDDANNELSE GV M95 FAMILIEN
 • PJECEGAST M/85
 • PJECEGAST 35MM
 • PJECEGAST 12,7MM TMG
 • BASISUDDANNELSE, LMG M62
 • VMEK
 • At du er uddannet lastbilmonterede kraner certifikat D
 • At du har DeMars Myndighedsbeholdning.

Helbredskrav:
 • Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse.
 • Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basistest.
 • Grundvaccination.
 • Egnet til røgdykning.

Såfremt at vi finder din ansøgning egnet, vil vi kort efter ansøgningsfrist kalde dig til samtale. Inden en evt.
ansættelse er det påkrævet at du kan bestå optagelsesprøven til ansættelse i Forsvaret. Denne prøve vil
blive afholdt i Jonstrup-lejeren i Ballerup.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte den våbentekniske officer på fregatten PETER WILLEMOES, premierløjtnant Jacob T. Grundahl, på telefon 50 57 14 02 eller mail 2E-WILM-VTO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2021 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
Som våbengast har man ansvaret for, i samarbejde med våbensektionen, at sørge for drift og vedligeholdelse af skibets mindre og større håndvåben, varetage ansvaret for våbenværkstedet samt assistere sektionens befalingsmænd med lagerbeholdning.

Om os

Fregatten PETER WILLEMOES tilhører 2. Eskadre, der opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter – fra humanitær bistand til krigsoperationer. Skibet er én af tre fregatter i IVER HUITFELDT-klassen, som er Søværnets største og primære kampenheder. Fregatterne er højteknologiske skibe, der kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver – nationalt såvel som internationalt.

2021 vil komme til at bære præg af opkøring imod FOST, hvor vi bl.a. skal gennemføre uddannelse i Tyskland og Storbritannien på enhedens vej mod såvel beredskab som internationale opgaver i 2022.

På PETER WILLEMOES har vi en stærk kultur om bord og vi ved, at det er vores faglige stolthed, kammeratskab og positive arbejdstilgang som gør, at PETER WILLEMOES ikke står tilbage for at løse enhver opgave. Du bliver derfor en del af en af robust og sammentømret kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd i en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad fregatvåbnet og Søværnet kan.

Vi har i gennemsnit 125 sejldage årligt udenfor basehavnen i Korsør, hvor vi har operationer og øvelser i danske og udenlandske farvande. De bliver typisk fordelt med øvelser på 10-20 dage, patruljering i op til 6 uger af gangen og i beredskabsperioden med sejlads af 3-4 måneders varighed.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Om stillingen

Som våbengast bliver du en del af skibets våbentekniske sektion, som i tæt samarbejde med elektroniksektionen varetager vedligehold, fejlfinding og drift af skibet våben-, elektronik-, sensor- og kommunikationssystemer. Samtidig bliver du en del af skibes organisation til søs, hvor du både indgår i beredskabet og fungerer som en del af skibes kamporganisation.
Våbensektionen består af et dygtigt team af teknikere og våbengaster, hvor faglig stolthed og et godt fællesskab er højt prioriteret i dagligdagen.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs, i såvel danske som internationale farvande, samt daglig tjeneste og vagttjeneste i de perioder, hvor PETER WILLEMOES ligger til kaj i Korsør.

Stillingen vil give gode mulighed for faglig udvikling, herunder et uddannelses- og tjenesteforløb med kurser og efteruddannelse. Vi tager udgangspunkt i din baggrund og de kompetencer, som du skal have i din stilling. Der må derfor påregnes rejseaktivitet i forbindelse med kurser og efteruddannelse.
Såfremt du ikke har været i Søværnet før, skal der påregnes rejse og uddannelsesaktivitet fra ansættelsesstart.

Som våbengast vil dit primære ansvarsområde bestå i, at skibets våbenværksted til en hver tid er i orden. Dette vil indebære vedligehold af diverse håndvåben, mønstringer af sektionens lagre samt at assistere resten af divisionen om bord i løbende vedligehold. Du vil indgå som en vital del af divisionens kamporganisation. Du vil der ud over være en af skibet primære TMG og LMG gaster, der indgår i skibet løbende beredskab. Ud over dette vil der være en bred opgaveportefølje bestående af opgaver som assistance til skydeledere under håndvåben skydninger, støtte under skydelejre mv.

Løbende skal man som våbengast yde en indsats bredt i besætningen, hvor man skal kunne have fokus på, at vi som besætning og skib skal løse en opgave som en helhed. Man vil derfor også kunne indgå i skibets helikopterberedskab, være Junior Medic (JM) mv.

Stillingen kan være ufaglært, men fagtillæg vil forekomme ved berettigelse til dette – sort svendebrev ift. uddannelse som VMEK eller AT uddannelse.

Om dig
Du møder i stillingen med åbent sind og er klar til at gøre dit yderste for at blive en integreret del af våbensektionen såvel som resten af besætningen.

Du er selvstændig og tjenestevillig, og gør en dyd ud af at dine ansvarsområder til en hver tid er 100 % i orden. Du skal derfor have en hvis portion ordensans. Du skal have gennemslagskraft og forventes at være på forkant med udstukne opgaver og håndtering af ansvarsområder.

Du skal være omstillingsparat og klar til at indgå i et omskifteligt og dynamisk miljø. Det vil sige, at du er indforstået med, at skibet, som en del af den danske regerings værktøjskasse, med kort varsel kan blive sendt af sted eller blive udsat for ændringer i dets oprindelige planer.

Til tider vil din hverdag være hektisk. Det forventes at du kan tænke klart i pressede situationer, hvor du vil blive bedt om at komme med tekniske løsninger på akut opståede problemer. Det forventes at du kan tænke kreativt og har et drive samt en faglig stolthed. Du skal være typen, som ønsker at løse problemet korrekt, frem for at omgå det. Det forventes, at du bringer alle dine erfaringer og kvalifikationer i spil, når du sammen med dine kollegaer arbejder på at drive og udvikle våbensektionen på Fregatten PETER WILLEMOES.

Kvalifikationer
Krav:
 • At du kan sikkerhedsgodkendes til klassifikationsgraden HEMMELIGT.
 • At du kan erklæres egnet til internationale operationer.

Ønskeligt, men ikke et krav:
 • At du har gennemført Søværnets basisuddannelse.
 • At du har andre relevante kurser og uddannelser inden for diverse våben.
 • BASISUDDANNELSE SIG SAUER P320
 • BASISUDDANNELSE GV M95 FAMILIEN
 • PJECEGAST M/85
 • PJECEGAST 35MM
 • PJECEGAST 12,7MM TMG
 • BASISUDDANNELSE, LMG M62
 • VMEK
 • At du er uddannet lastbilmonterede kraner certifikat D
 • At du har DeMars Myndighedsbeholdning.

Helbredskrav:
 • Du skal kunne godkendes til Forsvarets helbreds- og tandundersøgelse.
 • Du skal kunne bestå Forsvarets Fysiske Basistest.
 • Grundvaccination.
 • Egnet til røgdykning.

Såfremt at vi finder din ansøgning egnet, vil vi kort efter ansøgningsfrist kalde dig til samtale. Inden en evt.
ansættelse er det påkrævet at du kan bestå optagelsesprøven til ansættelse i Forsvaret. Denne prøve vil
blive afholdt i Jonstrup-lejeren i Ballerup.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet.
Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte den våbentekniske officer på fregatten PETER WILLEMOES, premierløjtnant Jacob T. Grundahl, på telefon 50 57 14 02 eller mail 2E-WILM-VTO@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. maj 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse fra 1. juni 2021 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com