/*Menu hide on click outside*/
Published
16. April 2021
Location
Norway
Category
City
Norway
Deadline
06. May 2021

Description

Stavanger offshore tekniske skole (SOTS)/ Fagskolen Rogaland er en offentlig videregående skole og fagskole for maritime fag, tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Skolen har en årlig studentmasse på ca. 1000 studenter på fagskolen, ca. 100 elever på videregående skole, ca. 700 elever på voksenopplæring og ca. 120 ansatte. Vi har høyt kvalifiserte lærere og har moderne simulatorer, laboratorier og utstyr, samt gode fasiliteter for å møte de pedagogiske behovene til våre elever og studenter. Vår visjon er å være den foretrukne leverandør av fagkompetanse.
Fagskoleutdanning er jf. Fagskoleloven høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring.

For ytterligere opplysninger om skolen se våre hjemmesider: www.fagskolenrogaland.no og www.sots.no

Om stillingene:
Fagskolen Rogaland/ SOTS, avd. Helse- og oppvekstfag har fra 1. august 2021 ledige undervisningsstillinger i ulike stillingsbrøker:
Totalt inntil tre årsverk hvorav ca. ett er vikariat. Disse skal dekke programfagene på VG1 Helse- og oppvekstfag, VG2 Helsearbeiderfag eller VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag og aktuelle fagskoletilbud innen helse- og oppvekstfag. Det er mulig å kombinere stillinger på voksenopplæring og fagskole. Undervisningen gjennomføres på dag/ kveld.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre opplæring i tråd med læreplanens/ studieplanens mål
 • Faglig ansvar for års-/ periodeplaner for opplæringen
 • ilrettelegge for et godt og effektivt læringsmiljø
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Bidra til kollegial utvikling


Kvalifikasjonskrav for voksenopplæring:

 • Minimum bachelor innen helse- og sosialfaglig utdanningsretning eller relevant faglærerutdanning
 • Godkjent praktisk pedagogisk utdanning (PPU/-Y) (eventuelt tilsetting på vilkår om PPU gjennomføres i løpet av tre år)
 • Undervisningserfaring for voksne minoritetsspråklige vektlegges


Kvalifikasjonskrav for fagskole:

 • Bachelor innen helse- og sosialfag og relevant tilleggsutdanning
 • Godkjent praktisk pedagogisk utdanning (PPU/-Y) (eventuelt tilsetting på vilkår om PPU gjennomføres i løpet av tre år)
 • Undervisningserfaring og praksis fra fagfeltet vektlegges
 • Være komfortabel foran kamera da undervisning strømmes, tas opp og publiseres


Vi ønsker at søkere til stillinger hos oss imøtekommer følgende forventninger:

 • Relevant erfaring fra skole eller annen opplæringsinstitusjon
 • Engasjement for elevene/ studentene
 • Er utviklingsorientert med et sterkt faglig og pedagogisk engasjement
 • Egnethet for stillingen - mht. tydelig klasseledelse og formidlingsevne
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode relasjonelle ferdigheter
 • God IKT-kompetanse
 • Politiattest
 • Fleksibilitet ift. varierende oppgaver i perioder


Personlig egnethet vil bli vektlagt

Den som ansettes må kunne arbeide forpliktende i team og derfor vektlegges gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samtidig som man må ha evne til å jobbe selvstendig.
Det er ønskelig at en oppgir ønsket stillingsstørrelse i søknaden.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap
 • Trivelige og dyktige kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Avtale om HjemJobbHjem
 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk


Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju fortløpende.

Kontaktperson:
Jone Johnsen
Avdelingsleder
Epost: jone.johnsen@skole.rogfk.no
Mobil: +47 994 35 110

Søknadsfrist: 30. april 2021

Related Jobs

The Well søker massør   Norway new
25. July 2021
25. July 2021
24. July 2021
Prosjektleder Elektro   Norway new
23. July 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com