/*Menu hide on click outside*/
Published
20. May 2021
Expires
9. June 2021
Location
Norway
Category
City
Stavanger
Page Views
1

Description

Stavanger offshore tekniske skole (SOTS)/ Fagskolen Rogaland er en offentlig videregående skole og fagskole for maritime fag, tekniske fag og helse- og oppvekstfag. Skolen har i år ca. 1000 studenter på fagskolen, ca. 115 elever på videregående skole, ca. 780 elever på voksenopplæring og ca. 120 ansatte. Vi har høyt kvalifiserte lærere og har moderne simulatorer, laboratorier og utstyr, samt gode fasiliteter for å møte de pedagogiske behovene til våre elever og studenter. Vår visjon er å være den foretrukne leverandør av fagkompetanse.
Hovedvekt av stillingen innebærer å undervise elever på utdanningsprogrammet for salg, service og reiseliv for videregående skole for voksne. Skolen søker derfor etter en person fortrinnsvis med praktisk erfaring innen området. Det være aktuelt å også undervise på fellesfag. Vi har også tilsvarende emner på fagskolen og det kan være aktuelt å også undervise her.
Arbeidsoppgaver:
Planlegge og gjennomføre opplæring i tråd med læreplanens mål.
Følge opp den enkelte elevs faglige utvikling.
Delta i lærerteam og pedagogisk utviklingsarbeid.
Tilrettelegge og samarbeide om et godt og effektivt læringsmiljø.
Samarbeide med offentlig instanser og privat næringsliv om utplasseringer.Det kreves:
Det kreves relevant faglig og pedagogisk kompetanse i fagene det skal undervises i
Master, bachelor eller faglærerutdanning innen relevant fagretning
Politiattest
Godkjent praktisk pedagogisk utdanning (PPU)Vi ønsker nye medarbeidere som viser:
Vilje og evne til samarbeid
Gode digitale ferdigheter
Vilje og evne til faglig oppdatering og egenutvikling
Evne til å motivere, inspirere og engasjere elever
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.
Vi tilbyr:
Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap
Høyt utdannede og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø
Gode faglige utviklingsmuligheter
Gode pensjons- og forsikringsordningerSøknadsfrist: 30.05.2021
Avdelingsleder Øystein Førsvoll
Telefon 51 50 03 07
E - post: oystein.forsvoll@skole.rogfk.no

Related Jobs

19. December 2020
19. December 2020
19. December 2020
19. December 2020