/*Menu hide on click outside*/
Published
1. June 2021
Location
Norway
Category
City
Haugesund

Description

Fagskolen Rogaland er en fylkeskommunal skole med fordypninger innen både tekniske, maritime og helse- og oppvekstfag. Skolen har en årlig studentmasse på ca. 1000 studenter fordelt på to studiesteder; Stavanger og Haugesund. Studiestedet Haugesund tilbyr for tiden maritim fagskoleutdanning innen fordypningene dekks- og maskinoffiser og forpleiningsleder i maritim sektor.
Vi har høyt kvalifiserte lærere og moderne simulatorer, laboratorier og utstyr, samt gode fasiliteter for å møte de pedagogiske behovene til våre studenter. Vår visjon er å være den foretrukne leverandør av fagkompetanse.
Fagskoleutdanning er jf. Fagskoleloven høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. For ytterligere opplysninger om skolen se vår hjemmeside: https://www.fagskolenrogaland.no/Om stillingene:FAGLÆRER MASKINOFFISER, Fagskolen Rogaland – studiested Haugesund har fra 01. august 2021 ledig undervisningsstilling i 100% stillingsbrøk som Faglærer Maskinoffiser. Hovedvekten av stillingene innebærer å undervise i emnet «Maskineri på ledelsesnivå».
De som ansettes skal arbeide forpliktende i tverrfaglig team, men også jobbe selvstendig. Vi vektlegger gode samarbeids- og kommunikasjons evner, og du skal samarbeide tett med teamleder og faglærere ved maritim avdeling, samt rådgivere og eksamensansvarlig ved skolen.
Tiltredelse: 01.08.2021
Arbeidsoppgaver:
Planlegge og gjennomføre opplæring i tråd med læreplanens mål
Faglig ansvar for driftsplaner for opplæring i de fagene det skal undervises i
Tilrettelegge for et godt og effektivt læringsmiljø
Bidra til at maritim næring får den beste kompetansen
Bidra til kollegial utviklingDet kreves:
Inneha eller tidligere hatt sertifikat M1 (Minimum M2), eller tilsvarende
God IKT-kompetanse
Politiattest
Gode samarbeidsevner, entusiastisk, tilpasningsdyktig og systematisk
Pedagogisk utdanning (eventuelt tilsetting på vilkår om PPU gjennomført i løpet av tre år)Ønskede kvalifikasjoner:
God faglig kompetanse innenfor det fagspesifikke arbeidsfeltet
Er utviklingsorientert med et sterkt faglig og pedagogisk engasjementVi tilbyr:
Utfordrende og spennende oppgaver i et utviklende fellesskap
Høyt utdannede og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø
Gode faglige utviklingsmuligheter
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Gode velferdsordninger og livsfasetiltak
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende tariffavtale
Personlig egnethet vil bli vektlagt.Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju fortløpende.
Kontaktperson:
Jan Tore Tønnesen Nilsen
Avdelingsleder

Epost: jan.tore.tonnesen.nilsen@skole.rogfk.no
Mobil: +47 48 95 08 76Søknadsfrist: 16. juni 2021

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

18. June 2021
Utvecklare   Sweden new
17. June 2021
17. June 2021
17. June 2021
Are you sure you want to delete this file?
/