/*Menu hide on click outside*/
Published
10. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Holstebro
Deadline
30. May 2021

Description

I vidensområdet Jura har vi brug for 1 fagligt dygtig underviser (adjunkt/lektor), som har lyst til at undervise kommende socialrådgivere.
Stillingen udgør 32 timer ugentligt og er med ansættelse pr. 1. august 2021

Socialrådgiveruddannelsen er opbygget af tværfaglige kerneområder og 13 moduler med hvert sit tema. Modulerne planlægges i teams med repræsentanter fra forskellige videns- og kompetenceområder.
Du vil blive tilknyttet team 2: Børn, unge og familier.

Undervisningen på modulerne er baseret på viden om centrale tendenser inden for professionen, forsøgs- og udviklingsarbejde, forskningsfelter og videngrundlag indenfor:

 • Socialt arbejde og socialrådgivning
 • Det psykologiske og psykiatriske vidensområde
 • Det juridiske vidensområde
 • Det samfundsvidenskabelige vidensområde
Socialrådgiveruddannelsen har i strategiperioden 2021- 2023 særligt fokus på:
 • Bedømmelser, feedback og tilbagemelding
 • Undervisningens kvalitet, organisering og tilrettelæggelse
 • De studerendes tværfaglige kompetencer og professionskompetencer
 • Etablering af merit socialrådgiveruddannelse

Dine opgaver og kompetencer
Stillingerne forudsætter relevant uddannelse på kandidat- eller masterniveau samt viden om og gerne erfaring med det juridiske arbejde inden for det socialfaglige- og forvaltningsretlige område målrettet børn, unge og familier. Det er desuden en forudsætning, at du er en dygtig formidler og har viden om eller lyst til at lære, hvordan voksne undervises og vejledes.

Undervisningsformerne tilpasses og varieres efter undervisningens og de studerendes behov med henblik på at motivere til læring og øget studieintensitet.

Der lægges vægt på, at ansøgere kan dokumentere:
 • Juridisk kandidateksamen, master i jura eller anden relevant videreuddannelse
 • Evne til at formidle det juridiske vidensområde på en teoretisk og anvendelsesorienteret måde, herunder koble juridiske regler med socialt arbejde
 • Viden om og gerne erfaring med juridisk arbejde inden for det socialfaglige- og forvaltningsretlige område målrettet børn, unge og familier

Ud over undervisning på Socialrådgiveuddannelsen omfatter stillingerne deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter i forhold til professionen og uddannelsen, hvorfor ansøger med særlige kompetencer i forhold til undersøgelse og forskning i form af ph.d. vil blive vægtet.

Det forventes endvidere, at du har interesse for og kompetence til at indgå i efter- og videreuddannelses aktiviteter.

Ansættelsessted
Din daglige arbejdsadresse er på Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Er du interesseret?
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til uddannelsesleder Flemming Højhus Jeppesen på tlf. 87 55 33 80 eller underviser og TR Lillian Sølvsten 87 55 33 87.

Ansøgning
Send din ansøgning via vores online rekrutteringssystem via nedenstående link.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være Socialrådgiveruddannelsen i hænde senest torsdag den 3. juni 2021.

Samtaler forventes afholdt den 7. juni 2021 ved Socialrådgiveruddannelsen, Campus Holstebro.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.


Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
03-06-2021, 16:59
Arbejdstid:
Deltid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Lokation:
Gl. Struervej 1, 7500, Holstebro, Denmark

Related Jobs

Adjunkt/lektor   Denmark
16. December 2020
Adjunkt/lektor   Denmark
16. December 2020
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com