/*Menu hide on click outside*/
Published
16. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Herning
Deadline
05. June 2021

Description

Professionsbachelor i skat søger underviser, der skal medvirke til at fastholde og rekruttere studerende samt videreudvikle en attraktiv uddannelse og understøtte den fantastiske start, uddannelsen har fået.
Uddannelsen er optaget af at bidrage til velfærdssamfundets udvikling samt udvikling af skatteretten. Dette sker gennem uddannelse af dimittender, der aktivt spiller sammen med og understøtter både den offentlige og den private sektors skattefaglige professioner. Uddannelsen arbejder med et didaktisk fokus på problembaseret læring. Vi tror på, at skattefag- og regnskab bedst læres gennem cases og samspillet med praksis, og en stor del af indlæringen sker via arbejde, der foregår i studiegrupper. For at understøtte den studerendes læring og vidensniveau arbejdes der med fokus på uddannelse og læring med henblik på den studerendes professionsdannelse, det foregår i vores Studentlab.

Professionsbachelor i skat optog studerende første gang den 1. september 2019. Der er for nuværende 2 hold i Herning, som er ved at færdiggøre 2. og 4. semester. Efter sommerferien modtager vi 3. årgang i Herning, ligesom vi forventer at starte et nyt udbud i Randers til september 2021.

Dine opgaver, er

 • undervisning og anden studieaktivitet knyttet til grunduddannelsen i både Herning og Randers.
 • undervisning og aktiviteter på efter- og videreuddannelsesniveau (Diplom i skat)
 • deltagelse i forskning og udviklingsarbejde såvel på Professionsbachelor i skat som i tværprofessionelle sammenhænge
Dine kompetencer, du
 • har undervisningserfaring og er en god formidler
 • har en relevant uddannelse på kandidat-, master- eller Ph.d.-niveau eller er måske ved at færdiggøre denne
 • har dokumenteret kendskab til og gerne erfaring med en eller flere af følgende specialer
  • juridisk metode, forvaltningsret, formueret og skatteforvaltningsret.
  • regnskab, økonomisk metode
  • personskat, erhvervsbeskatning og visse afgifter
 • kan bidrage med din faglighed i forskning og udviklingsarbejde
 • kan bidrage med din faglighed i undervisningen

Vi tilbyder et fagligt innovativt miljø, som
 • samler på dygtige teoretikere og skarpe praktikere
 • indeholder udfordrende og meget varierede arbejdsopgaver
 • rummer et selvstændigt og udviklende job i et team af engagerede og hjælpsomme kolleger
 • har fokus på formidling som håndværk og på didaktisk udvikling
 • er en del af det tværprofessionelle miljø i VIA

Vi tilbyder,
 • en spændende stilling i et ambitiøst, travlt og foranderligt uddannelsesmiljø
 • afvekslende, udfordrende og selvstændige arbejdsopgaver
 • et levende og dynamisk arbejdsmiljø med dygtige og gode kolleger


Ansættelsessted
Dit hovedarbejdssted vil være VIA University College, Campus Herning, Birk Centerpark 5, 7400 Herning og/eller VIA University College, Campus Randers, Jens Ottos Kraghs Plads 3, 8900 Randers. Da VIA er regionalt funderet, vil der kunne forekomme mødeaktivitet og undervisning på VIAs andre adresser.

Stillingen refererer til Uddannelsesleder Morten Dahl Bøhm.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og aftaler indgået med relevant faglig organisation.
Ansættelsen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole nr. 1065 af 4. juli 2016 og bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner. nr. 673 af 13. maj 2020.

Link til stillingsstrukturen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358
Link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673

Lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, kan vedlægge ansøgningen en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i lektorkvalificeringsbekendtgørelsen.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Uddannelsesleder Morten Dahl Bøhm, på tlf. +45 87 55 33 46.

Ansøgning
Send din ansøgning via vores online rekrutteringssystem via nedenstående link.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning skal være os i hænde senest tirsdag den 1. juni 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 15. juni 2021.

Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller efter aftale.

Om VIA University College
VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.
Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Professionsbachelor i skat her og VIA University College på www.via.dk


Jobtype:
Fastansættelse
Frist:
01-06-2021, 16:59
Arbejdstid:
Fuldtid
Tiltrædelse :
01-08-2021
Lokation:
Birk Centerpark, 7400, Herning

Related Jobs

16. September 2021
14. September 2021
Adjunkt/lektor   Denmark
16. December 2020
Adjunkt/lektor   Denmark
16. December 2020
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com