/*Menu hide on click outside*/
Published
20. August 2021
Expires
9. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
6

Description

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og afvekslende miljø som udstationeret ved NATO’s Maritime Hovedkvarter (HQ MARCOM). Er du søofficer med bred operativ erfaring, besidder du en solid stabserfaring, brænder du for at være involveret i arbejde med operationer og operationsplanlægning? Så kan du nu søge stillingen som Staff Officer i Operational Planning Branch i Planlægningsafdelingen ved HQ MARCOM i Northwood nordvest for London med start i sommeren 2022. Tjeneste i et multinationalt NATO-hovedkvarter er både fagligt og personligt udviklende, spændende for familien og det vil være en god ballast for din videre karriere i Forsvaret.
Om os
HQ MARCOM er NATO’s overordnede maritime hovedkvarter under Allied Command Operations (ACO). Hovedkvarteret er beliggende i den lille forstad, Northwood, nordvest for London i England. MARCOM er placeret på et stort baseområde sammen med Storbritanniens fælles overordnede militære kommando, Permanent Joint Headquarters (PJHQ). Der er pt. ca. 400 medarbejdere i MARCOM, og dette antal ventes at stige til ca. 500 over de kommende år. De fleste NATO lande er repræsenteret i MARCOM. Desuden har en række partnernationer og andre NATO-hovedkvarterer forbindelsesofficerer tilknyttet MARCOM.
HQ MARCOM er et operativt hovedkvarter, der bl.a. styrer NATO’s fire stående flådestyrker og koordinerer hele alliancens maritime indsats og den maritime del af alliancens militær-strategiske planlægning. HQ MARCOM varetager ligeledes ansvaret for planlægning og gennemførelse af en række større maritime øvelser og bidrager til flere store værnsfælles øvelser indenfor alliancen, samt maritim doktrin- og policyudvikling mv. Hovedkvarteret er døgnbemandet og opretholder konstant et opdateret billede af den maritime situation i hele NATO’s interesseområde. MARCOM ledes af en britisk viceadmiral og har en fransk viceadmiral som næstkommanderende.
HQ MARCOM er organiseret i en traditionel N-struktur med N1 til N9 samt specialstabene MARAIR, SUB og NATO Shipping Centre (NSC). Planlægningsstaben – Plans Directorate – omfatter N5 (Plans), N7 (Doctrine, Traning, Lessons Learned) og N9 (CIMIC). Staben ledes af en portugisisk flotilleadmiral.
Om stillingen
Efter den aktuelle udvikling af NATO’s kommandostruktur – Command Structure Adaptation – vil Operational Planning Branch (N52) bestå af 15 stabsofficerer og en chef. N52 er ansvarlig for udvikling, implementering og udførelse af operativ og taktisk planlægning.

Som stabsofficer i N52 er du en nøglemedarbejder i planlægningsafdelingen med indblik i og indflydelse på opgaver, der spænder over hele det maritime praksisfelt. Du vil som stabsofficer skulle løse en bred vifte af opgaver i hverdagen med hovedvægt på den operative planlægnings-proces, herunder udarbejdelse af CONOPs og OPLANs. Derudover skal du forvente at skulle løse andre opgaver såsom:Forbindelsesofficer til andre/højere HQsFacilitator/leder for store planlægningsgrupperUdvikling af NATO’s Operational Planning DoctrineKoordinator af Planning Policy med andre hovedkvartererHQ MARCOM’s repræsentant i forskellige samarbejdsforaIntern ekspert i planlægningsforhold ifm. arbejdsgrupper, seminarer og kurser
Det forventes, at du hele tiden holde dig ajour med en række doktriner og policies, der udsendes fra NATO HQ eller SHAPE.
Om dig
Du er uddannet operativ søofficer og har et operativt orienteret erfaringsgrundlag fra bl.a. sejlende tjeneste som TAO eller OPO, gerne suppleret med operativ planlægningserfaring og stabsfunktioner i højere stabe. Du har Søværnets Taktiske Officersuddannelse og du har gennemført MMS eller ækvivalerende uddannelse samt udøvet tjeneste på M331-niveau. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaringer fra internationale missioner. Du begår dig ubesværet på engelsk i både skrift og tale.
Du er udpræget teamplayer og har lyst og talent til at samarbejde med folk fra forskellige lande og med forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde. Endelig befinder du dig godt i et dynamisk og internationalt arbejdsmiljø, der kræver fleksibilitet og fordrer såvel initiativ og selvstændighed som tålmodighed. Du trives i en omskiftelig hverdag med komplekse sagsområder, hvor du er god til at holde overblikket og håndtere forskelligartede opgaver. Du skal være den resultatsøgende diplomat, der kan stille sig op og vise lederskab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere et år. Stillingen besættes fra 1. juli 2022.
Under din udstationering tillægges du midlertidig grad som kommandørkaptajn.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
Du skal være opmærksom på, at Storbritanniens udtræden af EU (BREXIT) har gjort det noget mere omfattende at flytte til landet. Rejser til og fra landet er pt. også noget påvirket af Covid restriktioner.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandør Niels Ole Markussen, der er Senior National Representative ved MARCOM på telefon: +44 (0) 7368 199 735, +45 2511 3885 eller mail: hqmarcom-01@mil.dk. Du er også velkommen til at kontakte den nuværende stillingsindehaver kommandørkaptajn Heine Pedersen på telefon +44 (0) 7399 005 082 eller mail: hqmarcom-02@mil.dk.
Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent FPS-BA-BS108 kaptajn Palle Hvirvelkær på telefon +45 7281 9680.
Ansøgningsfristen er onsdag den 1. september2021.

Ansættelsessamtaler gennemføres umiddelbart efter ansøgningsfristen, forventeligt i Ballerup eller via VTC.
Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og afvekslende miljø som udstationeret ved NATO’s Maritime Hovedkvarter (HQ MARCOM). Er du søofficer med bred operativ erfaring, besidder du en solid stabserfaring, brænder du for at være involveret i arbejde med operationer og operationsplanlægning? Så kan du nu søge stillingen som Staff Officer i Operational Planning Branch i Planlægningsafdelingen ved HQ MARCOM i Northwood nordvest for London med start i sommeren 2022. Tjeneste i et multinationalt NATO-hovedkvarter er både fagligt og personligt udviklende, spændende for familien og det vil være en god ballast for din videre karriere i Forsvaret.
Om os
HQ MARCOM er NATO’s overordnede maritime hovedkvarter under Allied Command Operations (ACO). Hovedkvarteret er beliggende i den lille forstad, Northwood, nordvest for London i England. MARCOM er placeret på et stort baseområde sammen med Storbritanniens fælles overordnede militære kommando, Permanent Joint Headquarters (PJHQ). Der er pt. ca. 400 medarbejdere i MARCOM, og dette antal ventes at stige til ca. 500 over de kommende år. De fleste NATO lande er repræsenteret i MARCOM. Desuden har en række partnernationer og andre NATO-hovedkvarterer forbindelsesofficerer tilknyttet MARCOM.
HQ MARCOM er et operativt hovedkvarter, der bl.a. styrer NATO’s fire stående flådestyrker og koordinerer hele alliancens maritime indsats og den maritime del af alliancens militær-strategiske planlægning. HQ MARCOM varetager ligeledes ansvaret for planlægning og gennemførelse af en række større maritime øvelser og bidrager til flere store værnsfælles øvelser indenfor alliancen, samt maritim doktrin- og policyudvikling mv. Hovedkvarteret er døgnbemandet og opretholder konstant et opdateret billede af den maritime situation i hele NATO’s interesseområde. MARCOM ledes af en britisk viceadmiral og har en fransk viceadmiral som næstkommanderende.
HQ MARCOM er organiseret i en traditionel N-struktur med N1 til N9 samt specialstabene MARAIR, SUB og NATO Shipping Centre (NSC). Planlægningsstaben – Plans Directorate – omfatter N5 (Plans), N7 (Doctrine, Traning, Lessons Learned) og N9 (CIMIC). Staben ledes af en portugisisk flotilleadmiral.
Om stillingen
Efter den aktuelle udvikling af NATO’s kommandostruktur – Command Structure Adaptation – vil Operational Planning Branch (N52) bestå af 15 stabsofficerer og en chef. N52 er ansvarlig for udvikling, implementering og udførelse af operativ og taktisk planlægning.

Som stabsofficer i N52 er du en nøglemedarbejder i planlægningsafdelingen med indblik i og indflydelse på opgaver, der spænder over hele det maritime praksisfelt. Du vil som stabsofficer skulle løse en bred vifte af opgaver i hverdagen med hovedvægt på den operative planlægnings-proces, herunder udarbejdelse af CONOPs og OPLANs. Derudover skal du forvente at skulle løse andre opgaver såsom:Forbindelsesofficer til andre/højere HQsFacilitator/leder for store planlægningsgrupperUdvikling af NATO’s Operational Planning DoctrineKoordinator af Planning Policy med andre hovedkvartererHQ MARCOM’s repræsentant i forskellige samarbejdsforaIntern ekspert i planlægningsforhold ifm. arbejdsgrupper, seminarer og kurser
Det forventes, at du hele tiden holde dig ajour med en række doktriner og policies, der udsendes fra NATO HQ eller SHAPE.
Om dig
Du er uddannet operativ søofficer og har et operativt orienteret erfaringsgrundlag fra bl.a. sejlende tjeneste som TAO eller OPO, gerne suppleret med operativ planlægningserfaring og stabsfunktioner i højere stabe. Du har Søværnets Taktiske Officersuddannelse og du har gennemført MMS eller ækvivalerende uddannelse samt udøvet tjeneste på M331-niveau. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaringer fra internationale missioner. Du begår dig ubesværet på engelsk i både skrift og tale.
Du er udpræget teamplayer og har lyst og talent til at samarbejde med folk fra forskellige lande og med forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde. Endelig befinder du dig godt i et dynamisk og internationalt arbejdsmiljø, der kræver fleksibilitet og fordrer såvel initiativ og selvstændighed som tålmodighed. Du trives i en omskiftelig hverdag med komplekse sagsområder, hvor du er god til at holde overblikket og håndtere forskelligartede opgaver. Du skal være den resultatsøgende diplomat, der kan stille sig op og vise lederskab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere et år. Stillingen besættes fra 1. juli 2022.
Under din udstationering tillægges du midlertidig grad som kommandørkaptajn.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
Du skal være opmærksom på, at Storbritanniens udtræden af EU (BREXIT) har gjort det noget mere omfattende at flytte til landet. Rejser til og fra landet er pt. også noget påvirket af Covid restriktioner.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandør Niels Ole Markussen, der er Senior National Representative ved MARCOM på telefon: +44 (0) 7368 199 735, +45 2511 3885 eller mail: hqmarcom-01@mil.dk. Du er også velkommen til at kontakte den nuværende stillingsindehaver kommandørkaptajn Heine Pedersen på telefon +44 (0) 7399 005 082 eller mail: hqmarcom-02@mil.dk.
Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent FPS-BA-BS108 kaptajn Palle Hvirvelkær på telefon +45 7281 9680.
Ansøgningsfristen er onsdag den 1. september2021.

Ansættelsessamtaler gennemføres umiddelbart efter ansøgningsfristen, forventeligt i Ballerup eller via VTC.