/*Menu hide on click outside*/
Published
20. August 2021
Expires
9. September 2021
Location
Denmark
Category
City
Denmark
Page Views
0

Description

Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og afvekslende miljø som udstationeret ved NATO’s Maritime Hovedkvarter (HQ MARCOM). Er du taktisk uddannet søofficer med operativ erfaring og brænder du for efterretningsanalyse? Så kan du nu søge stillingen som Staff Officer i N24 ved HQ MARCOM i Northwood, nordvest for London med start i foråret 2022. Tjeneste i et multinationalt NATO-hovedkvarter er både fagligt og personligt udviklende, spændende for familien og det vil være en god ballast for din videre karriere i Forsvaret.
Om os
HQ MARCOM er NATO’s overordnede maritime hovedkvarter under Allied Command Operations (ACO). Hovedkvarteret er beliggende i den lille forstad, Northwood, nordvest for London i England. MARCOM er placeret på et stort baseområde sammen med Storbritanniens fælles overordnede militære kommando, Permanent Joint Headquarters (PJHQ). Der er pt. ca. 400 medarbejdere i MARCOM, og dette antal ventes at stige til ca. 500 over de kommende år. De fleste NATO lande er repræsenteret i MARCOM. Desuden har en række partnernationer og andre NATO-hovedkvarterer forbindelsesofficerer tilknyttet MARCOM.
HQ MARCOM er et operativt hovedkvarter, der bl.a. styrer NATO’s fire stående flådestyrker og koordinerer hele alliancens maritime indsats og den maritime del af alliancens militær-strategiske planlægning. HQ MARCOM varetager ligeledes ansvaret for planlægning og gennemførelse af en række større maritime øvelser og bidrager til flere store værnsfælles øvelser indenfor alliancen, samt maritim doktrin- og policyudvikling mv. Hovedkvarteret er døgnbemandet og opretholder konstant et opdateret billede af den maritime situation i hele NATO’s interesseområde. MARCOM ledes af en britisk viceadmiral og har en fransk viceadmiral som næstkommanderende.
HQ MARCOM er organiseret i en traditionel N-struktur med N1 til N9 samt specialstabene MARAIR, SUB og NATO Shipping Centre (NSC). Operationsstaben – Directorate of operations – omfatter N2 (Intel), N3 (Current operations) og NSC (NATO shipping centre) og ledes pt. af en hollandsk flottileadmiral.
Om stillingen
Du vil i stillingen blive tilknyttet et team der udover dig selv, pt er bestående af en tyrkisk, en græsk og en hollandsk officer. Intel analysis-afdelingen (N24) består af tre teams, der hver især arbejder målrettet med et aktuelt interesseområde for NATO. Dit team beskæftiger sig pt. primært med Middelhavet.
Som stabsofficer i N24 består dit arbejde i indhentning og bearbejdning af data, kontinuerlig trusselsvurdering af dit afgrænsede geografiske område og støtte til operationsplanlægning. Du vil fungere som støtte og assistent til din teamleder, men vil i høj grad skulle arbejde selvstændigt med forskellige problemstillinger. Du vil, i samarbejde med dit team, bidrage til udarbejdelse af en række skriftlige produkter, der både har faste deadlines, men også opstår efter behov. Du skal forvente at skulle præsentere trusselsvurderinger og udarbejdede produkter for interne og eksterne samarbejdspartnere. Begrænset rejseaktivitet kan forventes og tjenesten kan omfatte vagt i perioder, idet stillingen dog ikke indgår fast i den almindelige vagt.
Om dig
Du er uddannet taktisk søofficer og har et operativt orienteret erfaringsgrundlag fra bl.a. sejlende tjeneste. Det er en fordel, hvis du har Søværnets Taktiske Officersuddannelse og det er naturligvis også en fordel, hvis du har arbejdet indenfor efterretningsområdet før, men det er ingen betingelse. Det er dog væsentligt, at du har stor interesse i arbejdsområdet og ønsker at udvikle dig indenfor dette. Stillingen kan søges af en erfaren premierløjtnant og ansættelse i stillingen vil i givet fald medføre udnævnelse til kaptajnløjtnant.
Du er udpræget teamplayer og har lyst og talent til at samarbejde med folk fra forskellige lande og med forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde. Endelig befinder du dig godt i et dynamisk og internationalt arbejdsmiljø, der kræver fleksibilitet og fordrer initiativ, selvstændighed, tålmodighed og gode diplomatiske evner. Især evnen til at kunne etablere og bruge personlige netværk er af stor betydning for netop denne stilling. Du trives i en omskiftelig hverdag med komplekse sagsområder og du er god til at holde overblikket og håndtere forskelligartede opgaver.
Som efterretningsofficer er det væsentligt, at du hele tiden selv holder dig bredt orienteret om den overordende sikkerhedspolitiske situation, som alliancen er i og, at du kan sætte taktiske hændelser ind i en operativ og strategisk kontekst og omvendt.

Du begår dig ubesværet på engelsk i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere et år. Stillingen besættes fra foråret 2022, idet det nøjagtige tidspunkt vil afhænge af den nuværende stillingshavers hjemrejsetidspunkt. Der er en forventning om, at man efter endt tjeneste i MARCOM vil gøre tjeneste i Søværnskommandoen i Karup eller have sejlende tjeneste.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
Du skal være opmærksom på, at Storbritanniens udtræden af EU (BREXIT) har gjort det noget mere omfattende at flytte til landet. Rejser til og fra landet er pt. også noget påvirket af Covid restriktioner.
Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandør Niels Ole Markussen, der er Senior National Representative ved MARCOM på telefon: +44 (0) 7368 199 735, +45 2511 3885 eller mail: hqmarcom-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent FPS-BA-BS108 kaptajn Palle Hvirvelkær på telefon +45 728 19680.
Ansøgningsfristen er 5. september 2021. Ansættelsessamtaler gennemføres umiddelbart efter ansøgningsfristen, forventeligt i Ballerup eller via VTC.
Er du klar til nye udfordringer i et multinationalt, udfordrende og afvekslende miljø som udstationeret ved NATO’s Maritime Hovedkvarter (HQ MARCOM). Er du taktisk uddannet søofficer med operativ erfaring og brænder du for efterretningsanalyse? Så kan du nu søge stillingen som Staff Officer i N24 ved HQ MARCOM i Northwood, nordvest for London med start i foråret 2022. Tjeneste i et multinationalt NATO-hovedkvarter er både fagligt og personligt udviklende, spændende for familien og det vil være en god ballast for din videre karriere i Forsvaret.
Om os
HQ MARCOM er NATO’s overordnede maritime hovedkvarter under Allied Command Operations (ACO). Hovedkvarteret er beliggende i den lille forstad, Northwood, nordvest for London i England. MARCOM er placeret på et stort baseområde sammen med Storbritanniens fælles overordnede militære kommando, Permanent Joint Headquarters (PJHQ). Der er pt. ca. 400 medarbejdere i MARCOM, og dette antal ventes at stige til ca. 500 over de kommende år. De fleste NATO lande er repræsenteret i MARCOM. Desuden har en række partnernationer og andre NATO-hovedkvarterer forbindelsesofficerer tilknyttet MARCOM.
HQ MARCOM er et operativt hovedkvarter, der bl.a. styrer NATO’s fire stående flådestyrker og koordinerer hele alliancens maritime indsats og den maritime del af alliancens militær-strategiske planlægning. HQ MARCOM varetager ligeledes ansvaret for planlægning og gennemførelse af en række større maritime øvelser og bidrager til flere store værnsfælles øvelser indenfor alliancen, samt maritim doktrin- og policyudvikling mv. Hovedkvarteret er døgnbemandet og opretholder konstant et opdateret billede af den maritime situation i hele NATO’s interesseområde. MARCOM ledes af en britisk viceadmiral og har en fransk viceadmiral som næstkommanderende.
HQ MARCOM er organiseret i en traditionel N-struktur med N1 til N9 samt specialstabene MARAIR, SUB og NATO Shipping Centre (NSC). Operationsstaben – Directorate of operations – omfatter N2 (Intel), N3 (Current operations) og NSC (NATO shipping centre) og ledes pt. af en hollandsk flottileadmiral.
Om stillingen
Du vil i stillingen blive tilknyttet et team der udover dig selv, pt er bestående af en tyrkisk, en græsk og en hollandsk officer. Intel analysis-afdelingen (N24) består af tre teams, der hver især arbejder målrettet med et aktuelt interesseområde for NATO. Dit team beskæftiger sig pt. primært med Middelhavet.
Som stabsofficer i N24 består dit arbejde i indhentning og bearbejdning af data, kontinuerlig trusselsvurdering af dit afgrænsede geografiske område og støtte til operationsplanlægning. Du vil fungere som støtte og assistent til din teamleder, men vil i høj grad skulle arbejde selvstændigt med forskellige problemstillinger. Du vil, i samarbejde med dit team, bidrage til udarbejdelse af en række skriftlige produkter, der både har faste deadlines, men også opstår efter behov. Du skal forvente at skulle præsentere trusselsvurderinger og udarbejdede produkter for interne og eksterne samarbejdspartnere. Begrænset rejseaktivitet kan forventes og tjenesten kan omfatte vagt i perioder, idet stillingen dog ikke indgår fast i den almindelige vagt.
Om dig
Du er uddannet taktisk søofficer og har et operativt orienteret erfaringsgrundlag fra bl.a. sejlende tjeneste. Det er en fordel, hvis du har Søværnets Taktiske Officersuddannelse og det er naturligvis også en fordel, hvis du har arbejdet indenfor efterretningsområdet før, men det er ingen betingelse. Det er dog væsentligt, at du har stor interesse i arbejdsområdet og ønsker at udvikle dig indenfor dette. Stillingen kan søges af en erfaren premierløjtnant og ansættelse i stillingen vil i givet fald medføre udnævnelse til kaptajnløjtnant.
Du er udpræget teamplayer og har lyst og talent til at samarbejde med folk fra forskellige lande og med forskellige faglige og uddannelsesmæssige baggrunde. Endelig befinder du dig godt i et dynamisk og internationalt arbejdsmiljø, der kræver fleksibilitet og fordrer initiativ, selvstændighed, tålmodighed og gode diplomatiske evner. Især evnen til at kunne etablere og bruge personlige netværk er af stor betydning for netop denne stilling. Du trives i en omskiftelig hverdag med komplekse sagsområder og du er god til at holde overblikket og håndtere forskelligartede opgaver.
Som efterretningsofficer er det væsentligt, at du hele tiden selv holder dig bredt orienteret om den overordende sikkerhedspolitiske situation, som alliancen er i og, at du kan sætte taktiske hændelser ind i en operativ og strategisk kontekst og omvendt.

Du begår dig ubesværet på engelsk i både skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Stillingen besættes som udgangspunkt for en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere et år. Stillingen besættes fra foråret 2022, idet det nøjagtige tidspunkt vil afhænge af den nuværende stillingshavers hjemrejsetidspunkt. Der er en forventning om, at man efter endt tjeneste i MARCOM vil gøre tjeneste i Søværnskommandoen i Karup eller have sejlende tjeneste.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.
Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
Du skal være opmærksom på, at Storbritanniens udtræden af EU (BREXIT) har gjort det noget mere omfattende at flytte til landet. Rejser til og fra landet er pt. også noget påvirket af Covid restriktioner.
Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kommandør Niels Ole Markussen, der er Senior National Representative ved MARCOM på telefon: +44 (0) 7368 199 735, +45 2511 3885 eller mail: hqmarcom-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår, herunder vilkår som udstationeret, kan du ringe til HR-konsulent FPS-BA-BS108 kaptajn Palle Hvirvelkær på telefon +45 728 19680.
Ansøgningsfristen er 5. september 2021. Ansættelsessamtaler gennemføres umiddelbart efter ansøgningsfristen, forventeligt i Ballerup eller via VTC.