/*Menu hide on click outside*/
Published
27. January 2021
Location
Denmark
Category
City
Zealand
Deadline
16. February 2021

Description

Er du en rigtig god instruktør med meget stor erfaring indenfor specialoperationsstyrker.Om osFrømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.Om stillingenStillingen indgår i S7 ved staben i Frømandskorpset som er ansvarlig for uddannelsesaktiviteterne.S7 står for alt intern uddannelser ved Frømandskorpset samt koordinerer anden uddannelse for korpsets personel.S7 deltager også ved øvelser og deployeringer.Om digEr du frømand og oversergent samt brænder for at lære fra dig, således at patruljerne ved Frømandskorpset får den bedst tænkelige efteruddannelse. Du har en bred erfaring fra patruljetjeneste i Frømandskorpset og er nu parat til at påtage dig ansvaret for patruljernes enheds-, specialist- og videreuddannelse.Du skal i samarbejde med de øvrige uddannelsesbefalingsmænd, planlægge og stå for Frømandskorpsets samtræningsaktiviteter.Du skal bistå CH S7 i udarbejdelse af SOPér og anden sagsbehandling inden for områdetAnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGDu er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Frømandskorpset på mail FKP@mil.dkHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 5. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse snarest muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FRØMANDSKORPSETFrømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.Frømandskorpset er et unikt fællesskab, kendetegnet ved stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde såvel internt som med nationale og internationale samarbejdspartnere fra både militære-, politi- og civile myndigheder.Frømandskorpset har hjemsted i Kongsøre Skov med direkte adgang til Isefjorden. Det maritime element er Frømandskorpsets styrke, men frømænd færdes også hjemmevant til lands og i luften. Frømandskorpsets opgaver spænder således bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi.Frømandskorpsets stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.Er du en rigtig god instruktør med meget stor erfaring indenfor specialoperationsstyrker.Om osFrømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke, med hjemsted i Kongsøre skov, lige ned til Isefjorden.Vi har et unikt fællesskab, kendetegnet af stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde, både internt i korpset og med vores mange eksterne samarbejdspartnere, herunder eget og andre nationers forsvar, politi og en række civile aktører.Det maritime element er vores styrke, men vi færdes også hjemmevant på land og i luften. Vores opgaver spænder bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi. Vores stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen.Om stillingenStillingen indgår i S7 ved staben i Frømandskorpset som er ansvarlig for uddannelsesaktiviteterne.S7 står for alt intern uddannelser ved Frømandskorpset samt koordinerer anden uddannelse for korpsets personel.S7 deltager også ved øvelser og deployeringer.Om digEr du frømand og oversergent samt brænder for at lære fra dig, således at patruljerne ved Frømandskorpset får den bedst tænkelige efteruddannelse. Du har en bred erfaring fra patruljetjeneste i Frømandskorpset og er nu parat til at påtage dig ansvaret for patruljernes enheds-, specialist- og videreuddannelse.Du skal i samarbejde med de øvrige uddannelsesbefalingsmænd, planlægge og stå for Frømandskorpsets samtræningsaktiviteter.Du skal bistå CH S7 i udarbejdelse af SOPér og anden sagsbehandling inden for områdetAnsættelsesvilkårStillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.Dit faste tjenestested vil være i Odsherred.Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.KONTAKT OG ANSØGNINGDu er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos Frømandskorpset på mail FKP@mil.dkHar du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@mil.dkSåfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.Ansøgningsfrist er den 5. februar 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.Stillingen er til besættelse snarest muligt.Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM FRØMANDSKORPSETFrømandskorpset er Danmarks maritime specialoperationsstyrke og indgår som selvstændig myndighed i Specialoperationskommandoen.Frømandskorpset er et unikt fællesskab, kendetegnet ved stærk faglig dedikation, loyalitet og åbenhed. Dette er afsæt for et godt, fleksibelt og effektivt samarbejde såvel internt som med nationale og internationale samarbejdspartnere fra både militære-, politi- og civile myndigheder.Frømandskorpset har hjemsted i Kongsøre Skov med direkte adgang til Isefjorden. Det maritime element er Frømandskorpsets styrke, men frømænd færdes også hjemmevant til lands og i luften. Frømandskorpsets opgaver spænder således bredt over offensive, stabiliserende og forebyggende missioner, i internationalt såvel som i nationalt regi.Frømandskorpsets stolthed ligger i at gennemføre specialoperationer på højeste niveau og i alle elementer – til gavn for Danmark.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com