/*Menu hide on click outside*/
Published
17. July 2021
Location
Sweden
Category
City
Rogaland
Deadline
06. August 2021

Description

Den operative lostenesta (driftseininga Lostjenesten) vert leia av losdirektøren, med kontorstad i Ålesund.
Lostenesta har omlag 340 tilsette og har ansvar for Kystverket si operative losteneste over heile landet,
inkludert Svalbard. Tenesta er organisert i sju losoldermannskap med tilhøyrande losstasjonar.
Losformidling går føre seg ved tre formidlingssentralar i høvevis Lødingen, Kvitsøy og Horten. Ved Kvitsøy
losformidling er det ledig stilling som tilkallingsvikar som losformidlar.

Arbeidsstad for tida Lostjenesten, Losformidlingsavdeling, Kvitsøy losformidling.


Søknadsfrist:
25.07.2021
Arbeidsgivar:
Kystverket
Stad:
Kvitsøy
Stillingstittel:
Tilkallingsvikar som losformidlar
Stillingar:
2
Heiltid / Deltid:
Heiltid
Tilsetjingsform:
Vikariat
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4409799384
Sosial deling :
Arbeidsoppgåver

Behandle og formidle losbestillinger herunder planlegge og sikre effektiv bruk av
lostjenestens vaktstyrke innenfor gitte rammer.
Kvalitetssikre relevante opplysninger om skip, losoppdrag og andre forhold som kan ha
betydning for et oppdrag, og formidle dette videre til tjenesten.
Kvalitetssikre og formidle søknader om dispensasjon fra losplikt.
Andre oppgåver kan tilleggast stillinga.

Kvalifikasjonar

3 år videregående skole
Minimum 3 år relevant arbeidserfaring innen maritim næring eller logistikk
Nautisk utdanning, med erfaring som navigatør vil bli foretrukket.
VHF sertifikat før tiltredelse
Språk: Norsk, skriftlig og muntlig. Engelsk, skriftlig og muntlig (dokumenteres eller testes)
Godt dokumenterte datakunnskaper
Erfaring frå bruk av IKT.
Bakgrunn fra operativ og serviceretta virksomhet
Det stilles krav om at vedkommende må kunne bli sikkerhetsklarert på nivå Hemmelig


Personlege eigenskapar

Framtidsretta, engasjert og påliteleg.
Strukturert og gode kommunikasjonsevner.
Gode samarbeidsevne.
Evne til å optimalisere ressursar gjennom effektiv planlegging.
God stresstoleranse og simultankapasitet

Vi tilbyr

Eit godt arbeidsmiljø.
Konkurransedyktige vilkår.
Turnus/Vaktordninger.
God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
Ei utfordrande stilling med interessante og varierte arbeidsoppgåver.
Ferieheimsordning for nokre av fyra til Kystverket.

Lønn etter staten sitt lønnsregulativ, Losformidlar, kode 0110 Ltr 38 – 50 frå brutto kr 378.200,- til
brutto kr 451.700,- pr år etter kvalifikasjonar.
Stillinga inngår i Losformidlinga si heilkontinuerlige vaktteneste (24/7/365) etter oppsett vaktplan.


Anna

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad gjenspegle mangfaldet i befolkninga. Kvalifiserte kandidatar uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordrast til å søkje. Kystverket arbeidar målretta med å realisere regjeringa sine inkluderingsmål. I dette ligg det bl.a at vi vil sørgje for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Informasjon om søkjer som oppgjer at de har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, kan bli brukt til registreringsformål.


I samsvar med offentligheitslova § 25 gjer vi oppmerksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjaren har bede om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar vil i så fall bli varsla om det. Søkjarar som oppgjer at de har nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, kan bli brukt til registreringsføremål.
Kvitsøy Maritime Senter, Ydstebøveien 2, 4180 Kvitsøy, Norge

Apply
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

14. July 2021
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Are you sure you want to delete this file?
/