/*Menu hide on click outside*/
Published
16. April 2021
Expires
6. May 2021
Location
Denmark
Category
City
Karup
Page Views
1

Description

Få indflydelse på Søværnets samlede kapaciteter og opgavevaretagelse.
Har du lyst til at være med til at sikre, at Søværnets operative enheder til stadighed råder over de nødvendige våben- og skibsbaseret sensorsystemer at disse opdateres, driftes og vedligeholdes til operativ brug, samt at disse er akkrediteret og tilstrækkeligt robuste til at modstå den til enhver tid værende cybertrussel.
Så kan vi tilbyde dig et job i N6 der giver afveksling i arbejdet og tjenesterejser i ind- og udland. Det er et job, som giver dig en god mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor våben- og sensorområdet og stabsområdet, hvor du samtidig får en bred national og international kontraktflade og forståelse for forsvarets virke. Dette sker i balance med familielivet.
Om os
N6 er en del af Søværnskommandoens kapacitetsdivision og har ansvaret for planlægning, anskaffelse og udvikling af Søværnets eksisterende og kommende kommunikations og informationssystemer samt våben- og sensorsystemer. Derudover er N6 ansvarlig for sagsbehandling og koordinering af Informationssikkerhed relateret til Cyber Defence området i Søværnet. Desuden planlægger og koordiner N6 alt CIS støtte til øvelser og operationer som Søværnet deltager ift. FKO Operationsstab, Forsvarets Materiel og indkøbsstyrelse, internationale samarbejdsparterer med inddragelse af Søværnskommandoens operations- og planlægningsdivision.
N6 har væsentligt indflydelse på Søværnets samlede kapaciteter og opgavevaretagelse, og dermed stor indflydelse på udviklingen af Søværnet og Forsvaret.
I N6 lægger vi vægt på vores forskelligheder og bruger hinanden til at hjælpe og sparre med, fordi vi alle har en fælles retning: at sikre at kommunikations- og informationssystemerne samt våben- og sensorsystemerne leverer operativ effekt for Søværnets enheder.
I N6 har vi en travl og dynamisk hverdag, med gode muligheder for kompetenceudvikling og balance imellem arbejds- og familieliv. Vi er meget fleksible i tilgangen til planlægning af tjenestetid, ligesom du vil få stillet en bærbar tjeneste PC (FAP/FIA) til rådighed. Hvis du ikke allerede bor i området kan vi hjælpe med at finde en lejlighed på gunstige vilkår i Viborg, eller du kan selv forsøge dig i det attraktive nærområde.
Om stillingen
Du indgår i N6, hvor du er en ud af team på 4 sagsbehandlere direkte er underlagt Chefen for N6.
Dit arbejdsområde er sagsbehandling inden for planlægning, anskaffelse, vedligehold og udvikling af Søværnets eksisterende og kommende våben- og skibsbaseret sensorssystermer herunder combat management system. Du vil ligeledes skulle stå for sagsbehandlingen af simulatorområdet i SVN. Du vil blive en væsentlig aktør implementeringen af SM2 i SVN og nyt sonarsystem til ASW. Ud over sagsbehandlingen indenfor våben- og skibsbaseret sensorssystermer udarbejder du udkast til effektiviserings- og udviklingsprojekter, materielprojekter og mødemateriale til Søværnets øverste ledelse.
Dine tildelte arbejdsområder vil medføre mødeaktivitet både i ind- og udland, hvorfor du må forvente en del rejseaktivitet, der som hovedregel planlægges afspadseret.
I det daglige har du en bred kontaktflade til de øvrige kommandoer, Forsvarets Materiel- og indkøbsstyrelse, Søværnets myndigheder og internationale samarbejdspartnere.
Om dig
Du har en våben- og elektronikteknisk baggrund. Du er kaptajnløjtnant eller en erfaren Premierløjtnant der har mod på mere, idet stillingen efter aftale kan kombineres med gennemgang af videreuddannelse. Som premierløjtnant vil du således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling indtil udnævnelse.
Du formår at indgå i komplekse samarbejdsrelationer samt er i stand til at arbejde selvstændigt, tænke kreativt og kan se mulighederne frem for begrænsningerne. Du er god til engelsk i skrift og tale, du kan håndtere pres, du er fleksibel og villig til at yde en ekstra indsats, når dette er påkrævet. Du er endvidere indstillet på en del rejseaktivitet – 10-20 dage om året.
Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET.
Ud over det, så bidrager humor og kollegialt sammenhold særdeles positivt til vores hektiske hverdag, så du skal have lyst til at kommunikere, bidrage og argumentere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Fast tjenestested er Karup.
KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chefen for N6, OK Martin Fuglsang-Nielsen på telefon 22 95 85 87 eller mail FKO-SV-CHN6..
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.
Ansøgningsfristen er den 19. maj 2021. Samtaler afholdes umiddelbart herefter.
Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannel-ses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
Få indflydelse på Søværnets samlede kapaciteter og opgavevaretagelse.
Har du lyst til at være med til at sikre, at Søværnets operative enheder til stadighed råder over de nødvendige våben- og skibsbaseret sensorsystemer at disse opdateres, driftes og vedligeholdes til operativ brug, samt at disse er akkrediteret og tilstrækkeligt robuste til at modstå den til enhver tid værende cybertrussel.
Så kan vi tilbyde dig et job i N6 der giver afveksling i arbejdet og tjenesterejser i ind- og udland. Det er et job, som giver dig en god mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor våben- og sensorområdet og stabsområdet, hvor du samtidig får en bred national og international kontraktflade og forståelse for forsvarets virke. Dette sker i balance med familielivet.
Om os
N6 er en del af Søværnskommandoens kapacitetsdivision og har ansvaret for planlægning, anskaffelse og udvikling af Søværnets eksisterende og kommende kommunikations og informationssystemer samt våben- og sensorsystemer. Derudover er N6 ansvarlig for sagsbehandling og koordinering af Informationssikkerhed relateret til Cyber Defence området i Søværnet. Desuden planlægger og koordiner N6 alt CIS støtte til øvelser og operationer som Søværnet deltager ift. FKO Operationsstab, Forsvarets Materiel og indkøbsstyrelse, internationale samarbejdsparterer med inddragelse af Søværnskommandoens operations- og planlægningsdivision.
N6 har væsentligt indflydelse på Søværnets samlede kapaciteter og opgavevaretagelse, og dermed stor indflydelse på udviklingen af Søværnet og Forsvaret.
I N6 lægger vi vægt på vores forskelligheder og bruger hinanden til at hjælpe og sparre med, fordi vi alle har en fælles retning: at sikre at kommunikations- og informationssystemerne samt våben- og sensorsystemerne leverer operativ effekt for Søværnets enheder.
I N6 har vi en travl og dynamisk hverdag, med gode muligheder for kompetenceudvikling og balance imellem arbejds- og familieliv. Vi er meget fleksible i tilgangen til planlægning af tjenestetid, ligesom du vil få stillet en bærbar tjeneste PC (FAP/FIA) til rådighed. Hvis du ikke allerede bor i området kan vi hjælpe med at finde en lejlighed på gunstige vilkår i Viborg, eller du kan selv forsøge dig i det attraktive nærområde.
Om stillingen
Du indgår i N6, hvor du er en ud af team på 4 sagsbehandlere direkte er underlagt Chefen for N6.
Dit arbejdsområde er sagsbehandling inden for planlægning, anskaffelse, vedligehold og udvikling af Søværnets eksisterende og kommende våben- og skibsbaseret sensorssystermer herunder combat management system. Du vil ligeledes skulle stå for sagsbehandlingen af simulatorområdet i SVN. Du vil blive en væsentlig aktør implementeringen af SM2 i SVN og nyt sonarsystem til ASW. Ud over sagsbehandlingen indenfor våben- og skibsbaseret sensorssystermer udarbejder du udkast til effektiviserings- og udviklingsprojekter, materielprojekter og mødemateriale til Søværnets øverste ledelse.
Dine tildelte arbejdsområder vil medføre mødeaktivitet både i ind- og udland, hvorfor du må forvente en del rejseaktivitet, der som hovedregel planlægges afspadseret.
I det daglige har du en bred kontaktflade til de øvrige kommandoer, Forsvarets Materiel- og indkøbsstyrelse, Søværnets myndigheder og internationale samarbejdspartnere.
Om dig
Du har en våben- og elektronikteknisk baggrund. Du er kaptajnløjtnant eller en erfaren Premierløjtnant der har mod på mere, idet stillingen efter aftale kan kombineres med gennemgang af videreuddannelse. Som premierløjtnant vil du således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling indtil udnævnelse.
Du formår at indgå i komplekse samarbejdsrelationer samt er i stand til at arbejde selvstændigt, tænke kreativt og kan se mulighederne frem for begrænsningerne. Du er god til engelsk i skrift og tale, du kan håndtere pres, du er fleksibel og villig til at yde en ekstra indsats, når dette er påkrævet. Du er endvidere indstillet på en del rejseaktivitet – 10-20 dage om året.
Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET.
Ud over det, så bidrager humor og kollegialt sammenhold særdeles positivt til vores hektiske hverdag, så du skal have lyst til at kommunikere, bidrage og argumentere.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajnløjtnanter/kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Fast tjenestested er Karup.
KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Chefen for N6, OK Martin Fuglsang-Nielsen på telefon 22 95 85 87 eller mail FKO-SV-CHN6..
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.
Ansøgningsfristen er den 19. maj 2021. Samtaler afholdes umiddelbart herefter.
Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannel-ses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.

Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.